Category: Jogi, pénzügyi, biztosítási kalauz

1 2 3 4 10 / 31 POSTS
A rokontartás szabályai

A rokontartás szabályai

Társadalmunkban évezredes hagyományai vannak a különböző tartási jogoknak és kötelezettségeknek, amelyeknek szociális és etikai magyarázata magától értetődő. Az elesettebbekről, a gyengébbekről, az önhibájukon kívül saját tartásukról gondoskodni képtelenekről való tartás így olyan kötelezettség, amelyet alapvető emberi feladatnak tekintünk. A jog szerepe tehát ebben az esetben csak akkor jelentkezik, ha elmulasztása okán erre külön figyelmet kell fordítani, s e kötelezettségnek végső soron az ál [...]
A személyiségi jogok védelme

A személyiségi jogok védelme

Az ember érték, személyiségét a jogrendszer több szinten, több jogág szabályaival védi. Az alkotmányos védelem és a büntetőjog eszköztára mellett a személyiségvédelem leggyakrabban előforduló eseteinek jogi rendszerét a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmazza, ám elképzelhetők itt külön nem nevesített sértő magatartások is, amelyek természetesen nem maradnak jogkövetkezmények nélkül. A nevesített személyiségi jogok A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen [...]
Az ingatlan ajándékozása

Az ingatlan ajándékozása

A társadalmi élethelyezetek, különösen a családi kapcsolatok esetén a leszármazókról való gondoskodás sok esetben indokolja az ingatlanok ingyenes átruházását, azaz ajándékozását. Az ajándékozás összetett ügylet, az gyakorlatilag egy olyan szerződés, azaz kétoldalú ügylet, amelyre az ingatlan adásvétel szabályait megfelelően alkalmazni kell, ugyanakkor – mivel ellenérték nem kerül kifizetésre – számos egyéb kérdés megválaszolását indokolja. Az ajándékozás tulajdonátruházó ügylet, amely a [...]
Lakásvásárlás a tervezőasztalról

Lakásvásárlás a tervezőasztalról

Egy ingatlan adásvétel mindig kihívásokkal teli fordulat az ember életében, különösen, ha nem követi a szokásos ügymenetet. Az eladó oldaláról ilyen ok lehet például adózási megfontolás, az a tény, hogy az ingatlannal még nem feltétlenül rendelkezik, vagy adott esetben maga az ingatlan jogilag nem is létezik, vagyis az „új építésű” ingatlan még csak a tervasztalon látható. Mindezek a körülmények a vevői oldalon hatványozott kockázatokat jelentenek, amelyek megfelelő kezelésére a jog eszközöket k [...]
Az új ingatlannyilvántartási törvény

Az új ingatlannyilvántartási törvény

2024. október 1-jétől* új ingatlannyilvántartási törvény lép hatályba, amelynek célja a XXI. század kihívásainak megfelelő, más adatbázisokkal is kommunikáló elektronikus adatbázis létrehozatala, az adminisztrációs terhek csökkentése. Az ingatlanokkal kapcsolatos szabályozás társadalmi és nemzetgazdasági jelentősége ugyanis megkérdőjelezhetetlen, ezért vált sürgetővé a közel három évtizedes, klasszikus papír alapú eljárásokon nyugvó ingatlanjogi szabályozás megváltoztatása. Elektronikus ü [...]
A haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog

A mindennapok során gyakran találkozunk a haszonélvezeti jog intézményével, amellyel kapcsolatban az a közvélekedés, hogy olyan jog, amely erősebb a tulajdonjognál. A haszonélvezet valóban különleges vagyoni jog, amely a jogosultja számára tényleges, de ideiglenesen jogot biztosít arra, hogy más tulajdonát használja, annak hasznát élvezze, azzal a feltétellel, hogy nem károsíthatja vagy semmisítheti meg, és nem is rendelkezhet vele. Másik oldalról megközelítve egy tulajdonos a dologgal lényegébe [...]
Az özvegyi jog szabályai

Az özvegyi jog szabályai

A magyar jog régi intézménye az örökhagyót túlélő házastárs személyi és vagyoni jogainak biztosítása annak érdekében, hogy a túlélő házastárs, azaz az özvegy életkörülményei lehetőleg ne változzanak, a halálesettel járó lelki fájdalom anyagi terhekkel csak mérsékelten járjon. E cél érdekében az öröklési jogban a tíz éve hatályba lépett Polgári törvénykönyv (a Ptk.) alapjaiban változtatta meg a korábbi törvény szemléletét azzal, hogy a régi törvény rendelkezéseit bizonyos öröklési helyzetekben na [...]
A lakásbérleti jogviszony megszűnése

A lakásbérleti jogviszony megszűnése

Az ingatlantulajdonosok jelentős része dönt úgy, hogy házát, lakását bérlet útján kívánja hasznosítani, amely azonban – mint minden szerződés – sajátos kockázatokat hordoz magában. E rizikók közül a legjelentősebb az az eset, amikor a szerződés megszűnését követően a bérlő nem hagyja el az ingatlant. Vegyük sorra a bérbeadó érdekeit szolgáló jogi lehetőségeket, az ingatlan kiürítésével kapcsolatos eljárásokat, a megoldást jelentő kiköltözési/kiürítési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalását, [...]
A fizetési meghagyásos eljárásról

A fizetési meghagyásos eljárásról

A jog több eszközt is rendelkezésre bocsát a sérelmet szenvedett fél számára, ha jogilag nem indokolható vagyoneltolódást szenved el vagy kára merül fel. A vitarendezési alternatívák között különösen hangsúlyos a hatékonyság, költségkímélés és gyorsaság, ezért is lehet a jogviták jelentős részének megoldási eszköze a fizetési meghagyásos eljárás, amely közjegyzői hatáskörbe tartozik, és alapvetően a 3 millió forintot meg nem haladó pénzkövetelések behajtásának lehetőségére szolgál. Főszab [...]
Előszerződés, opció, foglaló, kötbér

Előszerződés, opció, foglaló, kötbér

Az ingatlan megvásárlása az esetek döntő többségében egy lépésben, adásvételi szerződéssel valósul meg, de lehetnek adózási, műszaki vagy pénzügyi okok vagy mindezek együttese is, hogy megkötésére később kerül sor. A jog emiatt többféle megoldást és választ is kínál, amelyek közül a teljesség igénye nélkül kiemeljük a leggyakoribbakat, az előszerződést, az opciót, a foglalót, valamint a kötbért. Ha tehát az adásvételi szándék a felek között adott, de a szerződés megkötése előtt mégis vala [...]
1 2 3 4 10 / 31 POSTS
0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop