Category: Jogi, pénzügyi, biztosítási kalauz

1 2 3 10 / 26 POSTS
A fizetési meghagyásos eljárásról

A fizetési meghagyásos eljárásról

A jog több eszközt is rendelkezésre bocsát a sérelmet szenvedett fél számára, ha jogilag nem indokolható vagyoneltolódást szenved el vagy kára merül fel. A vitarendezési alternatívák között különösen hangsúlyos a hatékonyság, költségkímélés és gyorsaság, ezért is lehet a jogviták jelentős részének megoldási eszköze a fizetési meghagyásos eljárás, amely közjegyzői hatáskörbe tartozik, és alapvetően a 3 millió forintot meg nem haladó pénzkövetelések behajtásának lehetőségére szolgál. Főszab [...]
Előszerződés, opció, foglaló, kötbér

Előszerződés, opció, foglaló, kötbér

Az ingatlan megvásárlása az esetek döntő többségében egy lépésben, adásvételi szerződéssel valósul meg, de lehetnek adózási, műszaki vagy pénzügyi okok vagy mindezek együttese is, hogy megkötésére később kerül sor. A jog emiatt többféle megoldást és választ is kínál, amelyek közül a teljesség igénye nélkül kiemeljük a leggyakoribbakat, az előszerződést, az opciót, a foglalót, valamint a kötbért. Ha tehát az adásvételi szándék a felek között adott, de a szerződés megkötése előtt mégis vala [...]
Tudnivalók a kisajátításról

Tudnivalók a kisajátításról

A magántulajdon szentsége és sérthetetlensége gyakran összeegyeztethetetlen a közösségi célok megvalósításával. Például hogy egy gyorsforgalmi út biztonságos nyomvonalon készüljön el, és ne kövesse a településről településre változó telekhatárokat, szükséges feloldani a józan ész és a magántulajdon összeütközését. Ennek eszköze a több évszázados múltra visszatekintő kisajátítás intézménye és annak rendkívül szigorú szabályai. A tulajdon védelmét a jogrendszer két irányból biztosítja, egyr [...]
Az ikerházak jogi helyzete

Az ikerházak jogi helyzete

A közös tulajdon közmondásos nehézségei, problematikája az ingatlanpiac egyik szegmensében különös kihívások forrásai nemcsak a tulajdonosok, de a hivatalok oldaláról egyaránt. Az osztatlan közös tulajdon sajátos formájaként élő ikerházak kérdésköre a mindennapok során annak ellenére megkerülhetetlen, hogy magát a kifejezést a magyar jog nem is ismeri, és azt az általános közös tulajdonra vonatkozó szabályok szerint kezeli. A közös tulajdon Közös tulajdon alatt azt értjük, ha több személ [...]
Társasházi jogviták

Társasházi jogviták

Egy társasház a kétségtelen előnyök mellett természetéből fakadóan több konfliktus forrása is, amelyekre az életviszonyok összetettsége miatt az együttélést szabályozó előírások nem tudnak egyértelmű választ adni, ráadásul a nagyobb létszámú társasházak közös döntési fóruma, a közgyűlés is csak korlátozottan tölti be feladatát. A társasházak sajátosságai iránt a jogalkotó sem közömbös, így a törvényes működést, amennyiben a közgyűlés arra nem képes, vagy maga a közgyűlés jogszabálysértő e [...]
A társasházzá alakítás előnye, lépései, költsége

A társasházzá alakítás előnye, lépései, költsége

Az elmúlt hónapokban bekövetkezett változások – különösen a nagyobb, közös tulajdonban álló lakóingatlanok fenntartási költségeinek várható növekedése – széles körben felvetette a társasházzá alakítás lehetőségének kérdéseit. A költséghatékonyság és a fenntarthatóság igénye nemcsak gazdasági-műszaki kérdéseket vet fel, de azok jogi megoldásainak lehetőségeit is górcső alá kell venni. Családi ház, mint társasház A társasház olyan különleges ingatlanjogi intézmény, amely alapvetően három je [...]
A társasházi közös költségről

A társasházi közös költségről

Hazánk lakosságának jelentős része társasházban él, így a költségviselés hangsúlyos része a mindennapoknak. Bár a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tht.) a felmerülő kérdések teljes körét szabályozza, a társasházak szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) a törvényi keretek között – bizonyos mértékben attól eltérve is – tartalmazza a közgyűlés által elfogadott költségviselésre vonatkozó rendelkezéseket. A közös költség és elemei A közös költség a közös tulajdonba tartozó é [...]
Tudnivalók a végrendeletről

Tudnivalók a végrendeletről

A végintézkedések formai kérdései után sorra vesszük a tartalmiakat, az örökös-, helyettesörökös-, utóörökös-nevezést, az öröklésből kizárást, végül a végrendelet érvénytelenségével, hatálytalanságával, illetve visszavonásával kapcsolatos tudnivalókat. Az örökhagyó a végintézkedésében vagyonáról vagy annak egy részéről szabadon rendelkezhet. A végintézkedéssel ki nem merített hagyatékra a törvényes öröklés szabályai alkalmazandók. A végrendelet értelmezésénél az akarati elv és a favor tes [...]
Végintézkedések

Végintézkedések

A végintézkedésen alapuló öröklés előnyben részesítése, a végintézkedés szabadságának elve a magyar jogban hangsúlyos, gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza. Az alábbiakban a legfontosabb formai szabályokat ismertetjük, a tartalmi kérdésekre a következő számban térünk ki. Végintézkedés alatt a törvény három jogintézményt ért, a végrendeletet, az öröklési szerződést, illetve a halál esetére szóló ajándékozást. Tekintettel arra, hogy a végintézkedés valójában nem más, mint a tulajdonjogból f [...]
A törvényes öröklés rendje

A törvényes öröklés rendje

Noha jogszabályaink a végintézkedésen alapuló öröklés előnyben részesítését emelik ki, öröklésre mégis leggyakrabban a törvényes öröklés szabályai szerint kerül sor, ha nincs végrendelet. A törvényes öröklés évezredes hagyományokon alapul, alapvetően a családi viszonyok által meghatározott öröklési rendet jelenti, és a vagyoni viszonyok igazságos elrendezését hivatott biztosítani. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett társadalmi változásokra figyelemmel az öröklési rend évezredes szabályai [...]
1 2 3 10 / 26 POSTS
0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop