Tiszta kürtők, rendes ház

Tiszta kürtők, rendes ház

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A középkori mindennapos tűzkatasztrófák után az emberek hamar rájöttek, hogy kisebb a veszély, ha időben eltávolítják a kéményekből a kormot. A kéményseprőket ezért nagyon megbecsülték, úgy tartották, már látásuk is szerencsét hoz. Az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltoztak fűtési szokásaink, de ma is nagyon fontos a kémények és tüzelőberendezések rendszeres ellenőrzése, karbantartása.

 

 

A kémények és tüzelőberendezések elhanyagolása minden fűtési idényben megszedi a maga áldozatát, és sajnos csak egy-egy drámai eset hívja fel a figyelmet fontosságukra. Hanyagságunk miatt a rossz kémények, tüzelőberendezések külön-külön is számos veszélyt rejtenek magukban, ráadásul fölöslegesen növeli kiadásainkat is. Hiszen a rendszeresen karbantartott berendezések, koromtalanított kémények biztosítják az üzemeltetés nagyobb hatásfokát, csökkentve a tüzelőanyag-felhasználást.

 


Mit kapunk a pénzünkért?

Nagyon gyakran kérdezik tőlünk, mit várhatnak el a társasházakban lakó megrendelők - kéményseprő szolgáltatás" címén - Miért kell fizetni a tartalék kémények ellenőrzéséért, tisztításáért?
Törvény írja elő, hogy az önkormányzat köteles biztosítani, az ingatlan tulajdonosa pedig köteles igénybe venni a helyi önkormányzat által szervezett kéményseprőipari közszolgáltatást. Megszabja a törvény azt is, mit kell érteni kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás alatt: - a lakásban, helyiségben lévő tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény és tartozékának, füstjáratának időszakos ellenőrzése, tisztítása, a ké-mény időszakos műszaki felülvizsgálata, a használatával összefüggő szakvélemény adása". A szolgáltatás díját a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg, mértékét befolyásolja többek között a kémény típusa (egyedi, gyűjtő, központi), a tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege (üzemelő vagy tartalék).
A már üzemelő épületeknél évente kötelező a kémények és égéstermék-elvezetők úgynevezett időszakos ellenőrzése. A kéményseprők ezt az ellenőrzést részint szemrevételezéssel, részint pedig különböző eszközökkel, mérőműszerekkel végzik. Mindez a biztonságunkat szolgálja, mivel így felismerhető és elhárítható a tűzveszély, a kellemetlen és veszélyes füstgáz-visszaáramlás, esetleg egy halálos kimenetelű mérgezés veszélye is. Az ellenőrzés során döntenek a kémények és égéstermék-elvezetők szükség szerinti tisztításáról. Ez azért indokolt, mert csak a tiszta kürtők és járatok biztosítják a megfelelő - huzatot", és megelőzik a tűzveszély kialakulását.

Teljes kivizsgálás

Jogszabály írja elő a kéményseprők azon kötelezettségét, hogy négyévente az épület egész kéményállományát teljes körű vizsgálatnak vessék alá. Ekkor a kémények tömörségi vizsgálatát is el kell végezni, vagyis teljes körű diagnózist kell kapnunk, hogy dönthessünk arról, milyen felújítási, tatarozási, állagmegóvó karbantartási munkálatokra van szükség. A műszaki felülvizsgálat eredményeként megszületett szakvéleményt a szolgáltatónak 30 napon belül kell kiadnia.
A kéményseprők elvégezhetik a tüzelőberendezések műszeres tüzeléstechnikai ellenőrző vizsgálatát is, ennek során kaphatunk információt berendezésünk gazdaságos (vagy gazdaságtalan) működéséről.
A műszaki felülvizsgálat várható időpontjáról fél évvel, a munkavégzés tényleges időpontjáról legalább nyolc nappal korábban köteles a szolgáltató a tulajdonost írásban vagy hirdetmény útján értesíteni.
Amennyiben a tulajdonos a bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni. Ha a kéményseprők szabálytalanságot tapasztalnak, arról írásban tájékoztatják a tulajdonost, és felszólítják annak megszüntetésére. A következő alkalommal ellenőrzik, hogy a tulajdonos elvégeztette-e a szükséges munkálatokat. Érdemes komolyan venni a felszólítást, hiszen ha a szükséges intézkedés nem történik meg, a szolgáltató az első fokú építésügyi, illetőleg tűzvédelmi hatóságot értesíti.
Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén még szigorúbbak a kéményseprők, ilyen esetben a kifogásolt kémény, illetőleg a tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére szólítják fel a tulajdonost. Egyidejűleg a szolgáltató az első fokú tűzvédelmi, illetőleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáz-tüzelőberendezés esetén a területi gázszolgáltatónak is bejelentést tesz.

Érdemes számolni

A jogszabály előírja azt is, hogy évente ellenőrizni kell a tartalék kémények és tartozékaik rendeltetésszerű hasz-nálhatóságát, és ha szükséges, azokat ki kell tisztítani. Használaton kívüli kéményeket ellenőrizni, tisztítani nem kell.
Van-e különbség a - használaton kívüli" és - tartalék" kémény között - Ennek tisztázása azért fontos, mert az egyik rendszeres ellenőrzéséért és szükség szerinti tisztításáért, mint kötelező kéményseprő-szolgáltatásért fizetnünk kell, a másikért nem.
A rendelet értelmében a tartalékkémény olyan kémény, amelyet - például más fűtési mód alkalmazása miatt - nem használnak ugyan, de a hatályos rendelkezések szerint a fokozott biztonság érdekében használható állapotban kell tartani.
A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, vagyis bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetőleg egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték.
Ám mielőtt ilyen átalakításra szánnánk el magunkat, érdemes mérlegelni néhány dolgot. Jogszabály írja elő, hogy minden lakás legalább egy lakószobájában tartalékfűtés lehetőségéről kell gondoskodni. Egy tartalék kéménynek tehát maradnia kell, hacsak nem elektromos berendezéssel akarjuk megoldani a problémát. Ez a fűtési mód azonban jelentős hálózatfejlesztést igényelhet, ami szintén tetemes kiadással jár. Számolni kell azzal is, hogy a megszüntetésre ítélt kémény sorsáról a kéményseprő-szolgáltató helyszíni szemlén dönt, aminek díja van. A lezárási munkákat is magunknak kell elvégeztetni, saját költségünkre. Ezután egy ismételt ellenőrzést köt ki a szolgáltató, persze ismét külön díjért, s ha mindent rendben talál, intézkedik a kéménytisztítási díj törléséről. Érdemes tehát számolni!
Mindezek figyelembevételével csak azt tudjuk javasolni, hogy bár a tél miatt nem szívesen engedünk be a lakásba havas cipőjű kéményseprőket, mégis örüljünk, hogy most, üzem közben tudják megnézni, jól működnek-e tüzelőberendezéseink. Ez különösen indokolt a régebbi házaknál, ahol még megengedték, hogy egy gyűjtőkéménybe egy-egy szinten több gázüzemű készülék is be legyen csatlakoztatva.
Nagyon fontos megvizsgálni, megfelelő-e az égéstermék elvezetése, nincs-e akadálya a keletkező szén-dioxid, szén-monoxid és gőz szabadba távozásának. Ezek visszaáramlását ugyanis nem vesszük könnyen észre, hiszen színtelen, szagtalan gázokról és gőzökről van szó. Hagyjuk tehát, hogy szerencsét hozzanak a kéményseprők, fogadjuk meg ajánlásainkat, egészségünk és anyagi biztonságunk érdekében.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}