Magánvédelem

Nyaralók téliesítése
Védd a fát!
Készházak átalakítása

?Akció! 14 900 forintért biztonsági őr tanfolyamot végezhet álláslehetőséggel! Hétköznap 9-16 óráig, a hívható telefonszám: 111 1111″. Ilyen és ehhez hasonló kedvező ajánlatokat naponta láthatunk az újságok hirdetési rovataiban. Még ha nem is mindig helytállóak a hirdetésekben szereplő árak, egy vagyonőri tanfolyam ma már 5-8 hét alatt is elvégezhető, átlagosan harminc-negyvenezer forintos képzési és mintegy tizenhatezer forintos vizsgadíj ellenében.

 

 

Nem meglepő tehát, hogy a vállalati szféra mellett a magánszférában is mindinkább elterjedő személy- és vagyonvédelmi feladatok ellátására sorra alakulnak az újabb és újabb vagyonvédelmi vállalkozások. Egy személyvédelemre szakosodott vállalkozás létrehozásához jelenleg már csekély anyagi befektetés – egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása vagy betéti társaság alapítása – és minimális szakmai háttér, a szakirányú tanfolyam elvégzését követően kiadott vagyonőri igazolvány megszerzése is elegendő.

 

A gombamód szaporodó, élőerős őrzés-védelmi tevékenységet folytató vállalkozások a vagyonvédelmi piac áraihoz képest igen alacsony megbízási díj ellenében kínálják szolgáltatásaikat. Érdemes azonban elgondolkodni azon, vajon tényleg megéri-e az olcsóbb megoldást választani?

n Törvényi
garanciák
Az 1998. évi IV. törvény célja, hogy – a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében – erősítse a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói szolgáltatás törvényességét, és további garanciát nyújtson a társadalom számára az e szolgáltatásokat igénybevevők, illetve az e szolgáltatások gyakorlása során érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítéséhez.
A törvény konkrétan meghatározza, hogy ki és milyen feltételek megléte esetén végezhet vagyonvédelmi tevékenységet, illetve, hogy azt milyen formában – egyéni vagy társas vállalkozás keretein belül – teheti, megszabja továbbá a tevékenység ellátásához szükséges emberi és szakmai – rendőrhatósági, kamarai – követelményeket. Ma Magyarországon a vagyonőri igazolvány megszerzését büntetlen előélethez, megfelelő egészségügyi alkalmassághoz, általános iskolai végzettséghez, illetve szakirányú, költségtérítéses tanfolyam sikeres elvégzéséhez kötik.
Ha valaki a fent megjelölt kritériumoknak megfelel, és a tanfolyam végén sikeres vizsgát tesz, szakmailag alkalmassá válik arra, hogy vagyonvédelmi vállalkozást alapítson és vagyonvédelmi tevékenységet végezzen! A kérdés az, hogy lakásunk, nyaralónk, irodánk, munkahelyünk, értékeink időszakos vagy állandó élőerős védelmét valóban el tudja-e látni ilyen vagyonvédelmi vállalkozás.
n Megbízhatóság, szakmai felkészültség

Vizsgáljuk meg, mely paraméterek megléte esetén jelenthetjük ki, hogy értékeink védelmére megbízható, szakmailag felkészült, megfelelő tapasztalattal rendelkező partnert találtunk.
A vállalkozás szakmai színvonalát a vezetők, illetve az irányításba bevont személyek végzettsége, szakirányú képzettsége alapjaiban határozza meg. Nagyon sok vállalkozás alakul a rendőrség hivatásos állományából leszerelt – magas beosztású és nagy tapasztalatokkal rendelkező – szakemberek irányításával.
A rendőrségi berkekben eltöltött idő megfelelő szakmai hátteret biztosít a vállalkozás számára, hiszen a rendvédelmi szervek bűnmegelőző-bűnüldöző tevékenysége sokban hasonlít a tényleges vagyonvédelmi tevékenységhez. Az ilyen szakmai vezetéssel bíró vállalkozásokról ezért általánosságban elmondható, hogy a megrendelői kör nagyobb bizalmát élvezik.
Ahhoz, hogy egy vagyonvédelmi vállalkozás felelősségteljes, minden részletre kiterjedő, magas szakmai színvonalú szolgáltatást nyújtson, alapfeltétel a megbízó védelmi igényeinek megismerése is. A vállalkozónak a munka felmérése során meg kell ismernie az épület, objektum egyedi sajátosságait, veszélyeztetettségét, a konkrét őrzési feladatokat, meg kell állapítania a szükséges létszámot, és a feladatteljesítéshez megfelelő szakmai felkészültségű vagyonőr(öke)t kell biztosítania.
A színvonalas vagyonvédelmi szolgáltatás ellátásának legfontosabb záloga a megfelelő szakmai képzettséggel és tapasztalattal rendelkező vagyonőrök kiválasztása. A vagyonőri igazolvány bár bizonyítja az előírt szakmai végzettséget, sok esetben azonban olyan tevékenység ellátása a feladat, amely már speciálisan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező vagyonőrt igényel. Éppen ezért a vagyonvédelemmel foglalkozó vállalkozások egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb – feladata a dolgozók szakmai továbbképzése. A folyamatos, tervszerű képzéssel megteremthető egy olyan személyi állomány, amely bármely, egyedi igényekhez is alkalmazkodó feladat ellátására alkalmas.

n Mennyi
a reális ár?
Napjainkban a felmerülő vagyonvédelmi feladatok ellátására pályázattal, vagy ajánlatok bekérésével választunk partnert. A döntést leginkább befolyásoló tényező a vállalási ár, hiszen ez egyaránt meghatározó a megbízó, illetve az ajánlatot tevő vállalkozó számára.
Mekkora az az összeg, amely alatt valószínűsíthetően nem várhatunk igényes, megfelelő színvonalú szolgáltatást?
A megbízó részéről minimális igény, hogy a vagyonvédelmi vállalkozás csak szakmailag képzett, megfelelő engedélyekkel rendelkező, hivatalosan alkalmazott – bejelentett – vagyonőrökkel lássa el faladatait. A vállalási árak tekintetében megosztott a piac: már 250 forintos nettó óradíjért is találunk vállalkozókat telephely őrzésére, ugyanezért a feladatért más cégek akár nettó 1000 forint feletti összeget is elkérhetnek óránként. A vállalási árnak ugyanis a vagyonőr bérén túl fedeznie kell a közterhek, a ruházat, a felszerelés, a felelősségbiztosítás, a kötelező kamarai tagság költségeit is. A törvényes foglalkoztatás feltételeinek figyelembevételével könynyen kiszámolható, hogy a fent említett tételek – még ha a várható nyereséggel nem is számolunk – minimálbéres foglalkoztatás mellett is jóval 500 forint feletti nettó vállalási díjat feltételeznek.

n Egyedi
őrutasítások
A legkedvezőbb ajánlat kiválasztását követően minden esetben kössünk megbízási szerződést a megrendelt őrzés-védelmi feladatok végrehajtására. Minden személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó cégnek, vállalkozásnak rendelkeznie kell saját működési, szolgálatteljesítési rendjét leíró, ún. szolgálati szabályzattal, melyben pontosan meghatározzák a feladatellátásra vonatkozó általános előírásokat. Ennek megismerése után a megbízói igényeknek megfelelően el kell készíteni a szóban forgó épületre, objektumra vonatkozó speciális, egyedi őrutasításokat, melyeket a megbízási szerződéshez kell csatolni. A végrehajtás megkezdése előtt feltétlenül írásban kell rögzíteni azt is, hogy a biztonsági szolgálat milyen feladatok ellátására jogosult, milyen munkaidőben, illetve váltásban dolgozik.
Az őrzéssel megbízott vállalkozás vezetőjével együtt – még a munkavégzés megkezdése előtt – meg kell vizsgálni, hogy a védendő ingatlan rendelkezik-e azon tűzvédelmi és biztonságtechnikai eszközökkel, adottságokkal, melyek megfelelően biztosítják a megrendelő értékeinek megóvását. Minden esetben pontosan meg kell határozni azon személyek névsorát, akiket rendkívüli eseménynél értesíteni kell, amennyiben a megbízó nem elérhető.
A biztonsági szolgálatnak minden, a szolgálatteljesítés során történt eseményt jegyzőkönyv vagy jelentés formájában rögzítenie kell. Mindig a feladat jellegétől függ, hogy szükségesek-e más, speciális nyilvántartási okmányok (pl. alkalmazottak, vendégek ki- és beléptetése, gépjárművek ellenőrzése, nyilvántartása, vagyontárgyak átvétele-átadása stb.).
Rendkívüli esemény bekövetkeztekor pontosan tudniuk kell a szolgálatot teljesítő őröknek, hogy kiket kell értesíteniük elsőként. A vagyonvédelmi vállalkozó feladata, hogy gondoskodjon a folyamatos biztosításhoz szükséges – tartalék” vagyonőrről.
Az előzőekben részletezett feladatsor ismerete azért is fontos, mert az egyes lépések egyaránt szükségesek egy aprócska nyaraló ideiglenes őrzésénél, mint egy lakópark vagy irodaház védelménél.
n Esély
a jó választásra
Az előírásoknak megfelelően működő vagyonvédelmi vállalkozásnak rendelkeznie kell általános felelősségbiztosítással is. Fontos megkülönböztetni a tevékenységi és a szolgáltatói felelősségbiztosítást. Míg az egyik a jogalkotó szándéka szerint a szolgáltatás során elkövetett mulasztásokért a megrendelőnek okozott kár megtérítését garantálja, a másik a szolgáltatás teljesítése során a külső, harmadik félnek okozott kárért szavatol.
A szakmai kamara ma nem kategorizálja, osztályozza tagjait az általuk végzett vagyonvédelmi tevékenység színvonala, referenciái, az alkalmazottak szaktudása alapján, így a szaknévsor fellapozásakor ugyanakkora az esély profi csapat választására, mint egy frissen alakult, tapasztalatlan állományt felvonultató vállalkozás kiválasztására. Jelenleg csupán az alapján – szelektálhatunk”, hogy megvizsgáljuk, a szóban forgó cégek közül melyek működtetnek MSZ EN ISO 9001:2001 nemzetközi szabványnak megfelelően kialakított minőségirányítási rendszert, és melyek nem.

Ezt követő cikkünk:
Ezt megelőző cikkünk:

Hozzászólások

0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop