Category: Jogi, pénzügyi, biztosítási kalauz

1 2 10 / 15 POSTS
Az építkezés befejezéséről

Az építkezés befejezéséről

Az építkezések jogi befejezésének ideális módja a minőségileg megfelelő és tervek szerint elkészült épület, amely azonban csak akkor válik jogilag is valóssá, ha az állam azt el is ismeri a megfelelő hatósági eljárásokkal. A szabályozás e körben meglehetősen szerteágazó, döntő módon befolyásolja az épület jellege, elhelyezkedése, az általános szabályok mellett a helyi adottságok összessége. A használatbavételi engedély Főszabály szerint egy elkészült épület tényleges használatához annak [...]
Az építési szerződésekről

Az építési szerződésekről

Egy építkezés embert próbáló feladat, ezért különösen fontos a jogok és kötelezettségek megfelelő módon való rögzítése, azaz az építési-kivitelezési szerződés, amely talán segít mérsékelni a hosszú kivitelezés próbatételeit, jogi és gazdasági kockázatait. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint a kivitelezési tevékenységet minden esetben írásbeli szerződésben kell rögzíteni, de más jogszabályi eloírások is vonatkoznak rá. Megszerkesztéséhez vegyük igénybe szakértő személy segítségét. [...]
Tudnivalók a szomszédjogokról

Tudnivalók a szomszédjogokról

Az ingatlanok használata – alapuljon az tulajdonjogon, bérleten, haszonélvezeten stb. – szükségképpen kihat másokra, jellemzően a szomszédokra. A használat kereteinek fundamentuma régi elv, miszerint minden jog határa a másik személy azonos jogának terjedelme. Ezen alapul a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény is, azzal, hogy ettől elsősorban helyi önkormányzati rendeletek tartalmazhatnak eltérő szabályokat. Az ingatlan zavartalan [...]
Lakáshasználat válás esetén

Lakáshasználat válás esetén

A házasság megszűnése esetén talán az egyik legnehezebb kérdés a közös lakás további használatának mikéntje. A házastársi közös lakás fogalma alatt ugyanis az a lakás értendő, amelyben a házastársak együtt laknak, és amelynek használatára akár csak egyiküknek vagy mindkettőjüknek tulajdonjoga, haszonélvezeti vagy használati, különösen bérleti joga van. E szabályozás meghaladja a klasszikus tulajdonjogi szemléletet, ugyanis a közös lakás fogalmának célja az otthon megteremtése, ezért lehet jogosu [...]
Válás – házassági vagyonközösség bírósági megosztása

Válás – házassági vagyonközösség bírósági megosztása

Egy házasság válsága és az azt követő válás mind érzelmi, mind jogi szempontból különös és nehéz feladatok elé állítja a feleket. A törvény erejénél fogva a házassági életközösség megszűnése a vagyonközösség megszűnését is eredményezi, amely szükségképpen rendezetlen jogi helyzetek sokaságához vezet. Ettől kezdődően a családjogi rendelkezések erejénél fogva már nem keletkezik közös vagyon, és megnyílik az igény a meglévő közös vagyon megosztására. A helyzet megoldására a törvény több lehe [...]
Az élettársak vagyoni viszonyai

Az élettársak vagyoni viszonyai

Az élettársak vagyoni viszonyait a 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) gyakorlatilag szerződéses viszonyként értelmezi, és akként fogja fel a házasság jogintézményének elsődlegességét vallva. A törvényi szabályozás kettős természetű, az élettársi viszony házassággá fejlődve családjogi intézményként él tovább, házasságkötés nélkül – illetve azonos nemű párok esetén – az élettársi kapcsolat mint szerződéses viszony ítélendő meg, családjogi jelentőségét döntően a kiskorú gyermekek kapcsán nyer [...]
A lakásbérlet fontosabb kérdései

A lakásbérlet fontosabb kérdései

A lakásbérlet évtizedek óta a mindennapok egyik legégetőbb kérdése az ingatlanpiacon, ezért szabályozása meglehetősen részletesnek is tekinthető mind a Ptk.-ban, mind pedig a lakástörvényben (1993. évi LXXVIII. törvény). Az előírásokra alapvetően a bérlővédelmi szempontok jellemzőek, ezért fontosabb elemeit elengedhetetlen a bérbeadói oldalról is megvilágítani. A köznyelv az albérlettel azonosítja a klasszikus lakásbérletet, pedig az albérlet alatt a jog egy már  bérbeadott ingatlan továb [...]
A kiskorúak ingatlanvagyonáról

A kiskorúak ingatlanvagyonáról

A gyermekek, a kiskorúak védelme a magyar jog alapelve, amelynek biztosítása a szülők kötelezettségén túl az állami szervek számára is kiemelt feladat. Mindez abban nyilvánul meg, hogy a törvényes képviselő érvényes jognyilatkozatához a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges, amelynek során azt ellenőrzik, hogy a törvényes képviselők, szülők, gyámok a kiskorú vagyonával megfelelően, kellő gondossággal és körültekintéssel bánnak-e. [...]
Osztatlan közös tulajdon

Osztatlan közös tulajdon

Az osztatlan közös tulajdon közmondásosan sok nehézség okozója, megállapodás hiányában a szabályok érvényesülésének a bíróság szerezhet hosszú és költséges peres eljárással érvényt. Üdvözlendő tehát minden olyan elképzelés, amely a ténylegesen osztott használatot és költségviselést véglegesen tisztázza, nemcsak költség- és feszültségcsökkentő hatása miatt, hanem hogy a felek személyében bekövetkezett változásoktól függetlenül maradandóan rendezze a közös tulajdon kérdéseit. [...]
Házassági vagyonjogi szerződések

Házassági vagyonjogi szerződések

A házassági vagyonjogi szerződéssel a házasfelek, illetve a házasulandók részletesen szabályozhatják egymás közötti vagyoni viszonyaikat. Bár az intézménnyel szemben egyfajta társadalmi ellenállás, akár még rosszallás is megfigyelhető, tagadhatatlan, hogy napjainkban mind gyakrabban találkozni vele. [...]
1 2 10 / 15 POSTS
0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop