Category: Jogi, pénzügyi, biztosítási kalauz

1 2 3 10 / 22 POSTS
Társasházi jogviták

Társasházi jogviták

Egy társasház a kétségtelen előnyök mellett természetéből fakadóan több konfliktus forrása is, amelyekre az életviszonyok összetettsége miatt az együttélést szabályozó előírások nem tudnak egyértelmű választ adni, ráadásul a nagyobb létszámú társasházak közös döntési fóruma, a közgyűlés is csak korlátozottan tölti be feladatát. A társasházak sajátosságai iránt a jogalkotó sem közömbös, így a törvényes működést, amennyiben a közgyűlés arra nem képes, vagy maga a közgyűlés jogszabálysértő e [...]
A társasházzá alakítás előnye, lépései, költsége

A társasházzá alakítás előnye, lépései, költsége

Az elmúlt hónapokban bekövetkezett változások – különösen a nagyobb, közös tulajdonban álló lakóingatlanok fenntartási költségeinek várható növekedése – széles körben felvetette a társasházzá alakítás lehetőségének kérdéseit. A költséghatékonyság és a fenntarthatóság igénye nemcsak gazdasági-műszaki kérdéseket vet fel, de azok jogi megoldásainak lehetőségeit is górcső alá kell venni. Családi ház, mint társasház A társasház olyan különleges ingatlanjogi intézmény, amely alapvetően három je [...]
A társasházi közös költségről

A társasházi közös költségről

Hazánk lakosságának jelentős része társasházban él, így a költségviselés hangsúlyos része a mindennapoknak. Bár a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) a felmerülő kérdések teljes körét szabályozza, a társasházak szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) a törvényi keretek között – bizonyos mértékben attól eltérve is – tartalmazza a közgyűlés által elfogadott költségviselésre vonatkozó rendelkezéseket. A közös költség és elemei A közös költség a közös tulajdonba tartozó é [...]
Tudnivalók a végrendeletről

Tudnivalók a végrendeletről

A végintézkedések formai kérdései után sorra vesszük a tartalmiakat, az örökös-, helyettesörökös-, utóörökös-nevezést, az öröklésből kizárást, végül a végrendelet érvénytelenségével, hatálytalanságával, illetve visszavonásával kapcsolatos tudnivalókat. Az örökhagyó a végintézkedésében vagyonáról vagy annak egy részéről szabadon rendelkezhet. A végintézkedéssel ki nem merített hagyatékra a törvényes öröklés szabályai alkalmazandók. A végrendelet értelmezésénél az akarati elv és a favor tes [...]
Végintézkedések

Végintézkedések

A végintézkedésen alapuló öröklés előnyben részesítése, a végintézkedés szabadságának elve a magyar jogban hangsúlyos, gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza. Az alábbiakban a legfontosabb formai szabályokat ismertetjük, a tartalmi kérdésekre a következő számban térünk ki. Végintézkedés alatt a törvény három jogintézményt ért, a végrendeletet, az öröklési szerződést, illetve a halál esetére szóló ajándékozást. Tekintettel arra, hogy a végintézkedés valójában nem más, mint a tulajdonjogból f [...]
A törvényes öröklés rendje

A törvényes öröklés rendje

Noha jogszabályaink a végintézkedésen alapuló öröklés előnyben részesítését emelik ki, öröklésre mégis leggyakrabban a törvényes öröklés szabályai szerint kerül sor, ha nincs végrendelet. A törvényes öröklés évezredes hagyományokon alapul, alapvetően a családi viszonyok által meghatározott öröklési rendet jelenti, és a vagyoni viszonyok igazságos elrendezését hivatott biztosítani. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett társadalmi változásokra figyelemmel az öröklési rend évezredes szabályai [...]
A hagyatéki eljárásról

A hagyatéki eljárásról

Az élet szükségképpeni része a halál, amelynek feldolgozása mellett megoldandó feladat az elhunyt személy vagyonának sorsa. A jog e kérdésre évezredek óta különös hangsúlyt fektet, a vagyonról ugyanis az életben maradtak kötelesek gondoskodni. Elkövetkező sorozatunkban az öröklési jog néhány fontos intézményét, szabályait mutatjuk be, elsőként a hagyatéki eljárásról szólunk. A hagyatéki eljárás olyan hivatalos ügymenet, amikor az illetékes közjegyző egy személy halálát követően – halottvi [...]
Az építkezés befejezéséről

Az építkezés befejezéséről

Az építkezések jogi befejezésének ideális módja a minőségileg megfelelő és tervek szerint elkészült épület, amely azonban csak akkor válik jogilag is valóssá, ha az állam azt el is ismeri a megfelelő hatósági eljárásokkal. A szabályozás e körben meglehetősen szerteágazó, döntő módon befolyásolja az épület jellege, elhelyezkedése, az általános szabályok mellett a helyi adottságok összessége. A használatbavételi engedély Főszabály szerint egy elkészült épület tényleges használatához annak [...]
Az építési szerződésekről

Az építési szerződésekről

Egy építkezés embert próbáló feladat, ezért különösen fontos a jogok és kötelezettségek megfelelő módon való rögzítése, azaz az építési-kivitelezési szerződés, amely talán segít mérsékelni a hosszú kivitelezés próbatételeit, jogi és gazdasági kockázatait. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint a kivitelezési tevékenységet minden esetben írásbeli szerződésben kell rögzíteni, de más jogszabályi eloírások is vonatkoznak rá. Megszerkesztéséhez vegyük igénybe szakértő személy segítségét. [...]
Tudnivalók a szomszédjogokról

Tudnivalók a szomszédjogokról

Az ingatlanok használata – alapuljon az tulajdonjogon, bérleten, haszonélvezeten stb. – szükségképpen kihat másokra, jellemzően a szomszédokra. A használat kereteinek fundamentuma régi elv, miszerint minden jog határa a másik személy azonos jogának terjedelme. Ezen alapul a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény is, azzal, hogy ettől elsősorban helyi önkormányzati rendeletek tartalmazhatnak eltérő szabályokat. Az ingatlan zavartalan [...]
1 2 3 10 / 22 POSTS
0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop