Kaláka építkezés korlátok között

Olyan építtető talán nincs is, aki ne élt volna meg számos hátborzongató történetet saját építkezésénél, az esetlegesen azt követő hosszú és reménytelen pereskedésnél (ha egyáltalán volt olyan személy, akit be tudott perelni). A nyáron hatályba lépett új kivitelezési szabályok – a szakszerűség érdekében, az építtetők jogait védve – egyebek között korlátok közé szorította a kalákát is. Összeállításunkban sorba vesszük a szabályozás legfontosabb új elemeit.

 

 

Korábban, de még napjainkban is a legtöbb építtető kis pénzből, családi vállalkozásként építette meg családi házát, nyaralóját, melléképítményeit. Ilyenkor összejött a rokonság apraja-nagyja – hiszen az építkezéshez is mindenki ért – és összeadta tudásban mindazt, ami tőle tellett. Az eredmény önmagáért beszél: gyakran látni kívülről bevakolatlan, igénytelen homlokzati kialakítású, hőszigetelés nélküli házakat, szakszerűtlen kéményeket, statikailag labilis épületszerkezeteket, burkolat és szerelvények nélküli belső kialakítást. A használatbavételi engedélyezéskor, illetve a használat közben felmerült hibákat, hiányosságokat ilyenkor már nincs is kitől számon kérni.

 

Ki lehet kivitelező – Mit végezhet el önállóan a szakmunkás –

Amennyiben a megépítendő munkához építési engedély szükséges (ilyenek például a lakó- és nyaralóépületek), az építőipari kivitelezésre csak olyan kivitelezőt (vállalkozót) bízzunk meg, akinek az építőipari kivitelezés a tevékenységi körében szerepel, illetve az építési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel, gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezető irányítja a műszaki munkálatokat.
Az építmények teherhordó szerkezeteit nem érintő javító, karbantartó, felújító tevékenységet a munka jellegének megfelelő szakmunkás képesítéssel rendelkező személy is elvégezhet, felelős műszaki vezető nélkül is. (Javító-karbantartó tevékenység alatt az építési-szerelési munkák közül kizárólag a meglévő építmény karbantartása, helyreállítása, felújítása és javítása értendő.)
Magánszemély felelős műszaki vezető irányítása mellett csak saját céljára végezhet építési munkát, de építési szakmunkát (pl. burkolást, tetőfedést, vízvezeték-, fűtésszerelést) csak az végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai feltételekkel rendelkezik.

Kötelező a kiviteli terv elkészítése

Ez év nyarától minden építési engedélyhez kötött építési munka megvalósításához műszaki megvalósítási tervdokumentáció – kiviteli terv – szükséges. (Vannak olyan kisebb jelentőségű építési munkák is, amelyek elvégzéséhez elegendő jóváhagyott engedélyezési terv is.) Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor ennek a kiviteli tervnek az építési munkahelyen rendelkezésre kell állnia.

Építési napló

Minden építésiengedély-köteles épület (lakóház, nyaraló) építésekor a kivitelezés folyamán a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie. Az építési napló a kivitelezés egyik legfőbb dokumentuma. Az építtető elemi érdeke, hogy a benne foglaltak mindenre kiterjedjenek, hiszen a kivitelezés közbeni, illetve utána felszínre kerülő hibák, hiányosságok kijavítása, a kártérítés miatt indított peres eljárások egyedüli hitelt érdemlő dokumentuma lesz, gyakran a bírói döntések alapját is ez képezi.
Az építési naplóról részletesebben is szólunk következő számunkban, most röviden összefoglaljuk a főbb szabályokat. Az építési napló része a különböző kivitelezők tevékenységére (alapozási, kőműves, ács, burkoló stb. munkákra) vonatkozó felelős műszaki vezetői nyilatkozatok. A felelős műszaki vezetők nevét, képesítését, jogosultsági számát az építési naplóban folyamatosan rögzíteni kell. A felelős műszaki vezető jogosult arra, hogy megfelelő képesítéssel rendelkező további személyt (pl. építésvezetőt) megbízzon egyes tevékenységekkel (például a munkahelyi irányítás, építési napló vezetése, építési-szerelési munka), ezt a felelősségi kört is azonban pontosan rögzíteni kell a naplóban.

Építési műszaki ellenőr

Tekintettel arra, hogy az építtető a legtöbb esetben nem építésügyi szakértő (még ha gyakran annak is képzeli magát), helyes, ha az építési-szerelési munka szakszerűségének folyamatos figyelemmel kísérésére építési műszaki ellenőrt bíz meg. Az építési műszaki ellenőr – az építtető helyett, annak nevében eljárva – az építési szerelési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott építészeti műszaki terv betartását.
Feladatai különösen:
a) a jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése, az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
b) a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,
c) az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,
d) a hibák, hiányosságok, eltérések építési naplóban való feltüntetése,
e) műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
f) a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
g) az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
h) egyes építményfajták műszakiteljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
i) a beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségtanúsításának ellenőrzése.
A felelős műszaki vezető szakmai tevékenységének ellenőrzése során feltárt hibákat, illetőleg a tevékenysége ellen irányuló panaszokat az építésfelügyelet vizsgálja ki.

Fővállalkozó megbízása

Ha az épület kivitelezésére fővállalkozót bízunk meg, aki további alvállalkozókkal köt szerződést, a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője felel az egész kivitelezés szakszerűségéért, az alvállalkozók tevékenységének összehangolásáért.
Ha az építkezésnek nincs fővállalkozó kivitelezője, az építmény, építményrész, elvégzett szakmunkák vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői felelnek az általuk irányított munkáért, és tesznek nyilatkozatot az építési naplóban az általuk elvégeztetett kivitelezési munkákról. Ilyenkor az építtető vagy annak helyszíni megbízottja, az építési műszaki ellenőr köteles gondoskodni arról, hogy a használatbavételi engedélyezési eljárás során az összes felelős műszaki vezetői nyilatkozat az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon.


Ezt követő cikkünk:
Ezt megelőző cikkünk:

Hozzászólások

0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop