Társasházak és a házirend

Társasházak és a házirend

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Bár a notórius összeférhetetlenek ellen nem nyújt védelmet, ha házirend írja elő a legfontosabb magatartási szabályokat, az emberek nagy százalékban azonban önként követik előírásait. Ha e tárgyban van önkormányzati rendelet, a társasházban elég annak szabályait betartani, illetve kiegészíteni a hiányzó részekkel. Ahol azonban nincs ilyen szabályzat, ott kénytelen maga a társasház - azaz a tulajdonközösség közgyűlése - megalkotni. Ehhez nyújtunk segítséget írásunkban.

 

 

Általános követelmények

 


A házirend megalkotásánál körültekintően kell eljárni, mert szabályai nem sérthetik a külön tulajdon (lakás) használatával kapcsolatos tulajdonosi jogokat. Ezért a társasházi törvény külön rendelkezik a lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról, amikor kimondja, hogy a külön tulajdon hasznosítása, használata módjának megváltoztatása - lakás esetében csak az alapító okiratban - , a nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében kétharmados közgyűlési döntéssel történhet.
Ugyanakkor a házirend korlátozhatja a lakáshasználat rendeltetéstől nem eltérő, de az ott lakók magatartási normáinak olyan szabályait, amellyel más tulajdonának nyugodt használata biztosítható.
A házirend szabályai jellemzően minden ott lakóra: lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosára, bérlőjére, használójára kiterjed, függetlenül az állandó vagy ideiglenes ott-tartózkodástól.

Sarkalatos pontok

1. Az együttélés nyugalmas és biztonságos követelményei.
Tévé, rádió, lemezjátszó, video-, egyéb háztartási berendezések úgy működtethetők, hogy mások nyugalmát ne zavarják. Célszerű meghatározni, hogy zajt okozó háztartási gépek - porszívó, mosógép - , vagy zajjal járó építési, szerelési munkák például munkanapokon, hétvégén és ünnepnapokon reggel hány órától este hány óráig használhatók, illetve végezhetők.
Indokolt meghatározni, hogy az épület kapuját mindig, vagy milyen időponttól meddig kell zárni, kaputelefon hiányában gondoskodni kell, hogy a kapu zárva tartása idején biztosított legyen az épületbe való bejutás.
Arra is gondolni kell, hogy biztonsági okból a lépcsőház folyosói lezárhatók-e vagy sem, ha igen, meg kell határozni, hogy az egységesen miképpen történhet, ki takarítja, az ott lakók használhatják-e tárolásra is, a kizárólagos használatba került közös területért a tulajdonos fizet-e bérleti díjat vagy sem stb.
E döntés meghozatala során gondolni kell arra, hogy a folyosó - tűz esetén - menekülési útvonal, valamint az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodásnál miként lehet oda a közös képviselőnek bejutnia.
2. A társasház tisztán tartása.
E témakörben célszerű meghatározni, hogy az épület közös helyiségeinek, közlekedőinek területét milyen gyakorisággal kell seperni, felmosni, a közös tulajdonban lévő ajtók, ablakok, korlátok szennyeződését milyen időközönként kell eltávolítani, a külön tulajdonban végzett építési munka, anyagszállítás esetén a közös tulajdonban keletkezett szennyeződést azonnal meg kell szüntetni.
Megfontolandó, hogy a zajkorlátozás érdekében az épület szemétledobó berendezése este meghatározott órától nem használható, és hogy oda csak háztartási szemét önthető.
Az ingatlanhoz kapcsolódó közterületek (járda) tisztán tartására - seprés, hóeltakarítás - a köztisztasági rendelet szabályai irányadók.
3. Közös használatra szolgáló helyiségek.
A viták elkerülése érdekében a gyermekkocsi-tároló, kerékpártároló, mosó-, szárítóhelyiség használatával kapcsolatban célszerű rendezni a zárhatóságot, megoldási lehetőséget arra, ha nem fér be minden eszköz, lakásfelújítás esetén e helyiségek használhatók-e ideiglenesen bútortárolásra stb.
A pince és padlástér használatával kapcsolatban szabályozást igényel nyitva tartásuk időpontja, a kulcs közös képviselőnél való elhelyezése, a terület felosztása, ha nincs a lakásokhoz tartozó külön rekesz, az elhelyezhető tárgyak köre - figyelemmel a tűzvédelmi előírásokra is.
Amennyiben a bérbe adott pincerekeszekben közösségi vezeték, illetve elzáró szerelvény van, előírható, hogy a közös képviselőnél lezárt borítékban tartalékkulcs legyen.
A lapos tető használatának szabályozása is anyagi kárt előzhet meg: felszerelhetnek-e a tulajdonostársak egyedi antennát, a felszerelés miatt keletkező meghibásodást ki köteles megtéríteni, felmehetnek-e a lakók a tetőre napozni, lezárják-e a tetőkijárót, a kulcsot a közös képviselőnek (ellenőrző személynek) kell-e átadni stb.
Közös tulajdonban lévő falfelületeken hirdetőtábla, fényreklám stb. csak a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján a közös képviselő engedélyével helyezhető el.
A helyi önkormányzatok többsége a meghatározott méret feletti hirdetőtáblák, fényreklámok elhelyezését - városrendezési érdekből - hatósági engedélyhez kötötte, előírva a helyi adó megfizetését, függetlenül a felülethasználati díj lététől, összegétől.
4. A társasház városképi megjelenése, külső személyek biztonsága.
Szabályozható, hogy a lakások loggiáján, erkélyén, teraszán csak a városképet nem rontó, azok rendeltetésszerű használatával összhangban lévő bútorok, tárgyak helyezhetők el (ruhanemű csak korlátmagasságig teríthető, virágot biztonságosan rögzített tartókon szabad elhelyezni, ablakban, loggián, erkélyen, teraszon, függőfolyosón virágokat locsolni csak mások érdeksérelme nélkül szabad stb.).
Az épületből, lakásból tárgyakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos.
5. Állattartás.
Az eb- és állattartás mértékét és tartásának módját helyi önkormányzati rendelet hiányában a közgyűlés szabályozhatja (hány kutya vagy macska tarható egy lakásban, állattenyésztés céljára a lakásban állat nem tartható, a ház közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein tilos állatot tartani, szabadon engedni, etetni, a szennyezést haladéktalanul fel kell takarítani.

Birtokháborítási eljárások

Békés megegyezés hiányában a konfliktusok megoldását a birtokvédelmi eljárás jelentheti, melyet a helyi önkormányzat jegyzőjétől, illetőleg a bíróságtól lehet kérni. A jegyzőtől a birtokháborítás bekövetkeztétől egy éven belül kérhető a jogvédelem. Előnye az ügyintézés és a végrehajtás gyorsasága, hátránya, hogy komolyabb jogkérdés eldöntésére e hatósági eljárás nem minden esetben alkalmas, mivel a védelmet csak a birtoklás tényére alapozva nyújtja.
Bíróságtól kell kérni a jegyző által hozott határozat megváltoztatását (kézhezvételtől számított 15 napon belül), illetve birtokvédelem érdekében közvetlenül is fordulhatunk a bírósághoz. Kizárólag csak bíróságtól kérhető a birtokvédelem, ha a birtokháborítástól egy év már eltelt. A bírósági eljárás előnye, hogy a döntés során vizsgálják a birtokláshoz való jogot is, hátránya a hosszadalmas eljárás.
Ha a birtokháborítás ténye megállapítható, a hatóság elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, illetőleg a zavarás megszüntetését, és - az erre irányuló kérelem esetén - rendelkezhet a hasznok, károk és költségek kérdéséről is.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Hol tart a Liget Budapest projekt?

Már a múlt évben elkezdődtek a Városligetben az építkezési munkálatok, a tervezett fejlesztések kétharmada zajlik, folyamatban a park felújítása is, s ha ez az ütem tartható, 2022-re valamennyi új épület áll, 2023-ig pedig az összes új intézmény megnyílik, és teljes szépségében elkészül a megnövekedett és megújított zöldfelületű park is. Már a múlt évben elkezdődtek a Városligetben az építkezési munkálatok, a tervezett fejlesztések kétharmada zajlik, folyamatban a park felújítása is, s ha ez az ütem tartható, 2022-re valamennyi új épület áll, 2023-ig pedig az összes új intézmény megnyílik, és teljes szépségében elkészül a megnövekedett és megújított zöldfelületű park is. A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget saját, több mint százéves történelmi hagyománya folytatódik: a Liget egyszerre nyújtja a kultúra, a szórakozás és a zöldfelületi kikapcsolódás páratlanul gazdag kínálatát. Átfogó megújítása után a Városliget egy egészen különleges névjegye lesz Magyarországnak, hiszen Európában sehol nincs még egy olyan városi park, ahol ilyen mennyiségű és színvonalú kulturális intézmény és rekreációs lehetőség várja majd a látogatókat” – mondta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. Májusban a projekt részeként átadták Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb múzeumi háttérintézményének, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központnak az épületét a Városliget melletti Szabolcs utcában, az egykori kórház területén a múzeumi szakma képviselőinek. Befejeződött az Olof Palme Ház műemléki rekonstrukciója, ősszel nyit Millennium Házaként Befejeződött a több mint 130 éves, az elmúlt évtizedekben egyre leromlottabb állapotba került Olof Palme Ház műemléki rekonstrukciója is. Idén ősszel a Városliget legrégibb és egyik legszebb épülete új néven, Millennium Házaként a Városliget aranykorát bemutató időszaki kiállítással nyitja meg kapuit, később pedig egy állandó, interaktív tárlattal idézi meg az újkori Magyarország történetének legsikeresebb időszakát, a millennium korát, a századfordulós Budapestre fókuszálva. A homlokzaton restaurálták a gazdag Zsolnay díszítéseket és hamarosan befejeződik a belsőépítészeti kialakítás valamint az ideiglenes kiállítás installálása is. A Rózsakert felöli bejárat közepén egy egyedi szökőkutat helyeznek el, melynek gyártása a napokban kezdődött meg a Zsolnay gyárban, Pécsett. Az épülethez kapcsolódó Rózsakert kialakítása folyamatban van, a rózsatövek augusztusban fognak a helyszínre érkezni. A Millennium Háza 3 milliárd forintos, 2017 év végén indult helyreállítása az eredeti építészeti dokumentációnak megfelelően valósul meg. „A Millennium Háza a megújuló Városliget egyik ékköve lesz, mely egyben jelképe is a Liget Budapest projekt célkitűzéseinek. A tradíciót óvó, a múltra a jelen legkorszerűbb eszközeivel emlékező, a park és a kultúra kapcsolatát integráló tudás- és élményközpontnak valamint egy különleges hangulatú kávéháznak biztosít majd teret a Liget egyik legrégibb és legszebb épülete” – mondta a fejlesztésről Baán László. Jelenleg a Néprajzi Múzeum kivitelezésének a mélyépítési szakasza zajlik (Fotó: Városliget Zrt.) 2017 év vége óta zajlik a Néprajzi Múzeum ikonikus épületének a kivitelezése, amely tavaly az International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai versenyen elnyerte az „Európa legjobb középülete” elismerést, illetve a „World’s Best Architecture” különdíjat, mely világszerte az egyik legrangosabb ingatlanszakmai elismerés. Jelenleg az épület kivitelezésének mélyépítési szakasza zajlik, a cölöpözési munkálatokat követően jelenleg az alaplemez és a szigetelés kialakítása zajlik, majd megkezdődik magasépítés. A Néprajzi Múzeum a jövő év végére már szerkezetkész állapotban lesz. A mélyépítési szakaszt követően javában zajlanak a Magyar Zene Háza kivitelezésének magasépítési munkálatai, az alaplemez és a belső oldali szigetelés már elkészült, jelenleg a bélésfal és az oszlopok vasalása van folyamatban. Egy éven belül szerkezetkész lesz a világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. A Magyar Zene Háza egy éven belül szerkezetkész állapotban lesz (Fotó: Városliget Zrt.) Előrehaladott állapotban van a Dózsa György úti mélygarázs kivitelezése is, a tavaly nyáron indult építkezésnél az alaplemez kialakítása mellett jelenleg az épület vasbeton szerkezetének kialakítása zajlik. A három szinten, mintegy 800 autót befogadni képes mélygarázst várhatóan már jövő nyártól használhatják majd a Ligetbe látogatók, illetve kedvezményesen vehetik igénybe a környéken lakók. Az autómentes Városliget elérése érdekében további földalatti parkolók is épülnek, az Állatkerti körúton 700, míg a Hermina úton egy 275 férőhelyes létesítmény épül. A Kós Károly sétányt pedig valódi, forgalommentes sétánnyá alakul át, ezzel napi 10-15.000, a parkon keresztül haladó autótól szabadul meg a Liget. Jól halad a Dózsa György úti mélygarázs kivitelezése (Fotó: Városliget Zrt.) Videó megtekintése ITT! Elkészült már a Vakok Kertje, az Ifjúsági Sportpályák vagy a Kutyás Élménypark, amelyek mind-mind nagyon népszerűek, utóbbi látogatottsága már átlépte a 300 ezer főt, és látogatottsági rekordokat dönt a történetének legnagyobb, a Liget Budapest projekt keretében megvalósult rekonstrukciója után tavaly október végén újra megnyílt a Szépművészeti Múzeum is. A parkfejlesztés első ütemének részeként megvalósult beruházások már mutatják azt az Európában is egyedülálló színvonalat és átgondoltságot, amely az egész tájépítészeti rehabilitációt jellemzi majd. A 2019-ben elindult a parkfejlesztés második üteme is, melynek során az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét valósítják meg a Ligetben, melyet szintén 2019 őszén vehetnek birtokba a gyermekek. A kivitelezések előrehaladott állapotban vannak, a legkisebbeknek szóló területre már beépítették a játszóelemeket, melyeket biztonságos, eséscsillapító burkolatokkal vettek körbe. A következő munkafázisban az idősebb korosztályok játszóelemeit szerelik fel. A Nagyjátszótéren minden korosztály számára külön csúszdarendszereket, fészek-, kör-, mérleg és függőhintákat, kötélpályákat, forgójátékokat, egyéni és páros rugós játékokat, trambulinokat, többféle homokozót és vizes játékokat is telepítenek több mint 13 000 négyzetméteren. A családbarát fejlesztések keretében összesen 7 új illetve megújított játszótér kap majd helyet a Városligetben. A parkfejlesztés második ütemében kialakítanak több sportpályát és egy két kilométeres, kivilágított futókört is. Jövőre kezdődhetnek a Magyar Innováció Háza és a Új Nemzeti Galéria munkálatai További ikonikus fejlesztések az év végén, a jövő év elején veszik kezdetüket. A világ egyik legjobb építészirodájaként elismert japán SANAA által tervezett új Nemzeti Galéria és a hazai feltalálói géniusz előtt tisztelgő Magyar Innováció Háza kivitelezése, valamint az 1952-ben lebontott, szecessziós stílusú Városligeti Színház újjáépítése esetében az intézményekkel egyeztetett tervezési folyamat a végéhez közelít, és az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés, ez év végén, jövő év elején kezdődhet el. Elkezdődött a park beton- és aszfaltfelületek csökkentése is, elsőként az indokolatlanul széles, 14 méter szélességű Olof Palme sétány útburkolatát szűkítik le 6 méterre, csak ezzel közel 1600 négyzetméternyi zöldfelületet adnak vissza a parknak. A gyalogos és kerékpáros közlekedés a kivitelezés ideje alatt végig biztosított marad a 6 méter szélességben megmaradó burkolt felületen. A teljes park felújítása során további több ezer négyzetmétert zöldítenek vissza a ligeti betonutak rovására. „A Liget Budapest Projekt olyan világszínvonalú mágnesberuházás, amely kiemelkedő jelentőséggel bír, mind a turizmus fejlődése, mind pedig a városi ingatlanszövet felértékelődése szempontjából. A befektetők már érdeklődnek, a környékbeli lakások felértékelődnek, hotelek tervei jelennek meg. A megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz” – összegezte Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}