1 600 601 602 603 604 609 6020 / 6084 POSTS
Gyöngyszem a Koppány völgyében

Gyöngyszem a Koppány völgyében

Somogydöröcske festői fekvésű település a Koppány-patak völgyében. Valószínűleg errefelé lehetett Koppány vezér nyári szállása Géza fejedelem idejében. Neve az 1400-as évekből származik, amikor is a Döröcske-nembeliek birtoka, később az Esterházy családé, majd a Hunyadyakhoz kerül. A falu közepén folyó patak két oldalán a Keleti és Nyugati utcák szebbnél szebb házai szinte érintetlenül őrzik a múlt század és századforduló építészeti hagyományait. Új építési engedélyt ugyanis több mint negyven [...]
Gödöllő, ahol minden lakás otthonná válik

Gödöllő, ahol minden lakás otthonná válik

- A városban tizenegyezer postaláda van... - adott meglehetősen sajátos választ Gémesi György, Gödöllő polgármestere, amikor a település népessége iránt érdeklődtünk. Ebből az egy momentumból is kiderült, mennyire otthoncentrikus gondolkodás jellemzi a városért felelős vezetők, testületek tevékenységét, hiszen postaládából lakásonként csak egy van, s ez az egyszerű tárgy az egyik fontos eszköze annak, hogy megszólítsák, bevonják a döntésekbe a város (egyébként 30 ezres) lakosságát. A beszélge [...]
Címereink és a heraldika

Címereink és a heraldika

A jó címer könnyen felismerhető és megkülönböztető. A rendszerváltozás új lendületet adott hazánk településeinek címerkészítéséhez is, és dicséretes, hogy ma már alig van olyan község, melyik ne rendelkeznék egy-egy szép címerrel. A címer így válik a megkülönböztethetőség, és egy közösség összetartozása eszközévé. Remélhető, hogy az a kevés helység, ahol a polgárok még nem alkották meg címerüket, rövid ismertetőnkből felismerik a legfontosabb szabályait, és címeralkotásukban követik az ősi her [...]
Veszprém, a királynék városa

Veszprém, a királynék városa

Veszprém már az i. e. IV?III. évezredben is lakott tele-pülés volt, de a várost igazán I. István király felesége, Gizella tette ismertté: a szokásjog szerint a magyar királynét a veszprémi püspök koronázta meg. A város - híven a régi dicsőséghez - 1992-ben Írországban második díjat nyert a városok nemzetközi versenyén. A ma már több mint hatvanezer lélekszámú városról a polgármestert, Dióssy Lászlót, a városfejlesztés felelősét, Debrecenyi Jánost, és Horváth Gábor főépítészt kérdeztük. [...]
Az ország szíve, Kecskemét

Az ország szíve, Kecskemét

A fővárostól mindössze kilencven kilométerre délre fekvő Kecskemét 1368 óta büszkélkedhet városi címmel. Akár az ország és a félmillió lakosú megye szíve is lehetne. Bár a város az Alföld része, ezen belül a Kiskunságnak különleges arculata van, változatosság, formagazdaság jellemzi: egyfelől a történelmi hagyományok és a jövő példás együttélésének a helyszíne, ugyanakkor békés mezőváros. Kiváló az infrastruktúra, nagy szaktudásúak, kreatívak az emberek, és erre lehet építeni. Kodály Zoltán sz [...]
A sokszínű Angyalföld

A sokszínű Angyalföld

Munkáskerület. Hosszú évtizedeken keresztül ezzel a megkülönböztető jelzővel illették Angyalföldet, és nem alaptalanul, hiszen rengeteg ipari létesítmény, gyár, üzem működött itt. Emiatt tömegével épültek a munkáslakások, majd az ötvenes-hatvanas években a mintalakótelepek. A változások (a nagyüzemek jelentős része vagy külföldi kézbe került, vagy kisebb cégekké aprózódott) a lakásállomány szerkezetén is tetten érhetők. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a XIII. kerület az itt élők számára n [...]
Pula, Fiumétól északra

Pula, Fiumétól északra

Hazai barangolásainkat - melyet múlt számunkban Szanticskán, Észak-Magyarország kis gyöngyszemével kezdtük - most a Dunántúlon folytatjuk. Ha valaki elbizonytalanodna, hogy a római kori amfiteátrumáról híres Pula Horvátországban van, ne ijedjen meg, ott is van egy Pula, Fiumétól délre. Van azonban nekünk is egy Pulánk, mégpedig Veszprém megyében, a Kab-hegy déli lábánál, Tapolca és Veszprém felezőpontjában. Kalauzunk ezúttal Krizsán András, Pula főépítésze, aki egyúttal a helyi lokálpatriotizm [...]
A dél-pesti-régió centruma

A dél-pesti-régió centruma

A két világháború között az ország ötödik legnagyobb városa volt, csak 1950 óta a Budapest része. Egyik érdekes sajátossága, hogy bár a főváros központjától kilométerekre fekszik, emellett nyugalmat árasztó kertvárosi részekkel is rendelkezik, ám sűrű beépítettségével, jelentős forgalmával, élénk gazdaságávalsokkal inkább valamelyik belső kerületre emlékeztet, mint külvárosra. [...]
Nagyközség, városi rangon

Nagyközség, városi rangon

Budakeszi a főváros és a budai hegyek ölelésében szépen meghúzódó település. A két Árpád-kori falucska, Alkeszi és Felkeszi összeolvadásából született, mai arca - a településpolitikának köszönhetően is - híven tükrözi múltját. A török hódoltság után betelepült német családok házaiból álló négy-öt párhuzamos hosszú utca jelenti ma Budakeszi rendkívül értékes, és szerkezetében szinte tökéletes épséggel fennmaradt történelmi településközpontját. A falut körülölelő hatalmas erdőségek - Vadaspark, [...]
Szanticska, a fülemülék völgye

Szanticska, a fülemülék völgye

Szanticska Magyarország legkisebb lakott települése. A - 80-as évek végére a hibás terület-rendezési koncepció halálra ítélte a falut, 1989-re mindössze egy állandó lakosa maradt. Szanticska ma a fiatalok faluja, szívesen vár mindenkit, aki szeretné megismerni a gyökereket. [...]
1 600 601 602 603 604 609 6020 / 6084 POSTS
0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop