Tiszta kürtők, rendes ház

Tiszta kürtők, rendes ház

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A középkori mindennapos tűzkatasztrófák után az emberek hamar rájöttek, hogy kisebb a veszély, ha időben eltávolítják a kéményekből a kormot. A kéményseprőket ezért nagyon megbecsülték, úgy tartották, már látásuk is szerencsét hoz. Az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltoztak fűtési szokásaink, de ma is nagyon fontos a kémények és tüzelőberendezések rendszeres ellenőrzése, karbantartása.

 

 

A kémények és tüzelőberendezések elhanyagolása minden fűtési idényben megszedi a maga áldozatát, és sajnos csak egy-egy drámai eset hívja fel a figyelmet fontosságukra. Hanyagságunk miatt a rossz kémények, tüzelőberendezések külön-külön is számos veszélyt rejtenek magukban, ráadásul fölöslegesen növeli kiadásainkat is. Hiszen a rendszeresen karbantartott berendezések, koromtalanított kémények biztosítják az üzemeltetés nagyobb hatásfokát, csökkentve a tüzelőanyag-felhasználást.

 


Mit kapunk a pénzünkért?

Nagyon gyakran kérdezik tőlünk, mit várhatnak el a társasházakban lakó megrendelők - kéményseprő szolgáltatás" címén - Miért kell fizetni a tartalék kémények ellenőrzéséért, tisztításáért?
Törvény írja elő, hogy az önkormányzat köteles biztosítani, az ingatlan tulajdonosa pedig köteles igénybe venni a helyi önkormányzat által szervezett kéményseprőipari közszolgáltatást. Megszabja a törvény azt is, mit kell érteni kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás alatt: - a lakásban, helyiségben lévő tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény és tartozékának, füstjáratának időszakos ellenőrzése, tisztítása, a ké-mény időszakos műszaki felülvizsgálata, a használatával összefüggő szakvélemény adása". A szolgáltatás díját a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg, mértékét befolyásolja többek között a kémény típusa (egyedi, gyűjtő, központi), a tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege (üzemelő vagy tartalék).
A már üzemelő épületeknél évente kötelező a kémények és égéstermék-elvezetők úgynevezett időszakos ellenőrzése. A kéményseprők ezt az ellenőrzést részint szemrevételezéssel, részint pedig különböző eszközökkel, mérőműszerekkel végzik. Mindez a biztonságunkat szolgálja, mivel így felismerhető és elhárítható a tűzveszély, a kellemetlen és veszélyes füstgáz-visszaáramlás, esetleg egy halálos kimenetelű mérgezés veszélye is. Az ellenőrzés során döntenek a kémények és égéstermék-elvezetők szükség szerinti tisztításáról. Ez azért indokolt, mert csak a tiszta kürtők és járatok biztosítják a megfelelő - huzatot", és megelőzik a tűzveszély kialakulását.

Teljes kivizsgálás

Jogszabály írja elő a kéményseprők azon kötelezettségét, hogy négyévente az épület egész kéményállományát teljes körű vizsgálatnak vessék alá. Ekkor a kémények tömörségi vizsgálatát is el kell végezni, vagyis teljes körű diagnózist kell kapnunk, hogy dönthessünk arról, milyen felújítási, tatarozási, állagmegóvó karbantartási munkálatokra van szükség. A műszaki felülvizsgálat eredményeként megszületett szakvéleményt a szolgáltatónak 30 napon belül kell kiadnia.
A kéményseprők elvégezhetik a tüzelőberendezések műszeres tüzeléstechnikai ellenőrző vizsgálatát is, ennek során kaphatunk információt berendezésünk gazdaságos (vagy gazdaságtalan) működéséről.
A műszaki felülvizsgálat várható időpontjáról fél évvel, a munkavégzés tényleges időpontjáról legalább nyolc nappal korábban köteles a szolgáltató a tulajdonost írásban vagy hirdetmény útján értesíteni.
Amennyiben a tulajdonos a bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni. Ha a kéményseprők szabálytalanságot tapasztalnak, arról írásban tájékoztatják a tulajdonost, és felszólítják annak megszüntetésére. A következő alkalommal ellenőrzik, hogy a tulajdonos elvégeztette-e a szükséges munkálatokat. Érdemes komolyan venni a felszólítást, hiszen ha a szükséges intézkedés nem történik meg, a szolgáltató az első fokú építésügyi, illetőleg tűzvédelmi hatóságot értesíti.
Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén még szigorúbbak a kéményseprők, ilyen esetben a kifogásolt kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére szólítják fel a tulajdonost. Egyidejűleg a szolgáltató az első fokú tűzvédelmi, illetőleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáz-tüzelőberendezés esetén a területi gázszolgáltatónak is bejelentést tesz.

Érdemes számolni

A jogszabály előírja azt is, hogy évente ellenőrizni kell a tartalék kémények és tartozékaik rendeltetésszerű hasz-nálhatóságát, és ha szükséges, azokat ki kell tisztítani. Használaton kívüli kéményeket ellenőrizni, tisztítani nem kell.
Van-e különbség a - használaton kívüli" és - tartalék" kémény között - Ennek tisztázása azért fontos, mert az egyik rendszeres ellenőrzéséért és szükség szerinti tisztításáért, mint kötelező kéményseprő-szolgáltatásért fizetnünk kell, a másikért nem.
A rendelet értelmében a tartalékkémény olyan kémény, amelyet - például más fűtési mód alkalmazása miatt - nem használnak ugyan, de a hatályos rendelkezések szerint a fokozott biztonság érdekében használható állapotban kell tartani.
A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, vagyis bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték.
Ám mielőtt ilyen átalakításra szánnánk el magunkat, érdemes mérlegelni néhány dolgot. Jogszabály írja elő, hogy minden lakás legalább egy lakószobájában tartalékfűtés lehetőségéről kell gondoskodni. Egy tartalék kéménynek tehát maradnia kell, hacsak nem elektromos berendezéssel akarjuk megoldani a problémát. Ez a fűtési mód azonban jelentős hálózatfejlesztést igényelhet, ami szintén tetemes kiadással jár. Számolni kell azzal is, hogy a megszüntetésre ítélt kémény sorsáról a kéményseprő-szolgáltató helyszíni szemlén dönt, aminek díja van. A lezárási munkákat is magunknak kell elvégeztetni, saját költségünkre. Ezután egy ismételt ellenőrzést köt ki a szolgáltató, persze ismét külön díjért, s ha mindent rendben talál, intézkedik a kéménytisztítási díj törléséről. Érdemes tehát számolni!
Mindezek figyelembevételével csak azt tudjuk javasolni, hogy bár a tél miatt nem szívesen engedünk be a lakásba havas cipőjű kéményseprőket, mégis örüljünk, hogy most, üzem közben tudják megnézni, jól működnek-e tüzelőberendezéseink. Ez különösen indokolt a régebbi házaknál, ahol még megengedték, hogy egy gyűjtőkéménybe egy-egy szinten több gázüzemű készülék is be legyen csatlakoztatva.
Nagyon fontos megvizsgálni, megfelelő-e az égéstermék elvezetése, nincs-e akadálya a keletkező szén-dioxid, szén-monoxid és gőz szabadba távozásának. Ezek visszaáramlását ugyanis nem vesszük könnyen észre, hiszen színtelen, szagtalan gázokról és gőzökről van szó. Hagyjuk tehát, hogy szerencsét hozzanak a kéményseprők, fogadjuk meg ajánlásainkat, egészségünk és anyagi biztonságunk érdekében.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a Nemzeti Táncszínházat

Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. A Nemzeti Táncszínház a hazai táncszíntér legfontosabb központjaként 2001 óta szolgálja a magyar kultúrát, befogadó színházként az intézmény közel negyven magyar, professzionális társulattal dolgozik együtt. A néptáncon át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs táncon keresztül az interaktív gyermekelőadásokig, műfaji sokszínűséggel kívánja fenntartani a táncszínházba járó közönség érdeklődését. Évente közel 300 előadást mutatnak be, hazai előadásaik éves nézőszáma megközelíti a százezer főt. A közel hétezer négyzetméteres Nemzeti Táncszínházat ZDA Zoboki Építésziroda tervei alapján a Millenáris Park E épületében, a volt GANZ művek egykori ipari épületéből alakították ki, új főhomlokzattal és előcsarnokkal. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek, a kivitelezésre kiírt legjobb pályázatot a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyújtotta be. A beruházás összköltsége 4.6 milliárd forint volt. A beruházás során létrehoztak egy 368 főt befogadó nagytermet, 120 fős kistermet, két próbatermet, kamaratermet, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket és öltözőket. Az épületben helyet kapott még egy hangstúdió is, és egy szezontól függetlenül folyamatosan nyitva tartó kávézó. A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak megfelelő, kifejezetten táncelőadásokra tervezett épület nagytermében speciális színpadot és mobil nézőteret alakítottak ki, Red Dot Design-díjas székekkel. A tervezők célja kettős volt: egyrészt kiemelni a meglévő ipari műemléképület erényeit, másrészt úgy alakítani át a teret, hogy az megfeleljen a táncszakma szerteágazó jelenlegi és jövőbeli igényeinek is. Az egybefüggő, pillérek nélküli előcsarnok felett kapott helyet a térben lebegő kisterem. A különleges mérnöki megoldásnak köszönhetően a terem csonka kúpként lóg be az előcsarnok fölé: a termet tartó 1500 tonnás vasbeton szerkezethez közel 200 tonna betonacélt építettek be, a tartók geometriáját finoman lekövető fa-álmennyezet pedig 13 ezer darab faelem felhasználásával készült. Fotó forrása: Hlinka Zsolt {igallery id=4799|cid=1011|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

A Közlekedési Múzeum új épülete

A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeum régi városligeti épülete újjáépítését követően a Magyar Innováció Házának ad majd otthont, az ország egyik leglátogatottabb múzeumának számító Közlekedési Múzeum új épületét pedig a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokának bővítésével hozzák létre. A terület közvetlenül kapcsolódik az egykori járműjavító úgynevezett Eiffel-csarnokában már épülő Opera Műhelyházhoz. E két beruházás együttesen Budapest legnagyobb barnamezős kulturális városfejlesztése, amely a mintegy hét hektáron megvalósuló programjával alapvetően változtatja meg a Kőbánya és a belváros közötti jelenlegi rozsdaövezetet, és néhány év alatt új közösségi és kulturális központtá alakul át. A legkorszerűbb kiállítástechnológiával újjáépített üzemcsarnok különleges helytörténeti és építészeti emlék marad, ám ezzel a funkcióváltással véglegesen bekapcsolódik a főváros vérkeringésébe és Budapestet a nemzetközi múzeumi élet élvonalába helyezi. A pozitív változás a környező városrészek felértékelődését is magával hozza, ami hosszú távon előmozdíthatja Kőbánya egészének megújulását. További fontos cél volt, hogy a múzeum ne csak a családoknak szóljon, hanem szakértőknek is - jegyezte meg. Kristin Feireiss azt mondta: a nyertes pályamű egy olyan kiemelkedő alkotás, amely egyesíti egyetlen épületkomplexumon belül a történelmet, a jelent és a jövőt. A szintén zsűritag Pieter Jonckers, a belga nemzeti vasúti múzeum igazgatója úgy fogalmazott: a nyertes terv lenyűgözte őket, "bátorságot mutatott, nyíltságot, ambíciót, becsvágyat, valamint vízióval is rendelkezett". Budapest, Magyarország és a világ megérdemli ezt a múzeumot, amely "elképesztő, lélegzetelállító hely lesz" - jelentette ki. Képek forrása: Diller Scofidio {igallery id=4799|cid=1016|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Miért lelkesedünk 2019-ben?

Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Napról napra szaklapok, dizájnerek és influencerek kínálnak egyedi és a szüntelen megújulás szükségességét hirdető megoldásokat egy-egy felmerülő kérdésben. Egyre erőteljesebb azonban az a réteg, aki pontos célját megfogalmazva nyugalmat és tudatosságot keres a viszonylag gyorsan változó enteriőrtrendek között. 2019-ben azonban az Ambiente dizájner kutatói szerint létezik egy közös nevező, amely a fenntarthatóság – természetközeliség – újrahasznosíthatóság metatrendje lesz. Az Ambiente 2019 három nagyon fontos kategóriára osztott trendjei elsősorban azt mutatták be, hogy a közös nevezővel létrehozott eredmények milyen attraktívak és változatosak lehetnek. 1. Ízléses rezidencia A tökéletes szaktudással, kifogástalan kivitelezéssel, gazdag színekkel, érzéki anyagokkal, tiszta vonalakkal és tökéletes arányokkal létrehozott nyugodt, időtlen elegancia trendje. A kiválasztott kedvenc darabok egyszeri alkotások, pontos célok mentén készültek.Minden kifinomult, elegáns, árnyalt, érzéki, ugyanokkor nem szokványos. A legtöbbet használt anyagok a nemes fák, a bőr, abouclé, a bársony, a velúr és a porcelán. Felületekben pedig a színes üveg, a dombornyomott, csiszolt, strukturáltfa és fémfelületek kapnak központi szerepet. 2. Csendes, nyugodt környezet Természetes, diszkrét, puha, lágy, szemlélődésre hívó, nyugtató enteriőr. Egyszerűen szép környezet, ahol a természetes, egyszerű, egyben hasznos termékek kielégítik a nyugalomra és az őszinteségre vágyók igényeit,a lágy színek pedig hozzájárulnak a stresszmentesített otthonhoz. Az anyagok és a kreativitás tiszteletben tartása mind a tervezés, mind a gyártás során nagy jelentőséggel bír.A természetes alapanyagokatkísérleti modern és hagyományos kézműves technikákkal kombináltan dolgozzák fel. Az enteriőr jellemző textíliái a gyapjú, a selyem, a kender és a vászon, valamint a fa, kő, szalma, agyag és kerámia gyakran az újrahasznosítás eredményei. A környezet fenntartható, innovatív, egyszerű és őszinte.   3. Örömteli enteriőr A stylingnak ezekben az enteriőrökben óriási a szerepe: mint önkifejezés merész színkombinációkkal és a véletlenszerű felfedezés varázsával alkot. A homogenitásnak, egységességnek itt nincs esélye. A dolgok rendezetlen módon keverednek, és játékosan a változatosságot ünneplik kompromisszumtól mentesen és örömtelin. Minden színes, vidám, élénk, gondtalan, merész, kicsit őrült, játékos és spontán. A minták keveréke ugyanolyan szokatlan, mint az anyagok sokfélesége: a botanikai motívumok, a geometriai és a túlméretezett figurák, a vintage nyomatok, illusztratív kárpitok és az innovatívan újrahasznosított műanyagok frissítő és meglepő módon párosulnak.A környezet kreatív, sokoldalú, nem szokványos, illusztrált, virágos, mintás és élénk. Japanstyle szekció Külön figyelemre méltó volt a kiállítás Japanstyle szekciója, amely szokatlan anyagkombinációival, felületeivel szerkesztőségünket levette a lábáról! A japán kultúrából idén bőven töltekezhetett a közönség. Színekben az algaszínek (norizöld), a cseresznyevirág, a cseresznyefa vörösesbarna árnyalatai, az alumíniumszürke, a szénfekete, a yamabuki sárga és a khaki szilvaszín, felületekben a nori alga felületéhez hasonló préselt, fémesen csillogó tört felületek – különösen alumíniumból és papírból – hódítottak és vonultak végig a különböző szekciókon. A kiállítás kiemelt partnere India volt, akik egyedi kézműves technikáikkal készített textiljeikkel, fém és fonott áruival vonzották a látogatókat. A Mi Otthonunk kedvenc dizájnere Pravinsinh Solanki indiai formatervező volt, aki kézműves, ragasztás és illesztés nélküli fából faragott és hasított vállfáival lenyűgözött bennünket! Élmény volt a madarak inspirálta remekműveket kézbe vennünk!   {igallery id=4799|cid=1013|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}