Category: Jogi, pénzügyi, biztosítási kalauz

1 2 3 10 / 26 POSTS
A haszonélvezeti jog

A haszonélvezeti jog

A mindennapok során gyakran találkozunk a haszonélvezeti jog intézményével, amellyel kapcsolatban az a közvélekedés, hogy olyan jog, amely erősebb a tulajdonjognál. A haszonélvezet valóban különleges vagyoni jog, amely a jogosultja számára tényleges, de ideiglenesen jogot biztosít arra, hogy más tulajdonát használja, annak hasznát élvezze, azzal a feltétellel, hogy nem károsíthatja vagy semmisítheti meg, és nem is rendelkezhet vele. Másik oldalról megközelítve egy tulajdonos a dologgal lényegébe [...]
Az özvegyi jog szabályai

Az özvegyi jog szabályai

A magyar jog régi intézménye az örökhagyót túlélő házastárs személyi és vagyoni jogainak biztosítása annak érdekében, hogy a túlélő házastárs, azaz az özvegy életkörülményei lehetőleg ne változzanak, a halálesettel járó lelki fájdalom anyagi terhekkel csak mérsékelten járjon. E cél érdekében az öröklési jogban a tíz éve hatályba lépett Polgári törvénykönyv (a Ptk.) alapjaiban változtatta meg a korábbi törvény szemléletét azzal, hogy a régi törvény rendelkezéseit bizonyos öröklési helyzetekben na [...]
A lakásbérleti jogviszony megszűnése

A lakásbérleti jogviszony megszűnése

Az ingatlantulajdonosok jelentős része dönt úgy, hogy házát, lakását bérlet útján kívánja hasznosítani, amely azonban – mint minden szerződés – sajátos kockázatokat hordoz magában. E rizikók közül a legjelentősebb az az eset, amikor a szerződés megszűnését követően a bérlő nem hagyja el az ingatlant. Vegyük sorra a bérbeadó érdekeit szolgáló jogi lehetőségeket, az ingatlan kiürítésével kapcsolatos eljárásokat, a megoldást jelentő kiköltözési/kiürítési nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalását, [...]
A fizetési meghagyásos eljárásról

A fizetési meghagyásos eljárásról

A jog több eszközt is rendelkezésre bocsát a sérelmet szenvedett fél számára, ha jogilag nem indokolható vagyoneltolódást szenved el vagy kára merül fel. A vitarendezési alternatívák között különösen hangsúlyos a hatékonyság, költségkímélés és gyorsaság, ezért is lehet a jogviták jelentős részének megoldási eszköze a fizetési meghagyásos eljárás, amely közjegyzői hatáskörbe tartozik, és alapvetően a 3 millió forintot meg nem haladó pénzkövetelések behajtásának lehetőségére szolgál. Főszab [...]
Előszerződés, opció, foglaló, kötbér

Előszerződés, opció, foglaló, kötbér

Az ingatlan megvásárlása az esetek döntő többségében egy lépésben, adásvételi szerződéssel valósul meg, de lehetnek adózási, műszaki vagy pénzügyi okok vagy mindezek együttese is, hogy megkötésére később kerül sor. A jog emiatt többféle megoldást és választ is kínál, amelyek közül a teljesség igénye nélkül kiemeljük a leggyakoribbakat, az előszerződést, az opciót, a foglalót, valamint a kötbért. Ha tehát az adásvételi szándék a felek között adott, de a szerződés megkötése előtt mégis vala [...]
Tudnivalók a kisajátításról

Tudnivalók a kisajátításról

A magántulajdon szentsége és sérthetetlensége gyakran összeegyeztethetetlen a közösségi célok megvalósításával. Például hogy egy gyorsforgalmi út biztonságos nyomvonalon készüljön el, és ne kövesse a településről településre változó telekhatárokat, szükséges feloldani a józan ész és a magántulajdon összeütközését. Ennek eszköze a több évszázados múltra visszatekintő kisajátítás intézménye és annak rendkívül szigorú szabályai. A tulajdon védelmét a jogrendszer két irányból biztosítja, egyr [...]
Az ikerházak jogi helyzete

Az ikerházak jogi helyzete

A közös tulajdon közmondásos nehézségei, problematikája az ingatlanpiac egyik szegmensében különös kihívások forrásai nemcsak a tulajdonosok, de a hivatalok oldaláról egyaránt. Az osztatlan közös tulajdon sajátos formájaként élő ikerházak kérdésköre a mindennapok során annak ellenére megkerülhetetlen, hogy magát a kifejezést a magyar jog nem is ismeri, és azt az általános közös tulajdonra vonatkozó szabályok szerint kezeli. A közös tulajdon Közös tulajdon alatt azt értjük, ha több személ [...]
Társasházi jogviták

Társasházi jogviták

Egy társasház a kétségtelen előnyök mellett természetéből fakadóan több konfliktus forrása is, amelyekre az életviszonyok összetettsége miatt az együttélést szabályozó előírások nem tudnak egyértelmű választ adni, ráadásul a nagyobb létszámú társasházak közös döntési fóruma, a közgyűlés is csak korlátozottan tölti be feladatát. A társasházak sajátosságai iránt a jogalkotó sem közömbös, így a törvényes működést, amennyiben a közgyűlés arra nem képes, vagy maga a közgyűlés jogszabálysértő e [...]
A társasházzá alakítás előnye, lépései, költsége

A társasházzá alakítás előnye, lépései, költsége

Az elmúlt hónapokban bekövetkezett változások – különösen a nagyobb, közös tulajdonban álló lakóingatlanok fenntartási költségeinek várható növekedése – széles körben felvetette a társasházzá alakítás lehetőségének kérdéseit. A költséghatékonyság és a fenntarthatóság igénye nemcsak gazdasági-műszaki kérdéseket vet fel, de azok jogi megoldásainak lehetőségeit is górcső alá kell venni. Családi ház, mint társasház A társasház olyan különleges ingatlanjogi intézmény, amely alapvetően három je [...]
A társasházi közös költségről

A társasházi közös költségről

Hazánk lakosságának jelentős része társasházban él, így a költségviselés hangsúlyos része a mindennapoknak. Bár a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) a felmerülő kérdések teljes körét szabályozza, a társasházak szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) a törvényi keretek között – bizonyos mértékben attól eltérve is – tartalmazza a közgyűlés által elfogadott költségviselésre vonatkozó rendelkezéseket. A közös költség és elemei A közös költség a közös tulajdonba tartozó é [...]
1 2 3 10 / 26 POSTS
0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop