Változik a garancia

Változik a garancia

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Újabb lépés történt az EU jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése terén: A hétköznapi nyelven - garancia" néven említett jótállásra 2003. november 22. napjától az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet lesz irányadó.

 

 

A jótállási kötelezettség alapulhat jogszabályon (kötelező jótállás), vagy a felek megállapodásán, szerződésén (szerződéses jótállás). Vannak ugyanis olyan termékek, amelyekre jogszabály írja elő a jótállási kötelezettséget, vagyis nem az eladó vagy kereskedő dönti el, hogy garanciálisan adja-e az adott terméket. Szerződéses jótállás esetében a gyártó, forgalmazó önként dönt úgy - gyakran a forgalma növelése érdekében - , hogy azt a termékét, amelyre jogszabály nem ír elő jótállást, - garanciával - értékesíti. Az ilyen, ún. - szerződésen alapuló jótállás" viszont lehet akár részleges is: például jótállási kötelezettségként vállalja a hibás termék kijavítását, de kicserélést már nem garantál.

 


n Választási lehetőség
Mit is követelhet a vásárló, amennyiben jótállásos terméket vásárolt, és az a rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodott -
A vevő kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését, vagy megfelelő árleszállítást, vagy vételár-visszatérítést. És mit jelent ez az eladó, forgalmazó oldaláról nézve - Azt, hogy amennyiben a termék a jótállás időtartama alatt a rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodik, akkor a vásárló kijavításra, vagy kicserélésre, vagy megfelelő árleszállításra vagy elállásra vonatkozó igényét teljesítenie kell. Teljesítenie, mert ő az, aki vagy amely a szerződés hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles (akár jogszabály, akár szerződés alapján), és mint ilyen, a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

n Szavatosság - jótállás
Abban az esetben, ha a nem jótállásos termék meghibásodik a rendeltetésszerű használat ellenére, akkor a vásárló az ún. szavatossági jogaival élhet. Ezek pedig az említett kijavítás, kicserélés, megfelelő árleszállítás vagy elállás. Hibás teljesítés esetén tehát ugyanaz a négyféle jogosultság illeti meg a vásárlót, akár jótállásos a termék, akár nem. A jótállás viszont azért jelent a vásárlónak - jobb feltételeket", mert a jótállásra kötelezett (azaz a kereskedő, eladó) csakis akkor tagadhatja meg a kijavítást, kicserélést stb., amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett, vagyis bizonyítja azt, hogy rendeltetésellenes használat okozta a meghibásodást. A vevő szempontjából további - plusz" a jótállásnál a szavatossághoz képest, hogy a jótállás jogosultja (a vevő) a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel (Ptk. 248. §(4)). Ellenben amennyiben nem vonatkozik jótállás a termékre, akkor a vevőnek fogyasztói szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított legfeljebb két hónapon belül kell közölnie a kifogását, ha pedig nem fogyasztói szerződésről van szó, akkor a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a kifogását a kötelezettel közölni.

n Jótállás
lakásépítésnél
Továbbra is hatályos a fentiektől eltérő szabályozást tartalmazó, a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 53/1987. (X. 24.) MT rendelet, amely a mellékletében felsorolt termékekre a jótállás kötelező időtartamát 3 évben határozza meg. Ennél a termékkörnél a jótállási idő a lakóépület, illetve a lakás átadás-átvétel befejezésének napján kezdődik. E jogszabály az építési tevékenységre jogosultak által épített új lakóépületben lévő lakásoknak és lakóépületeknek a jogszabály mellékletében felsorolt berendezéseire (pl. fűtőberendezés, melegvíz-ellátó berendezés, épületgépészeti berendezés, beépített bútor stb.) és épületszerkezeteire vonatkozó jótállását szabályozza. E termékeknél a jótállási idő leteltét követően a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MéM-BkM együttes rendeletben előírt kötelező alkalmassági időn belül (5, illetve 10 év) érvényesíthető szavatossági igény, függően a terméktől.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Széllkapu függőkerttel, találkozóhelyekkel

A 2013-ban kezdődött Millenáris projekt befejezéseképpen megnyílt a budai Széllkapu mintegy 17 ezer négyzetméter zöldfelülettel, amely az elhanyagolt telket hivatott revitalizálni. Az új fővárosi zöldfelületen 355 előnevelt fát telepítettek, létrehoztak egy 700 négyzetméteres, vízinövényeknek otthont adó tavat, és kialakítottak egy új mélygarázst is. A 2013-ban kezdődött Millenáris projekt befejezéseképpen megnyílt a budai Széllkapu mintegy 17 ezer négyzetméter zöldfelülettel, amely az elhanyagolt telket hivatott revitalizálni. Az új fővárosi zöldfelületen 355 előnevelt fát telepítettek, létrehoztak egy 700 négyzetméteres, vízinövényeknek otthont adó tavat, és kialakítottak egy új mélygarázst is. A fenntarthatóság érdekében elsősorban honos, a városi klímát és az ökológiai adottságokat jól tűrő fákat és cserjéket, illetve úgynevezett stressztűrő évelőfajokat választva sokszínű, biodiverz környezet jött létre mintegy 17 ezer négyzetméter zöldfelülettel. A rengeteg pad, a lankás részeknek nézőtérjelleget adó ülőtámfalak és a tér tagoltsága lehetővé teszi, hogy a parkban több program is fusson egy időben, különböző helyszíneken. A sétautak három, gomba formájú, árnyat adó építményben futnak össze, tetejükön napelemekkel, így tágas, agóraszerű találkozóhely jött létre. A megnyíló kétszintes Millenáris2 mélygarázs 500 gépkocsi befogadására alkalmas, ezzel helyreállítva a terület beruházás előtti parkolóhelyszámát. Nagyobb összefüggő állomány a százötven díszcseresznye fa, amelyek cseresznyevirágzás idején különleges hangulatot árasztanak, de vannak a területen nagyobb méretű lepényfák, tölgyek, fenyők, almák, nyírek és gyertyánok is. Emellett ötvenezer évelő növény, rengeteg díszfű, nagyméretű cserje és negyvenezernél több hagymás növény színesíti a nagyközönség előtt is megnyíló parkot. A Széllkapu terveit a TSPC Mérnökiroda, Kádár Mihály és Könözsi Szilvia készítette. A park tájépítészei, Majoros Csaba és Balogh Andrea változatos domborzatú parkot terveztek. A bevásárlóközpont felé méretes függőkertet építettek, amelynek akár panorámalifttel is megközelíthető felső szintjéről kilátás nyílik a Margit körút, a Vár és a budai hegyek felé. A szemközti oldalon, a park középső traktusában elhelyezett vízfelület felé déli irányba lejtő, pihenésre alkalmas domboldalt alakítottak ki. Nem messze a tótól kapott helyett a párásító fúvókkal is felszerelt vízjáték. A színes fényekkel megvilágított, programozható vízsugarak dizájnbetonlapokból törnek elő, amelyek felületébe stilizált növény- és állatfajtákat megjelenítő grafikákat martak. {igallery id=4799|cid=1101|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Új kilátó a Naplás-tó partján

A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A Naplás-tó Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize, valójában a Szilas-patak árvízvédelmi tározója Cinkota mellett, amely mára a fővárosiak egyik kedvenc pihenőhelyévé nőtte ki magát, nem mellesleg pedig színes állat- és növényvilága miatt is érdemes meglátogatni. A tó és közvetlen környezete 1997 óta természetvédelmi terület, a cinkotai parkerdővel és a Merzse-mocsárral együtt számos vízimadár fontos pihenőhelye a tavaszi és őszi madárvonulási időszakban. A kilátó megvalósítását a fővárosi Tér-Köz pályázat és a XVI. kerületi önkormányzat finanszírozása tette lehetővé, terveit a Robert Gutowski Architects készítette, a kivitelező pedig a Prédikálószéki-kilátót is építő Fitotron System Kft. A terepi munkálatok a szükséges engedélyek birtokában augusztus első hetében indultak, a várható befejezés és átadás idén ősszel lesz. A kilátó koncepciójának megfogalmazása során a helyszín adottságait figyelembe véve fontos szempont volt, hogy a kilátó a fák fölé magasodjon, ezzel teljes panorámás kilátást téve lehetővé a környékre. Ez az átalakulás az erdők funkcióját és az erdei turisztikai lehetőségeket is megváltoztatja: szerencsésen felértékelődnek, ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt méltó helyükre kerülhetnek a főváros pesti oldalának erdőterületei. {igallery id=4799|cid=1102|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Új Duna-híd épül

Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Miközben Budapest belvárosi szakaszán megközelítőleg egy kilométerenként található átkelési lehetőség, délebbre csaknem tíz kilométer választja el egymástól a Rákóczi hidat és az M0 gyűrű déli hídját, ráadásul a déli városrészek között a mai napig nincs a városhatáron belüli közvetlen összeköttetés. Csepel immár hetven éve vár arra, hogy Budapesten belül végre átkelő épüljön a budai kerületek felé. Az új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány, s míg a Rákóczi híd építésekor a villamos vonal kiépítését csak a híd átadása után húsz évvel pótolták Újbudára, addig az új Duna-híd esetében a hídon átvezető villamos vonalat már a híddal együtt tervezteti a kormány. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelő államtitkár szerint az új híd önmagában is 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros autóforgalmát. A budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épülő híddal közvetlen villamos összeköttetés jön létre Buda, Csepel és Dél-Pest között. A tervezendő négy kilométer hosszú villamos vonal Budán a Fehérvári úti villamos pályáról leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7-es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap. Az utazási idő rövidülésével az érintett településrészek lakói könnyebben jutnak el a szomszédos kerületbe dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni; a felesleges kerülők megszűnésével pedig az autók károsanyag-kibocsátása is csökken.