Társasházak és a házirend

Társasházak és a házirend

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Bár a notórius összeférhetetlenek ellen nem nyújt védelmet, ha házirend írja elő a legfontosabb magatartási szabályokat, az emberek nagy százalékban azonban önként követik előírásait. Ha e tárgyban van önkormányzati rendelet, a társasházban elég annak szabályait betartani, illetve kiegészíteni a hiányzó részekkel. Ahol azonban nincs ilyen szabályzat, ott kénytelen maga a társasház - azaz a tulajdonközösség közgyűlése - megalkotni. Ehhez nyújtunk segítséget írásunkban.

 

 

Általános követelmények

 


A házirend megalkotásánál körültekintően kell eljárni, mert szabályai nem sérthetik a külön tulajdon (lakás) használatával kapcsolatos tulajdonosi jogokat. Ezért a társasházi törvény külön rendelkezik a lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról, amikor kimondja, hogy a külön tulajdon hasznosítása, használata módjának megváltoztatása - lakás esetében csak az alapító okiratban - , a nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében kétharmados közgyűlési döntéssel történhet.
Ugyanakkor a házirend korlátozhatja a lakáshasználat rendeltetéstől nem eltérő, de az ott lakók magatartási normáinak olyan szabályait, amellyel más tulajdonának nyugodt használata biztosítható.
A házirend szabályai jellemzően minden ott lakóra: lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosára, bérlőjére, használójára kiterjed, függetlenül az állandó vagy ideiglenes ott-tartózkodástól.

Sarkalatos pontok

1. Az együttélés nyugalmas és biztonságos követelményei.
Tévé, rádió, lemezjátszó, video-, egyéb háztartási berendezések úgy működtethetők, hogy mások nyugalmát ne zavarják. Célszerű meghatározni, hogy zajt okozó háztartási gépek - porszívó, mosógép - , vagy zajjal járó építési, szerelési munkák például munkanapokon, hétvégén és ünnepnapokon reggel hány órától este hány óráig használhatók, illetve végezhetők.
Indokolt meghatározni, hogy az épület kapuját mindig, vagy milyen időponttól meddig kell zárni, kaputelefon hiányában gondoskodni kell, hogy a kapu zárva tartása idején biztosított legyen az épületbe való bejutás.
Arra is gondolni kell, hogy biztonsági okból a lépcsőház folyosói lezárhatók-e vagy sem, ha igen, meg kell határozni, hogy az egységesen miképpen történhet, ki takarítja, az ott lakók használhatják-e tárolásra is, a kizárólagos használatba került közös területért a tulajdonos fizet-e bérleti díjat vagy sem stb.
E döntés meghozatala során gondolni kell arra, hogy a folyosó - tűz esetén - menekülési útvonal, valamint az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodásnál miként lehet oda a közös képviselőnek bejutnia.
2. A társasház tisztán tartása.
E témakörben célszerű meghatározni, hogy az épület közös helyiségeinek, közlekedőinek területét milyen gyakorisággal kell seperni, felmosni, a közös tulajdonban lévő ajtók, ablakok, korlátok szennyeződését milyen időközönként kell eltávolítani, a külön tulajdonban végzett építési munka, anyagszállítás esetén a közös tulajdonban keletkezett szennyeződést azonnal meg kell szüntetni.
Megfontolandó, hogy a zajkorlátozás érdekében az épület szemétledobó berendezése este meghatározott órától nem használható, és hogy oda csak háztartási szemét önthető.
Az ingatlanhoz kapcsolódó közterületek (járda) tisztán tartására - seprés, hóeltakarítás - a köztisztasági rendelet szabályai irányadók.
3. Közös használatra szolgáló helyiségek.
A viták elkerülése érdekében a gyermekkocsi-tároló, kerékpártároló, mosó-, szárítóhelyiség használatával kapcsolatban célszerű rendezni a zárhatóságot, megoldási lehetőséget arra, ha nem fér be minden eszköz, lakásfelújítás esetén e helyiségek használhatók-e ideiglenesen bútortárolásra stb.
A pince és padlástér használatával kapcsolatban szabályozást igényel nyitva tartásuk időpontja, a kulcs közös képviselőnél való elhelyezése, a terület felosztása, ha nincs a lakásokhoz tartozó külön rekesz, az elhelyezhető tárgyak köre - figyelemmel a tűzvédelmi előírásokra is.
Amennyiben a bérbe adott pincerekeszekben közösségi vezeték, illetve elzáró szerelvény van, előírható, hogy a közös képviselőnél lezárt borítékban tartalékkulcs legyen.
A lapos tető használatának szabályozása is anyagi kárt előzhet meg: felszerelhetnek-e a tulajdonostársak egyedi antennát, a felszerelés miatt keletkező meghibásodást ki köteles megtéríteni, felmehetnek-e a lakók a tetőre napozni, lezárják-e a tetőkijárót, a kulcsot a közös képviselőnek (ellenőrző személynek) kell-e átadni stb.
Közös tulajdonban lévő falfelületeken hirdetőtábla, fényreklám stb. csak a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján a közös képviselő engedélyével helyezhető el.
A helyi önkormányzatok többsége a meghatározott méret feletti hirdetőtáblák, fényreklámok elhelyezését - városrendezési érdekből - hatósági engedélyhez kötötte, előírva a helyi adó megfizetését, függetlenül a felülethasználati díj lététől, összegétől.
4. A társasház városképi megjelenése, külső személyek biztonsága.
Szabályozható, hogy a lakások loggiáján, erkélyén, teraszán csak a városképet nem rontó, azok rendeltetésszerű használatával összhangban lévő bútorok, tárgyak helyezhetők el (ruhanemű csak korlátmagasságig teríthető, virágot biztonságosan rögzített tartókon szabad elhelyezni, ablakban, loggián, erkélyen, teraszon, függőfolyosón virágokat locsolni csak mások érdeksérelme nélkül szabad stb.).
Az épületből, lakásból tárgyakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos.
5. Állattartás.
Az eb- és állattartás mértékét és tartásának módját helyi önkormányzati rendelet hiányában a közgyűlés szabályozhatja (hány kutya vagy macska tarható egy lakásban, állattenyésztés céljára a lakásban állat nem tartható, a ház közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein tilos állatot tartani, szabadon engedni, etetni, a szennyezést haladéktalanul fel kell takarítani.

Birtokháborítási eljárások

Békés megegyezés hiányában a konfliktusok megoldását a birtokvédelmi eljárás jelentheti, melyet a helyi önkormányzat jegyzőjétől, illetőleg a bíróságtól lehet kérni. A jegyzőtől a birtokháborítás bekövetkeztétől egy éven belül kérhető a jogvédelem. Előnye az ügyintézés és a végrehajtás gyorsasága, hátránya, hogy komolyabb jogkérdés eldöntésére e hatósági eljárás nem minden esetben alkalmas, mivel a védelmet csak a birtoklás tényére alapozva nyújtja.
Bíróságtól kell kérni a jegyző által hozott határozat megváltoztatását (kézhezvételtől számított 15 napon belül), illetve birtokvédelem érdekében közvetlenül is fordulhatunk a bírósághoz. Kizárólag csak bíróságtól kérhető a birtokvédelem, ha a birtokháborítástól egy év már eltelt. A bírósági eljárás előnye, hogy a döntés során vizsgálják a birtokláshoz való jogot is, hátránya a hosszadalmas eljárás.
Ha a birtokháborítás ténye megállapítható, a hatóság elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, illetőleg a zavarás megszüntetését, és - az erre irányuló kérelem esetén - rendelkezhet a hasznok, károk és költségek kérdéséről is.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a Nemzeti Táncszínházat

Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. A Nemzeti Táncszínház a hazai táncszíntér legfontosabb központjaként 2001 óta szolgálja a magyar kultúrát, befogadó színházként az intézmény közel negyven magyar, professzionális társulattal dolgozik együtt. A néptáncon át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs táncon keresztül az interaktív gyermekelőadásokig, műfaji sokszínűséggel kívánja fenntartani a táncszínházba járó közönség érdeklődését. Évente közel 300 előadást mutatnak be, hazai előadásaik éves nézőszáma megközelíti a százezer főt. A közel hétezer négyzetméteres Nemzeti Táncszínházat ZDA Zoboki Építésziroda tervei alapján a Millenáris Park E épületében, a volt GANZ művek egykori ipari épületéből alakították ki, új főhomlokzattal és előcsarnokkal. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek, a kivitelezésre kiírt legjobb pályázatot a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyújtotta be. A beruházás összköltsége 4.6 milliárd forint volt. A beruházás során létrehoztak egy 368 főt befogadó nagytermet, 120 fős kistermet, két próbatermet, kamaratermet, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket és öltözőket. Az épületben helyet kapott még egy hangstúdió is, és egy szezontól függetlenül folyamatosan nyitva tartó kávézó. A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak megfelelő, kifejezetten táncelőadásokra tervezett épület nagytermében speciális színpadot és mobil nézőteret alakítottak ki, Red Dot Design-díjas székekkel. A tervezők célja kettős volt: egyrészt kiemelni a meglévő ipari műemléképület erényeit, másrészt úgy alakítani át a teret, hogy az megfeleljen a táncszakma szerteágazó jelenlegi és jövőbeli igényeinek is. Az egybefüggő, pillérek nélküli előcsarnok felett kapott helyet a térben lebegő kisterem. A különleges mérnöki megoldásnak köszönhetően a terem csonka kúpként lóg be az előcsarnok fölé: a termet tartó 1500 tonnás vasbeton szerkezethez közel 200 tonna betonacélt építettek be, a tartók geometriáját finoman lekövető fa-álmennyezet pedig 13 ezer darab faelem felhasználásával készült. Fotó forrása: Hlinka Zsolt {igallery id=4799|cid=1011|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

A Közlekedési Múzeum új épülete

A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeum régi városligeti épülete újjáépítését követően a Magyar Innováció Házának ad majd otthont, az ország egyik leglátogatottabb múzeumának számító Közlekedési Múzeum új épületét pedig a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokának bővítésével hozzák létre. A terület közvetlenül kapcsolódik az egykori járműjavító úgynevezett Eiffel-csarnokában már épülő Opera Műhelyházhoz. E két beruházás együttesen Budapest legnagyobb barnamezős kulturális városfejlesztése, amely a mintegy hét hektáron megvalósuló programjával alapvetően változtatja meg a Kőbánya és a belváros közötti jelenlegi rozsdaövezetet, és néhány év alatt új közösségi és kulturális központtá alakul át. A legkorszerűbb kiállítástechnológiával újjáépített üzemcsarnok különleges helytörténeti és építészeti emlék marad, ám ezzel a funkcióváltással véglegesen bekapcsolódik a főváros vérkeringésébe és Budapestet a nemzetközi múzeumi élet élvonalába helyezi. A pozitív változás a környező városrészek felértékelődését is magával hozza, ami hosszú távon előmozdíthatja Kőbánya egészének megújulását. További fontos cél volt, hogy a múzeum ne csak a családoknak szóljon, hanem szakértőknek is - jegyezte meg. Kristin Feireiss azt mondta: a nyertes pályamű egy olyan kiemelkedő alkotás, amely egyesíti egyetlen épületkomplexumon belül a történelmet, a jelent és a jövőt. A szintén zsűritag Pieter Jonckers, a belga nemzeti vasúti múzeum igazgatója úgy fogalmazott: a nyertes terv lenyűgözte őket, "bátorságot mutatott, nyíltságot, ambíciót, becsvágyat, valamint vízióval is rendelkezett". Budapest, Magyarország és a világ megérdemli ezt a múzeumot, amely "elképesztő, lélegzetelállító hely lesz" - jelentette ki. Képek forrása: Diller Scofidio {igallery id=4799|cid=1016|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Miért lelkesedünk 2019-ben?

Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Napról napra szaklapok, dizájnerek és influencerek kínálnak egyedi és a szüntelen megújulás szükségességét hirdető megoldásokat egy-egy felmerülő kérdésben. Egyre erőteljesebb azonban az a réteg, aki pontos célját megfogalmazva nyugalmat és tudatosságot keres a viszonylag gyorsan változó enteriőrtrendek között. 2019-ben azonban az Ambiente dizájner kutatói szerint létezik egy közös nevező, amely a fenntarthatóság – természetközeliség – újrahasznosíthatóság metatrendje lesz. Az Ambiente 2019 három nagyon fontos kategóriára osztott trendjei elsősorban azt mutatták be, hogy a közös nevezővel létrehozott eredmények milyen attraktívak és változatosak lehetnek. 1. Ízléses rezidencia A tökéletes szaktudással, kifogástalan kivitelezéssel, gazdag színekkel, érzéki anyagokkal, tiszta vonalakkal és tökéletes arányokkal létrehozott nyugodt, időtlen elegancia trendje. A kiválasztott kedvenc darabok egyszeri alkotások, pontos célok mentén készültek.Minden kifinomult, elegáns, árnyalt, érzéki, ugyanokkor nem szokványos. A legtöbbet használt anyagok a nemes fák, a bőr, abouclé, a bársony, a velúr és a porcelán. Felületekben pedig a színes üveg, a dombornyomott, csiszolt, strukturáltfa és fémfelületek kapnak központi szerepet. 2. Csendes, nyugodt környezet Természetes, diszkrét, puha, lágy, szemlélődésre hívó, nyugtató enteriőr. Egyszerűen szép környezet, ahol a természetes, egyszerű, egyben hasznos termékek kielégítik a nyugalomra és az őszinteségre vágyók igényeit,a lágy színek pedig hozzájárulnak a stresszmentesített otthonhoz. Az anyagok és a kreativitás tiszteletben tartása mind a tervezés, mind a gyártás során nagy jelentőséggel bír.A természetes alapanyagokatkísérleti modern és hagyományos kézműves technikákkal kombináltan dolgozzák fel. Az enteriőr jellemző textíliái a gyapjú, a selyem, a kender és a vászon, valamint a fa, kő, szalma, agyag és kerámia gyakran az újrahasznosítás eredményei. A környezet fenntartható, innovatív, egyszerű és őszinte.   3. Örömteli enteriőr A stylingnak ezekben az enteriőrökben óriási a szerepe: mint önkifejezés merész színkombinációkkal és a véletlenszerű felfedezés varázsával alkot. A homogenitásnak, egységességnek itt nincs esélye. A dolgok rendezetlen módon keverednek, és játékosan a változatosságot ünneplik kompromisszumtól mentesen és örömtelin. Minden színes, vidám, élénk, gondtalan, merész, kicsit őrült, játékos és spontán. A minták keveréke ugyanolyan szokatlan, mint az anyagok sokfélesége: a botanikai motívumok, a geometriai és a túlméretezett figurák, a vintage nyomatok, illusztratív kárpitok és az innovatívan újrahasznosított műanyagok frissítő és meglepő módon párosulnak.A környezet kreatív, sokoldalú, nem szokványos, illusztrált, virágos, mintás és élénk. Japanstyle szekció Külön figyelemre méltó volt a kiállítás Japanstyle szekciója, amely szokatlan anyagkombinációival, felületeivel szerkesztőségünket levette a lábáról! A japán kultúrából idén bőven töltekezhetett a közönség. Színekben az algaszínek (norizöld), a cseresznyevirág, a cseresznyefa vörösesbarna árnyalatai, az alumíniumszürke, a szénfekete, a yamabuki sárga és a khaki szilvaszín, felületekben a nori alga felületéhez hasonló préselt, fémesen csillogó tört felületek – különösen alumíniumból és papírból – hódítottak és vonultak végig a különböző szekciókon. A kiállítás kiemelt partnere India volt, akik egyedi kézműves technikáikkal készített textiljeikkel, fém és fonott áruival vonzották a látogatókat. A Mi Otthonunk kedvenc dizájnere Pravinsinh Solanki indiai formatervező volt, aki kézműves, ragasztás és illesztés nélküli fából faragott és hasított vállfáival lenyűgözött bennünket! Élmény volt a madarak inspirálta remekműveket kézbe vennünk!   {igallery id=4799|cid=1013|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}