Vigyázat, betörő!

A betörők nem kímélik se a hírességeket, sem az átlagembereket. Eltulajdonítanak festményeket, műkincseket, de olyan tárgyakat is, amelyek csak a károsultnak értékesek. A bűnügyi statisztikák szerint a lakásbetörések száma emelkedő tendenciát mutat. Otthonunk, üzletünk, műhelyünk, irodánk értékeinek megóvásához a lakásbiztosítás többszintű védelmet nyújt.

 

 

A biztosítótársaságok a lakásbiztosítás keretében húsz-harminc féle káresetre térnek ki. Ezek közül csupán egyik a lakásbetörés. A betörés okozta veszteségeket az elszenvedők lelki okokból azonban lényegesen nagyobbnak élik meg a tényleges anyagi kárnál, mivel egy illetéktelen hatol be erőszakosan az intim szférájukba, eltulajdonítva pótolhatatlannak érzett személyes értékeiket, tárgyi emlékeiket.

 

n Előzzük meg a félreértéseket
Az országban tevékenykedő közel harminc biztosítótársaságból kilenc biztosítónál a lakosság 22 fajta lakásbiztosításból válogathat. A lakásbetörés után mégis gyakran kellemetlen vita árán jutnak kompromisszumra a felek. A félreértéseknek több oka is van. Sok esetben elmarad a megfelelő tájékoztatás a vagyonvédelmi előírásokról.
A betörésbiztosítási szabályzatok terjedelmesek, mert a biztonságvédelmi előírások széles körűek, többszintűek. A szabályzatok nyelvezete a szakkifejezések sokasága miatt speciális, laikus számára nehezen érthető. A betöréssel járó vandalizmus káreset-kockázatvállalása biztosítónként eltérő. Az épületszerkezeti rongálási károk biztosítottsága is problémát jelenthet, amennyiben a lakóközösségek (társasház, lakásszövetkezet) együttes épületbiztosítása és az egyéni ingóságbiztosítás eltérő szerződésekben jelenik meg. A biztosítóknak szerződéskötéskor a biztosítási feltételekre vonatkozóan tájékoztatási kötelezettségük, a biztosított érdekeinek érvényesítésére pedig együttműködési kötelezettségük van. A szóbeli tájékoztatási gyakorlat igen eltérő, mert erre nézve nincsenek konkrét, részletes előírások.
A biztosító főkötelezettsége a szabályzatok írásos kiadását jelenti. Az üzletkötőtől függ, mennyi magyarázatot fűz a feltételekhez, milyen észrevételeket tesz az ügyfél kockázati körülményeire.

n A – díszrács – nem rács
Sokszor vitára ad okot a kármegelőzési mulasztás alapján elutasított kártérítés. Lakótelepi házak emeleti lakásainál többnyire csak a bejárati ajtó biztonságvédelmét kell megoldani (esetenként a folyosóablakokét, és a lakásokhoz tartozó kiegészítő helyiségekét is, s éppen ezekről feledkeznek meg). Magasabb védelmi szintet követelő biztosítási kategóriáknál kellő számú biztonsági zárról kell gondoskodni, illetve a meglévők törés, fúrás, savazás elleni védelméről. Érdemes figyelmet fordítani a kazettás ajtólapokra.
Kétszárnyú bejárati ajtónál minden védelmi szint követelménye a reteszhúzás elleni védelem. Betörés esetén ennek gyengeségét is kifogásolhatja, elutasítási okként használhatja fel a biztosító. Szerződéskötéskor a hiányzó védelmi eszközökről, valamint a meglévők minősítéséről célszerű egyeztetni a biztosító képviselőjével. Az általános szerződési feltételektől eltérő, azoknak meg nem felelő, kifogásolható védelem tekintetében egyedi, külön ajánlati, majd a kötvényben is megjelenített, záradékba foglalt megállapodás köthető.
Az otthonok leggyakoribb védelmi eszköze a rács, melynél a rudak anyagára, vastagságára, osztására, a szerkezet rögzítésére vonatkoznak előírások. Gyakori probléma a kívülről szerelhetőség, ha nincsenek keresztrudak. A – díszrácsok” nem védenek megfelelően, ilyen esetben a meglévő védelem minőségét javító megoldás (a biztosító által javasolt belső rács, spaletta, redőny, nyílászárót védő riasztó, érzékelő stb.) kérdésében szintén érdemes külön záradékba foglalt megállapodást kötni.

n Pénzt, aranyat a páncélba
Gyakori mulasztás az elzárható értékek (biztosítható készpénz, arany ékszerek, elzárható értékként biztosított vagyontárgyak) nem megfelelő védelme, például az értéktároló lemez- vagy páncéldoboz a szerződésben előírtak ellenére nincs a bútorzatba, falba rögzítve.
Elektronikus riasztóknál hibaforrás, hogy sokan szakszerűtlen megoldásokat alkalmaznak.
Ezekkel hatástalan a védelem.
Fontos, hogy a biztosítási értékeknek megfelelő szintű (minimális, részleges, vagy teljes körű), a biztosítási szabályzatokban részletesen jellemzett, valamennyi telepítési és funkcionális feltételnek szakszerűen megfelelő riasztót szereltessenek fel. Valamennyi biztosító lakásbiztosítási szabályzata meghatározza azokat a vagyonvédelmi követelményeket, amelyek szükségesek a betöréses lopás kockázatvállalásához. Az egyes vagyonvédelmi szintekhez káreseményenkénti kártérítési limiteket határoznak meg.
A kisebb vagyonúaknak, jövedelműeknek is elfogadható biztonságot nyújt a legegyszerűbb lakásbiztosítás, amely mintegy évi húszezer forintért hárommillió forintig térít kárt, amennyiben a lakás megfelel a legelemibb vagyonvédelmi feltételeknek.
Ma már nem kell fényképfelvételekkel, videofelvétellel bizonyítani az eltűnt értéktárgyak birtoklását, de például a műszaki cikkek fajtáját, típusát meg kell határozni.
Készpénzt a legtöbb biztosító külön szerződés nélkül – konyhapénz” kategóriában csupán néhány tízezer forintig áll.
A kárt azonban csak a rendőrségi helyszíni szemle jegyzőkönyve, illetve a nyomozást lezáró határozat után téríti meg a biztosító, ezért a betörés észlelése után azonnal értesíteni kell a rendőrséget, valamint legkésőbb két napon belül a biztosítót.


Ezt követő cikkünk:
Ezt megelőző cikkünk:

Hozzászólások

0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop