Transzportbeton használata a családi házaknál

Öreg ablak nem vén ablak
Eneregiatudatosság és földtégla
Hogyan válasszunk tervezőt –

A transzportbeton olyan betonkeverék, amelyet üzemben állítanak elő, szállítóeszközben szállítják a felhasználás helyére, és készrekevert állapotban adják át a megrendelőnek

 

 

A fejlett országokban a betonkeverékek 80-90 százaléka így készül. Hazánkban ma még nem jellemző, hogy a családi házak építésénél ilyen betont használjanak, hiszen sokan úgy gondolják, olcsóbb azt házilag előállítani. Pedig ha jól megszámoljuk a költségeket, nem is szólva a minőségi követelményekről, talán más következtetésre jutunk. A gyárban előállított betonkeverék természetesen drágább, de az ezzel járó előnyöket és nem utolsósorban a kényelmet meg kell fizetni. A Magyar Beton Szövetség Hol rendelhet betont Magyarországon – című kiadványa 103 betonüzemet sorol fel, ahol transzportbetont lehet rendelni, közülük 20 budapesti illetőségű.

 

A transzportbeton-üzem hitelesített mérlegekkel, mérőberendezésekkel és vegyszeradagolókkal, valamint laboratóriummal ellátott üzem, amelyet szakirányú képzettségű mérnök vagy technikus irányít. A transzportbeton az építéshelyen előállított betonkeveréknél jobb és egyenletesebb minőségű, használatával megtakaríthatók az alkotóanyagok beszerzésével, tárolásával, előkészítésével, valamint a beton keverésével kapcsolatos munkák.
A transzportbeton előnyei
Ha a betont az építési helyen kell előálltani, az építkezés több helyet, több munkaerőt és a betonkeverék előállításához eszközöket igényel. Ehhez járul még a betonkeverék készítéséhez szükséges idő. Ezen túlmenően az így készült betonkeverék számos tulajdonsága kedvezőtlenebb a transzportbetonénál, hiszen az építéshelyen általában nincs mód az alkotóanyagok vizsgálatára, és a beton tényleges szilárdságának meghatározására. Az alkotóanyagok jellemzőinek változása a beton minőségének változását vonja maga után. A tapasztalatok szerint az építkezéseken előállított betonok szilárdsága jelentős mértékben ingadozik, s hogy ez az ingadozás ne veszélyeztesse az épület állékonyságát, a beton szilárdságát az egyébként szükségesnél nagyobbra választják. Mindez cementpazarlást eredményez, tehát gazdaságtalan.
Mi a teendő a transzportbeton megrendelése előtt?
Állapítsuk meg, hogy a kiviteli terv vagy a műszaki leírás milyen betonszilárdsági jelet vagy jeleket ír elő. Ha erre vonatkozó előírást nem találunk, kérjünk felvilágosítást a statikus tervezőtől, vagy az építkezés felelős műszaki vezetőjétől. Számítsuk ki – szilárdsági jelenkénti bontásban – hány m3 betonra van szükségünk. Az elkerülhetetlen veszteségek, valamint a zsaluzati pontatlanságok miatt rendeljünk 10-15 százalékkal több betont. Ellenőrizzük, hogy a terv vagy a műszaki leírás nem tartalmaz-e előírásokat az adalékanyag legnagyobb szemnagyságára és betonkeverék konzisztenciájára vonatkozólag. Jelöljük ki azokat a helyeket, ahol a betonozást váratlan okokból meg lehet szakítani. Az építéshelyi körülmények (létszám, a munkahelyi szállítás módja stb.) figyelembevételével becsüljük meg, hogy egy időegység (pl. egy óra) alatt mennyi betonkeveréket tudunk a zsaluzatba bedolgozni. Ugyanis az építéshelyre érkező transzportbeton csak bizonyos ideig használható fel minőségromlás nélkül. Ez az időtartam a betongyári keveréstől a betonkeverék bedolgozásának befejezéséig tart (1. táblázat).
Szállító jármű A levegő A betonkeverék A szállítási hőmérséklete, °C konzisztenciája időtartam, óra
Mixer gk. 20-30 KK-F 1,0
5-19 1,5
Teknős gk. 20-30 FN-KK 0,5
5-19 0,75
Megjegyzés: a maximális szállítási időtartam határán érkező, nem késleltetett betonkeveréket 0,5 órán belül be kell dolgozni!
Ha a szállítás hosszabb időt vesz igénybe, kevesebb időnk marad
a betonkeverék bedolgozására és fordítva.
A szállítás időtartama függ a betonüzem és az építéshely közötti távolságtól és a mindenkori közlekedési viszonyoktól (csúcsforgalom, vasúti sorompó stb.). További feladat a bedolgozott betonkeverék megvédéséhez szükséges anyagok (pl. műanyag fólia) beszerzése. Döntsük el, hogy hová építjük be a szállítmányból esetleg fennmaradó kisebb mennyiségű betonkeveréket. Ha az építéshely nehezen közelíthető meg, vagy az építéshelyi közlekedés problematikus, a transzportbeton megrendelése előtt feltétlenül kérjünk
a betonüzemtől helyszíni szemlét.

Hogyan rendeljünk transzportbetont?
Ha a szükséges adatok rendelkezésünkre állnak, megrendelhetjük a betonkeveréket. Ehhez a következő adatokat kell közölnünk a betonüzemmel:
– a megrendelő nevét,
– az építéshely pontos címét,
– a beton mennyiségét (tömör m3-ben),
– a szállítás időpontját,
– a szállítás ütemezését,
– a beton szilárdsági jelét (jeleit),
– a beton rendeltetését (vasalatlan beton, vasbeton),
– a betonkeverék konzisztenciáját,
– az adalékanyag legnagyobb szemnagyságát,
– a betonnal szemben támasztott esetleges különleges követelményeket (pl. vízzáróság),
– az adagolandó betonadalékszer fajtáját (pl. kötéskésleltető).
A pontos cím, valamint az építéshely egyértelmű megközelítésének közlése azért fontos, mert így elkerülhetjük az időrabló keresgélést, különösen, ha a környéken több hasonló építkezés is van. A szállítás időpontjául nyáron a kora reggeli órákat válasszuk. Ehhez időben kell a rendelést leadni, mert ezt az időpontot sokan választják.
A szállítás ütemezését az egy fuvarral rendelt betonkeverék mennyisége és az ehhez szükséges bedolgozási időtartam határozza meg. Az adalékanyag legnagyobb szemnagyságát – más előírás hiányában – 16 vagy 24 mm-ben határozzuk meg.
Adalékszert a betonüzemek általában csak külön megrendelésre kevernek a betonkeverékhez. Ha a kötéskésleltető adalékszer adagolását kérjük, mindig közöljük, hogy hány órával kívánjuk meghosszabbítani a betonkeverék bedolgozhatóságának időtartamát.
Mi a feladatunk a transzportbeton fogadásakor?
Átvételkor a betonkeverék korát és a rendelt tulajdonságait ellenőrizzük. A szállítás időtartama nem haladhatja meg az 1. táblázatban közölt értékeket, ha ennél hosszabb, tagadjuk meg az átvételt. A rendelt tulajdonságok ellenőrzése céljából üríttessünk ki talicskába vagy hordóládába 40-50 liter betonkeveréket. Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy akár a menetlevélben szereplő tulajdonságok, akár a betonkeverék konzisztenciája a rendelttől eltér, a transzportbeton átvételét ugyancsak megtagadhatjuk. Ha mindent rendben találunk, megkezdődhet a jármű ürítése. A legjobb megoldás, ha a jármű a betonkeveréket közvetlenül a zsaluzatba üríti.
Ha a betonozandó szerkezetet a járművel nem lehet megközelíteni, vagy ha az a terepszintnél magasabban van, a betonkeveréket
a bedolgozás helyére munkahelyi szállítással kell eljuttatni. Kis munkahelyek szállítóeszközeivel (japáner, talicska) ez sok időt igényel. Ilyen esetben a jármű tartalmát ürítessük megfelelően szilárd és tiszta helyre (betonra, pallóterítésre, döngölt földre helyezett fóliára stb.), és onnan szállítsuk a zsaluzatba. Ilyen szállítási körülmények esetén feltétlenül rendeljünk a betonüzemtől kötéskésleltető adalékszert is. A betonkeverék-halmot az időjárás behatásai (tűző nap, szárító szél, eső) ellen ponyva- vagy műanyag fólia takarással védjük.
