1 598 599 600 601 602 605 6000 / 6042 POSTS

Hogyan kössünk lakásbérleti szerződést –

Utóbb számos vita forrását képezi bérbeadó és bérlő között, hogy ki viseli a bérbeadás ideje alatti károkat, kinek mi a joga egyéb vitás kérdésekben. Mindezt megelőzhetjük, ha írásba foglaljuk a bérleti szerződést, részletezve a legfontosabb jogokat, kötelezettségeket, kitérve gyakori élethelyzetekre. A lakásbérlettel kapcsolatos jogviszonyt, így a bérbeadó és bérlő jogait és kötelezettségeit az 1993. évi LXXVIII. törvény szabályozza. [...]

Különadósság, közös adósság

A házastársak vagyona nemcsak pozitív, hanem negatív elemeket: tartozásokat, kötelezettségeket is tartalmazhat. Ezeknek az összefoglaló elnevezése: adósság. Aszerint, hogy az adósság melyik alvagyonhoz tartozik, megkülönböztethetünk házastársi különadósságot és közös adósságot.ki, miért és hogyan felel? [...]

Ésszerű kockázatvállalás

Betörés, tűzkár, vízkár, megannyi, pénztárcánkat apasztó bosszúság. Gyógyírt jelenthet a bajban egy gondosan megválasztott biztosítás. Ám abba is bele kell törődnünk, hogy az ésszerűnél nagyobb kockázatot a biztosítók sem vállalnak. [...]

Az elbirtoklás

Ez az eredeti tulajdonszerzési forma igen gyakori a hétköznapi életben. Leginkább a megműveletlenül, gazdátlanul álló ingatlanokat, telkeket veszélyezteti a nem éppen dicséretes eljárás. [...]

Illetékességi és bejelentési szabályok az illetékjogban

Amikor aláírtuk az adásvételi vagy az ajándékozási szerződést, esetleg túl vagyunk az örökhagyó hagyatékával kapcsolatos hagyatéki tárgyaláson, felmerül a következő kérdés: mit kell tennünk a kezünkben lévő papírokkal, hová kell vinnünk azokat, mit kell még csatolnunk, melyik illetékhivatal jár majd el ügyünkben. [...]

A tulajdoni lap és a széljegyzés

Az ingatlan megvásárlását megelőzően nemcsak annak állapotát, fekvését, és egyéb tulajdonságait szükséges megvizsgálni, hanem az ingatlan-nyilvántartás adatait is, nehogy később e mulasztásunk miatt perre kerüljön sor. Bíró szakértőnk ezúttal a tulajdoni lapot mutatja be olvasóinknak, amelyből egyértelműen megállapítható az ingatlan tulajdonosainak személye, továbbá hogy az ingatlant terheli-e valamely tulajdonszerzést korlátozó vagy akadályozó jog. Felhívjuk a figyelmet az úgynevezett széljeg [...]

Kötelező jótállás a lakásépítésre

Hazánkban évtizedeken keresztül nem volt jótállási kötelezettség az új lakások építésére. Ha a kivitelező hibásan teljesített, a vitákat a Polgári Törvénykönyv szavatossági szabályai szerint kellett elrendezni, és csak 1988 elején lépett hatályba az 53/1987. (X. 24.) MT rendelet. Az alábbiakban gyakorló bíró foglalja össze a fontosabb tudnivalókat, azzal a megszorítással, hogy még elenyésző a jogerős ítéletek száma, amelyek a gyakorlat számára iránymutatásul szolgálhatnának. [...]

Illik tudni – az illetékről

Ingatlanvásárlás esetén a legnagyobb fizetnivalónk a vételár, nem mellékes azonban, hogy emellett számos kiadás is terhel bennünket. Ilyen elsősorban az illeték. az alábbi tudnivalók ismeretében talán néhány olyan esetre is felhívjuk olvasóink figyelmét, amikor lehetőség van mértékének csökkentésére, de legalábbis tisztában lehetünk a fizetnivaló nagyságával. [...]

Az építési vállalkozói szerződésről – ahogy a bíró látja III.

Előző számainkban gyakorló bíró szerzőnk sorra vette a vállalkozási szerződéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat: ki indíthat pert, mit tartalmazzon a vállalkozói szerződés, fizetni kell-e az ajánlatért, költségvetésért, adjunk-e előleget és mennyit, joga van-e a vállalkozónak alvállalkozó igénybevételére, hogyan kell átadni a munkaterületet, milyen mértékben utasítható a vállalkozó, mit jelent az elállási jog, mi a különbség az átalánydíjas és az utólagos elszámolás között. Befejezésül az [...]
Az építési vállalkozói szerződésről, ahogy a bíró látja II. rész

Az építési vállalkozói szerződésről, ahogy a bíró látja II. rész

Gyakorló bíró szerzőnk sorozata olyan alapvető tudnivalókat tartalmaz, amelyet nem csak az építkezők hasznosíthatnak, hiszen a mindennapi életben gyakran kötünk vállalkozói szerződéseket. Akár építési munka, akár egyéb feladat megoldására vállalkozót veszünk igénybe, a legfontosabb tanács, hogy mindig írásban kössünk szerződést. [...]
1 598 599 600 601 602 605 6000 / 6042 POSTS
0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop