Társasházak és a házirend

Társasházak és a házirend

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Bár a notórius összeférhetetlenek ellen nem nyújt védelmet, ha házirend írja elő a legfontosabb magatartási szabályokat, az emberek nagy százalékban azonban önként követik előírásait. Ha e tárgyban van önkormányzati rendelet, a társasházban elég annak szabályait betartani, illetve kiegészíteni a hiányzó részekkel. Ahol azonban nincs ilyen szabályzat, ott kénytelen maga a társasház - azaz a tulajdonközösség közgyűlése - megalkotni. Ehhez nyújtunk segítséget írásunkban.

 

 

Általános követelmények

 


A házirend megalkotásánál körültekintően kell eljárni, mert szabályai nem sérthetik a külön tulajdon (lakás) használatával kapcsolatos tulajdonosi jogokat. Ezért a társasházi törvény külön rendelkezik a lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetéstől eltérő használatának szabályozásáról, amikor kimondja, hogy a külön tulajdon hasznosítása, használata módjának megváltoztatása - lakás esetében csak az alapító okiratban - , a nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében kétharmados közgyűlési döntéssel történhet.
Ugyanakkor a házirend korlátozhatja a lakáshasználat rendeltetéstől nem eltérő, de az ott lakók magatartási normáinak olyan szabályait, amellyel más tulajdonának nyugodt használata biztosítható.
A házirend szabályai jellemzően minden ott lakóra: lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonosára, bérlőjére, használójára kiterjed, függetlenül az állandó vagy ideiglenes ott-tartózkodástól.

Sarkalatos pontok

1. Az együttélés nyugalmas és biztonságos követelményei.
Tévé, rádió, lemezjátszó, video-, egyéb háztartási berendezések úgy működtethetők, hogy mások nyugalmát ne zavarják. Célszerű meghatározni, hogy zajt okozó háztartási gépek - porszívó, mosógép - , vagy zajjal járó építési, szerelési munkák például munkanapokon, hétvégén és ünnepnapokon reggel hány órától este hány óráig használhatók, illetve végezhetők.
Indokolt meghatározni, hogy az épület kapuját mindig, vagy milyen időponttól meddig kell zárni, kaputelefon hiányában gondoskodni kell, hogy a kapu zárva tartása idején biztosított legyen az épületbe való bejutás.
Arra is gondolni kell, hogy biztonsági okból a lépcsőház folyosói lezárhatók-e vagy sem, ha igen, meg kell határozni, hogy az egységesen miképpen történhet, ki takarítja, az ott lakók használhatják-e tárolásra is, a kizárólagos használatba került közös területért a tulajdonos fizet-e bérleti díjat vagy sem stb.
E döntés meghozatala során gondolni kell arra, hogy a folyosó - tűz esetén - menekülési útvonal, valamint az azonnali beavatkozást igénylő meghibásodásnál miként lehet oda a közös képviselőnek bejutnia.
2. A társasház tisztán tartása.
E témakörben célszerű meghatározni, hogy az épület közös helyiségeinek, közlekedőinek területét milyen gyakorisággal kell seperni, felmosni, a közös tulajdonban lévő ajtók, ablakok, korlátok szennyeződését milyen időközönként kell eltávolítani, a külön tulajdonban végzett építési munka, anyagszállítás esetén a közös tulajdonban keletkezett szennyeződést azonnal meg kell szüntetni.
Megfontolandó, hogy a zajkorlátozás érdekében az épület szemétledobó berendezése este meghatározott órától nem használható, és hogy oda csak háztartási szemét önthető.
Az ingatlanhoz kapcsolódó közterületek (járda) tisztán tartására - seprés, hóeltakarítás - a köztisztasági rendelet szabályai irányadók.
3. Közös használatra szolgáló helyiségek.
A viták elkerülése érdekében a gyermekkocsi-tároló, kerékpártároló, mosó-, szárítóhelyiség használatával kapcsolatban célszerű rendezni a zárhatóságot, megoldási lehetőséget arra, ha nem fér be minden eszköz, lakásfelújítás esetén e helyiségek használhatók-e ideiglenesen bútortárolásra stb.
A pince és padlástér használatával kapcsolatban szabályozást igényel nyitva tartásuk időpontja, a kulcs közös képviselőnél való elhelyezése, a terület felosztása, ha nincs a lakásokhoz tartozó külön rekesz, az elhelyezhető tárgyak köre - figyelemmel a tűzvédelmi előírásokra is.
Amennyiben a bérbe adott pincerekeszekben közösségi vezeték, illetve elzáró szerelvény van, előírható, hogy a közös képviselőnél lezárt borítékban tartalékkulcs legyen.
A lapos tető használatának szabályozása is anyagi kárt előzhet meg: felszerelhetnek-e a tulajdonostársak egyedi antennát, a felszerelés miatt keletkező meghibásodást ki köteles megtéríteni, felmehetnek-e a lakók a tetőre napozni, lezárják-e a tetőkijárót, a kulcsot a közös képviselőnek (ellenőrző személynek) kell-e átadni stb.
Közös tulajdonban lévő falfelületeken hirdetőtábla, fényreklám stb. csak a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján a közös képviselő engedélyével helyezhető el.
A helyi önkormányzatok többsége a meghatározott méret feletti hirdetőtáblák, fényreklámok elhelyezését - városrendezési érdekből - hatósági engedélyhez kötötte, előírva a helyi adó megfizetését, függetlenül a felülethasználati díj lététől, összegétől.
4. A társasház városképi megjelenése, külső személyek biztonsága.
Szabályozható, hogy a lakások loggiáján, erkélyén, teraszán csak a városképet nem rontó, azok rendeltetésszerű használatával összhangban lévő bútorok, tárgyak helyezhetők el (ruhanemű csak korlátmagasságig teríthető, virágot biztonságosan rögzített tartókon szabad elhelyezni, ablakban, loggián, erkélyen, teraszon, függőfolyosón virágokat locsolni csak mások érdeksérelme nélkül szabad stb.).
Az épületből, lakásból tárgyakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos.
5. Állattartás.
Az eb- és állattartás mértékét és tartásának módját helyi önkormányzati rendelet hiányában a közgyűlés szabályozhatja (hány kutya vagy macska tarható egy lakásban, állattenyésztés céljára a lakásban állat nem tartható, a ház közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein tilos állatot tartani, szabadon engedni, etetni, a szennyezést haladéktalanul fel kell takarítani.

Birtokháborítási eljárások

Békés megegyezés hiányában a konfliktusok megoldását a birtokvédelmi eljárás jelentheti, melyet a helyi önkormányzat jegyzőjétől, illetőleg a bíróságtól lehet kérni. A jegyzőtől a birtokháborítás bekövetkeztétől egy éven belül kérhető a jogvédelem. Előnye az ügyintézés és a végrehajtás gyorsasága, hátránya, hogy komolyabb jogkérdés eldöntésére e hatósági eljárás nem minden esetben alkalmas, mivel a védelmet csak a birtoklás tényére alapozva nyújtja.
Bíróságtól kell kérni a jegyző által hozott határozat megváltoztatását (kézhezvételtől számított 15 napon belül), illetve birtokvédelem érdekében közvetlenül is fordulhatunk a bírósághoz. Kizárólag csak bíróságtól kérhető a birtokvédelem, ha a birtokháborítástól egy év már eltelt. A bírósági eljárás előnye, hogy a döntés során vizsgálják a birtokláshoz való jogot is, hátránya a hosszadalmas eljárás.
Ha a birtokháborítás ténye megállapítható, a hatóság elrendelheti az eredeti állapot helyreállítását, illetőleg a zavarás megszüntetését, és - az erre irányuló kérelem esetén - rendelkezhet a hasznok, károk és költségek kérdéséről is.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyát

2021. július 21-től látogathatók a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának kastélyterei, amelyet a hétvégén adtak át. A fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának tereiben látható kiállításokhoz hasonló méretű és rangú kastélyfelújítás a kastély újjáéledése óta nem volt. 2021. július 21-től látogathatók a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának kastélyterei, amelyet a hétvégén adtak át. A fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának tereiben látható kiállításokhoz hasonló méretű és rangú kastélyfelújítás a kastély újjáéledése óta nem volt. A fertődi Esterházy-kastély patkó alakú főépületének emeletes nyugati szárnyában egykor az Esterházyakkal rokon családok lakosztályai sorakoztak, illetve a főbejáratig futó földszintes térsorral (nyugati patkó) összekapcsolva néhány inasszoba mellett itt kaptak helyet a különböző hercegi gyűjtemények, például a könyvtár és a porcelán gyűjtemény. A szárnyból nyugat felé húzódó hosszú, nagy belmagasságú tér volt a képtár, amelyben a műalkotások száma – az egykori krónikás szerint – 350 körül lehetett. A fertődi Esterházy-kastély felújítását 2013-ban a helyszínen Orbán Viktor miniszterelnök hirdette meg. A magyar kormányt az a cél vezérelte, hogy az ország legnagyobb barokk kastélya visszanyerje régi pompáját, de az az elképzelés is vezette, hogy a megújított épület, a magyar kultúrának ne csak egy szimbolikus, hanem egy valódi, élő helyszíne legyen. Ehhez a célhoz pedig az egymásra épülő fejlesztések sora vezetett el, hogy a kastély egykori régi pompájához méltóan fogadhassa a magyar és külföldi látogatókat. A rekonstrukció kivitelezési munkálatai 2016. tavaszán kezdődtek meg a 3H Építésziroda Kft. tervezésében, illetve a West Hungária Bau Kft. ZÁÉV Zrt. kivitelezésében. Az I. nagy ütem építési eleme a földszintes épületrész, az úgynevezett patkószárny felújítását tartalmazta, ezen belül is két egymásra épülő kivitelezés történt meg. Az I. ütem alatt elkészítették a II. ütemhez szükséges infrastruktúrát. Közel 1100 négyzetméterben megvalósult a képtár, valamint a porcelán kabinet, a patkószárny egybenyíló kiállító térsora és kiszolgáló helyiségek kialakítása. Az első szakasz 1,6 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg, további kormányzati támogatással csaknem 1,8 milliárd forint a fejlesztésre szánt forrás. A munkálatok során mindösszesen 1274,85 négyzetméteres terület újult meg. Eszterháza nagyon hosszú időn keresztül Európa egyik virágzó kulturális központja volt, amely az átadó ünnepség után újra betöltheti ezt a szerepet. A megnyitott Arcok és tekintetek - Esterházy-képtár, a közel 400 műtárgyat bemutató Esterházy-porcelánkabinet, továbbá az IDŐVONZATOK - MODULATED TIME, BOLDI szobrászművész és Incze Mózes festőművész kortárs kiállítása méltó és grandiózus az eszterházai csodavilághoz.   További információk a fertődi Esterházy-kastély Facebook-oldalán és az eszterhaza.hu weboldalon.  

Új parkrészek átadása a Városligetben

A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszanyerte régi fényét a Városliget egyik legkülönlegesebb növényeit felvonultató, ismeretterjesztő parkeleme, a botanikus kert, amelyet az újranyitásra Mőcsényi Mihályról, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozójáról neveztek el. A parkrészt a FŐKERT 100 éves jubileuma alkalmából adták át, 1967-ben. A bemutatókertnek szánt területen gyógy- és fűszernövények, konyhakerti növények, szőlő, gyümölcs, egynyári virágok, vízi-, mocsári és sziklakerti növények is helyet kaptak. A kert központi elemeként egy esőkunyhó szolgált, de látványosságai közé tartozott a forrás táplálta csobogós vízrendszer és a pergola a két vízmedencével. A felújítás során az eredeti, a Főkert tervtárában fellelhető 1967-es és 1969-es kertépítészeti tervek, valamint az 1980-as megvalósulási terv nyújtottak segítséget. Így a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert területe déli irányban megnőtt, a Királydomb felé eső oldalon, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast, melyhez kiegészítésképpen kerti tipegős útvonal kapcsolódik, segítve a parkrész bebarangolását. Helyet kapott a területen egy különböző felületekből álló KNEIPP ösvény is, melynek mezítlábas használata javítja az egyensúlyérzéket, jótékony hatással van testtartásunkra. Újra az eredeti nyomvonala mentén kanyarog a területet behálózó, hangulatos patakrendszer, melyet forrás táplál, és visszatértek a nyílt vizeket és a mocsári élővilágot bemutató medencék is. A megújult Mőcsényi Mihály Botanikus kertbe mintegy 335 különböző fajtájú új növényt ültettek el, több mint 35.000 példányszámban. Az esőbeálló leromlott állapotú épülete helyett egy új, modern épület került, mely vendéglátói, kiszolgálói és ismertterjesztői funkciót kapott. Új kutyaparadicsom A városligeti parkfejlesztés második ütemében egy újabb tematikus kutyás élménypark is várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. A mintegy félhektáros új kutyaparadicsomot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel alakították ki, területét biztonságos kerítés határolja, melyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeztek el. A parkrész különlegessége, hogy külön elkülönített részt kaptak a kistestű és a nagytestű kutyák, így elkerülhetőek lesznek a konfliktusok, ütközések. A tervezők mindkét részen terepalakulatokkal megmozgatott játéktereket alakítottak ki ügyességi elemekkel, alagutakkal, ugró akadályokkal, szlalom pályákkal. A gazdik és a kutyusok kényelméről kombinált használatú ivókutak és padok gondoskodnak, a terület tisztán tartását pedig több mint egytucat kutyapiszok gyűjtő segíti. Fontos megjegyezni, hogy a Városligetben – néhány elzárt terület kivételével – továbbra is biztosított a szabadon kutyázás lehetősége. Természetesen az új Kutyás élménypark teljes növényzetet újjávarázsolták, a területén 6 új lombos fát ültettek el és több mint tízezer cserjét és évelőt is elhelyeztek, így a Hermina úti „testvéréhez” csatlakozva Budapest egyik leghangulatosabb kutyabarát helye jött létre. Futás a Ligetbe(n) A futás ma már a legnépszerűbb tömegsportok közé tartozik: az országban százezrek, a fővárosban tízezrek húznak naponta futócipőt. Kimondottan nekik készült a Városligeti Futókör. „A Városligeti Sportcentrum őszi átadását követően a park Budapest legsokoldalúbb sporthelyévé vált, melynek kínálata tovább erősödik. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre a pesti oldalon is a Margitszigeti futópályához hasonló alternatívát tudunk kínálni, ami ráadásul modern és biztonságos szolgáltatásokkal várja a sportág szerelmeseit. A futókört a következő napokban vehetik birtokba a sportolók” – mondta el Gyorgyevics Benedek. A Városligeti Futókör tervezése során a folyamatosan egyeztettek a budapesti futókat képviselő szervezetekkel, hogy a pálya vonalvezetés, burkolata a sportolók igényei szerint alakítsák ki. Mindezeknek köszönhetően a kiváló minőségű, 2 kilométer hosszúságú, színezett – az izületeket kímélő - rekortán borítású pálya teljes hosszában kivilágított. A fák között kanyargó, rendkívül hangulatos vonalvezetésű pálya belépési pontjainál bemelegítő területeket helyeztek el a sérülések elkerülése végett, a nyomvonal mellett pedig számos ivókút szolgáltatja a frissítőt. A sportolók kényelmét a Városligeti Sportcentrum női, férfi és akadálymentesített öltözői szolgálják. www.ligetbudapest.hu  

Új Duna-híd épül

Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Miközben Budapest belvárosi szakaszán megközelítőleg egy kilométerenként található átkelési lehetőség, délebbre csaknem tíz kilométer választja el egymástól a Rákóczi hidat és az M0 gyűrű déli hídját, ráadásul a déli városrészek között a mai napig nincs a városhatáron belüli közvetlen összeköttetés. Csepel immár hetven éve vár arra, hogy Budapesten belül végre átkelő épüljön a budai kerületek felé. Az új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány, s míg a Rákóczi híd építésekor a villamos vonal kiépítését csak a híd átadása után húsz évvel pótolták Újbudára, addig az új Duna-híd esetében a hídon átvezető villamos vonalat már a híddal együtt tervezteti a kormány. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelő államtitkár szerint az új híd önmagában is 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros autóforgalmát. A budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épülő híddal közvetlen villamos összeköttetés jön létre Buda, Csepel és Dél-Pest között. A tervezendő négy kilométer hosszú villamos vonal Budán a Fehérvári úti villamos pályáról leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7-es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap. Az utazási idő rövidülésével az érintett településrészek lakói könnyebben jutnak el a szomszédos kerületbe dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni; a felesleges kerülők megszűnésével pedig az autók károsanyag-kibocsátása is csökken.