Nagyobb mennyiségű (legalább 15 m3) beton bedolgozása esetén célszerű a transzportbetont munkahelyi szállítással együtt megrendelni. Ilyen esetben a mixerkocsi érkezése előtt gépkocsira szerelt betonszivattyút telepítenek az építéshelyre, amelynek hidraulikus elosztógémje van. A mixerkocsi a tartalmát a betonszivattyú tartályába üríti, ahonnan a betonszivattyú a betonkeveréket a zsaluzatba továbbítja. Ily módon a hagyományos módszerrel több napot igénylő betonozási munka néhány óra alatt elvégezhető.
Vannak olyan betonüzemek, amelyek olyan mixerkocsival rendelkeznek, amelyikhez szállítószalag tartozik. Ez esetben a mixerkocsi a betonkeveréket a szállítószalagra üríti, amely azt a zsaluzatba továbbítja. Ha a betonkeverék konzisztenciáját száraznak ítéljük, a mixerkocsi vezetője azt a megrendelt konzisztenciatartomány felső határáig megváltoztatja anélkül, hogy ezzel a betonüzem szavatossága megszűnne. A felső határon túl ne kérjük a tömörség megváltoztatását, mert elveszítjük a betonüzem szavatosságát.
Az utólag adagolt víz rontja a beton tulajdonságait. A konzisztencia feljavítása végett célszerű víz helyett folyósító adalékszert adagolni.
A transzportbeton ára
A transzportbeton árát a beton szilárdsági jele, az adalékanyag legnagyobb szemcsenagysága, a betonkeverék konzisztenciája,
a szállító jármű fajtája és a munkahelyi szállítás módja határozza meg. Az ár annál magasabb, minél szilárdabb betont rendelünk, minél kisebb az adalékanyag legnagyobb szemcsenagysága, és minél lágyabb a betonkeverék konzisztenciája. A mixerkocsival szállított betonkeverék ára drágább, mint a billenőteknős gépkocsival szállítotté. A mixerkocsival szállított betonkeverék áránál is drágább az olyan betonkeverék, amelyet szivattyúval kívánnak a munkahelyen a zsaluzatba juttatni. Természetesen a különleges követelményeknek (vízzáróság, fagyállóság, kopásállóság) megfelelő betonok a legdrágábbak.
A 2. táblázat a lakosság által leggyakrabban vásárolt transzportbetonok árát tartalmazza.
Transzportbeton Szállítási módjele ára, Ft/m3C8-32/FN 7 650 teknős gk.C8-32/KK 8 525 mixer gk.C12-32/KK 9 975 mixer gk.C12-32/K 10 900 mixer gk; betonszivattyúC16-32/K 11 775 mixer gk; betonszivattyúC16-16/K 12 425 mixer gk; betonszivattyúMegjegyzés: szulfátálló cementtel készülő betonkeverék többletköltsége 700 Ft/m3.
A 3. táblázat a szállítási díjakról, a 4. táblázat
a betonszivattyú és a szállítószalagos mixerkocsi bérleti díjairól tájékoztat.
Gémkinyúlás, m Bérleti díj, Ft/óra Minimális számlázási idő, óra23 10400 429 12550 432 16550 4Szállítószalag (10 m) 7650 menetlevél szerint

Távolság, km Teknős gk. Mixer gk. 0,1?5 1675 2050 5,1?10 2075 2450 10,1?15 2475 2850 15,1?20 2875 3250
Az árak tájékoztató jellegűek, az áfát nem tartalmazzák, és a kisebb rezsivel üzemelő, szerényebb felszereltségű keverőtelepek árai alacsonyabbak lehetnek.

Ezt követő cikkünk:
Ezt megelőző cikkünk:

Hozzászólások

0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop