Fogyasztóvédelem - százezer bejelentés

Fogyasztóvédelem - százezer bejelentés

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek 2005. évi tevékenységének alapjául az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Program szolgált. A program témakörein kívül elvégeztük azokat az ellenőrzéseket is, melyek a fogyasztói megkárosítások, hátrányokozás elleni fellépés, az élet és egészség védelme érdekében a hatóságoktól azonnali cselekvést igényeltek. Ennek megfelelően az elmúlt évben az - FVF által elrendelve - 58 vizsgálatot és ellenőrzést végeztünk, míg helyi kezdeményezésként a felügyelőségek 174 ellenőrzést folytattak le.

 

 

A piacfelügyeleti ellenőrzések során a veszélygyanús termékek mintavételezését, majd laboratóriumi vizsgálatát követően az elmúlt évben kimagaslóan sok, 310 termékféleségről kellett megállapítanunk, hogy veszélyezteti a fogyasztók életét, egészségét, vagy vagyoni biztonságát.

 

A veszélyes termékek gyorsriasztási rendszereit gördülékenyen, hatékonyan működteti az FVF. Az EU tagországaival összehasonlítva is igen eredményesen dolgozik, kiemelkedő eredményeket ér el.

 

A szolgáltatási tevékenységek ellenőrzésének kiemelt célja volt a fogyasztók vagyoni érdekeinek hatékony védelme. Reklámfelügyeleti eljárásaink számának emelkedését a piacgazdaságra jellemző kommunikáció rendkívül intenzív módja, ezzel a jogsértések esélyének növekedése indokolta.

 

A területi felügyelőségeken és a Főfelügyelőség Fogyasztó-kapcsolati Irodájában is emelkedett a fogyasztói megkeresések száma, amely 2005-ben meghaladta a 100.000 esetet. Az informatikai fejlődésnek köszönhetően egyre többen választották és igényelték panaszos, vagy egyéb ügyükben az elektronikus levél általi tájékoztatást.

 

Kiemelten kezeltük a fogyasztók tájékoztatását. Az általános tájékoztató tevékenységen kívül, mely magában foglalja nem csak az aktuális ellenőrzések tapasztalatairól való tájékoztatást, a fogyasztók esetleges széles körét érintő megkárosítások, súlyos forgalmazási mulasztások közreadását, hanem forgalmazók, gyártók, szakmai szervezetek által kezdeményezett szakmai konzultációkat is tartottunk. Bízunk abban, hogy ezzel is elősegítettük a jogkövető magatartás erősödését.

 


PIACFELÜGYELET

2005-ben legfőbb célkitűzésünk a veszélyes termékek piacról történő kiszűrése, a fogyasztók biztonságának szavatolása volt, amelyet hatékonyabbá tett a kockázatelemzési és az ellenőrzési módszerek továbbfejlesztése.
Piacfelügyeleti munkánk eredményeként 310 termékféleségről állapítottuk meg - laboratóriumi vizsgálatot követően -, hogy nem biztonságosak. Más tagországokkal összehasonlítva, a magyar állami fogyasztóvédelem a felderített termékek számát tekintve az élmezőnyben foglal helyet. A vámáruk piacfelügyeleti ellenőrzése fontos szerepet tölt be a nem biztonságos, illetve okmányhiányos termékek felderítésében - az import szállítmányok vámkezelése során -, és a kereskedelmi forgalomba történő bekerülésének megakadályozásában.
2005-ben 57.863 veszélyes és 167.379 okmányhiányos áru vámkezelését akadályoztuk meg.

MÛSZAKI TERMÉKEK

A műszaki termékek ellenőrzése során kiemelt figyelmet fordítottunk a termékbiztonság ellenőrzésére, a címkézési követelmények, magyar nyelvű tájékoztatók vizsgálatára. Az ellenőrzések kiterjedtek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által korábban vizsgált és veszélyesnek minősített termékek, valamint a RAPEX-ből érkező veszélyes termékek keresésére.

Az elmúlt év során elvégzett néhány vizsgálatunk és ellenőrzésünk tapasztalatai:

Harmadik országból importált csatlakozó dugók és aljzatok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a 79/1998. (IV.29.) Korm. rendelet alapján:
- a 190 kereskedelmi egység ellenőrzése az általános kereskedelmi szabályok betartásának, a címkézési és tájékoztatási követelmények teljesülésének, valamint a termékbiztonság igazolásának a vizsgálatára irányult. A vizsgálat során a legtöbb hiányosságot a címkézéssel kapcsolatban - 422 terméknél - találtuk (10,6%). Az összes vizsgált hálózati csatlakozóhoz, hosszabbítóhoz, elosztóhoz viszonyítva a hibásan, vagy hiányosan feltüntetett műszaki adatokat tartalmazó termékek aránya alacsony volt. A nagyáruházakban jellemző, hogy az árakat a tároló polcra írják ki, a többi üzletben egyedi árfeltüntetést alkalmaznak. A kirakati árfeltüntetés hiányát 6 alkalommal kifogásoltuk. A kereskedelemből vett és megvizsgált 16 mintáról elmarasztaló szakvélemény született.

Harmadik országból importált lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a nagyforgalmazóknál:
- vizsgálatot összesen 217 kereskedelmi egységben végeztünk. A 407 kifogásolt típus esetében összesen 807 hiányosságot állapítottunk meg, tehát a lámpatestek nagy része két, vagy több követelményt nem teljesített. 114 olyan lámpatestet találtunk, amikről a szabvány által megkövetelt jelölések gyakorlatilag teljesen hiányoztak, tehát nem rendelkeztek adattáblával. A névleges feszültséget 25, a névleges teljesítményt 7, az érintésvédelmi osztályt 31 lámpatesten nem, vagy nem megfelelően tüntették fel. 138 lámpatest típusnak nem volt megfelelő használati-kezelési útmutatója.
A 27 laboratóriumi vizsgálatra küldött minta esetében elmarasztaló szakvélemény született, mert - esetenként több szempontból - nem feleltek meg a biztonsági követelményeknek.

Az év végi ünnepekhez kapcsolódó termékek forgalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a díszvilágítású fényfüzérek ellenőrzésére:
- az ellenőrzés során 155 üzletben ellenőriztük a díszvilágítású fényfüzérek forgalmazását és 86 üzletben kellett valamilyen hiba, hiányosság miatt intézkedni. A letiltott 61 terméktípust elkoboztuk és szabálysértési bírsággal, vagy további hiányosság esetén fogyasztóvédelmi bírsággal szankcionáltuk a felelősöket. A korábbi évek negatív tapasztalatai alapján növeltük a laboratóriumi vizsgálatra mintavételezett díszvilágítású fényfüzérek számát. Az elvégzett vizsgálat megállapította, hogy a mintavételezett termékek egyike sem felelt meg a követelményeknek.

Digitális fényképezőgépek forgalmazásának ellenőrzése:
- augusztusban a sok vásárlói panasz tárgyát képező digitális fényképezőgépek forgalmazási körülményeit vizsgáltuk. Összesen 85 digitális fényképezőgép típust vizsgáltunk, és 28 típusnál állapítottunk meg egy, vagy több hiányosságot.

VEGYI ÉS ÉPÍTÕIPARI TERMÉKEK

A vitamintartalmú kozmetikai készítmények, vízkőoldók, a zsákos kiszerelésű építési termékek és szaniterek területén tartottunk országos piacfelügyeleti ellenőrzést. Vizsgálatot folytattunk továbbá a babaápoló készítmények és fertőtlenítőszerek témakörében. A kozmetikai termékeknél az egészségügyi megfelelőség, a gyártó által vállalt vitamintartalom és a címkézési követelmények teljesülése volt az ellenőrzés tárgya. A vegyipari termékek vizsgálatánál kiemelt szempont a biztonsági adatlapnak való megfelelőség és a beltartalmi értékek vizsgálata volt. Az építési termékek esetében az ellenőrzés a megfelelőség igazolások meglétére, érvényességére, a jelölések és a tárolás szabályszerűségére irányult. Megállapítható, hogy az utóbbi években tartott ismételt ellenőrzések és azok során alkalmazott szankciók következtében főleg az építési termékek esetében tapasztalható javulás.

Vitamintartalmú kozmetikai készítmények piacfelügyeleti ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal egybekötve:
- a vizsgálat során az ellenőrzött 283 kereskedelmi egység közül 207 üzletben merült fel kifogás. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a magyar nyelvű használati-kezelési útmutató tartalma a kozmetikumok jelentős részénél túlzó, vagy nem megengedett gyógyhatásokra utaló, illetve az idegen nyelvűvel nem megegyező.
A fellelt lejárt minőségmegőrzési idejű kozmetikumok száma 136, melyek előfordultak mind áruházláncokban, mind kiskereskedésekben.

Háztartási vízkőoldók forgalmazásának, címkézésének és beltartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése:
- a területi felügyelőségek az ellenőrzött kis- és nagykereskedelmi egységek 45%-ában találtak forgalmazási hiányosságot.
A laboratóriumi vizsgálat szerint a vízkőoldók savtartalma megfelelt a címkén/biztonsági adatlapban közölt gyártói vállalásnak, a termékek vízkőoldó hatását megfelelőnek találtuk.

Zsákos kiszerelésű építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése:
- a működési feltételek tekintetében az összes ellenőrzött kereskedelmi egység 35%-ában merült fel kifogás. Az ellenőrzés tapasztalatai szerint 3 megyében, összesen 4 telepen forgalmaztak azbesztcement hullámpalákat. A termékek forgalmazását és felhasználását mindhárom érintett felügyelőség megtiltotta.

A cementek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött utóellenőrzése:
- az utóellenőrzés során az ismételten ellenőrzött telepeken csupán a vizsgált tételek 3%-ához nem tudták bemutatni a megfelelőség igazolást. A vizsgálat során 6 féle ukrán cementből vettünk mintát a vízoldható króm(VI.) tartalom ellenőrzése céljából. A laboratóriumi eredmények alapján 5 minta vízoldható Króm(VI.) tartalma meghaladta a jogszabály által előírt értéket. A kifogásolt cementek forgalmazását megtiltottuk, a forgalomból való kivonásukról közleményben adtunk tájékoztatást.

Építési célú termékek piacfelügyeleti ellenőrzése az építésfelügyelettel közösen:
- az építésfelügyeleti vizsgálatok a helyi önkormányzatok által megadott építkezések helyszínén, a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a helyszínen talált építési termékek gyártóinál, importálóinál, forgalmazóinál történtek. Az építésfelügyeleti ellenőrzés az építési tervnek való megfelelőségre, az építési napló tartalmára és a felhasznált anyagok dokumentációjára terjedt ki. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés során a forgalmazott termékek 26%-a nem rendelkezett megfelelőség igazolással, a meglévő igazolások nagy része hiányos volt, nem tartalmazta az előírt adatokat.

Kádak, zuhanyfülkék, szaniteráruk piacfelügyeleti ellenőrzése:
- a tapasztalatok szerint a vizsgált termékek 33-43%-a nem rendelkezett megfelelőség igazolással, a magyar nyelvű jelölést 21-39%-ban nem tüntették fel a termékek csomagolásán. A legtöbb probléma továbbra is a megfelelőség igazolások vásárlónak történő átadása terén tapasztalható. A 106 próbavásárlás során csak 18 esetben adtak megfelelőség igazolást a termék mellé.

Különféle hatóanyagtartalmú háztartási (konyhai és fürdőszobai) fertőtlenítőszerek címkézésének, beltartalmának, fertőtlenítő hatásának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése:
- a különféle hatóanyag-tartalmú fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerek forgalomból vett mintadarabjain ellenőriztük a termékek jelölésére, biztonságosságára vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését és antimikrobás hatását. Az ellenőrzött termékcímkék 60 %-a nem felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A címkén deklarált antimikrobás hatás értékelése során a mikrobiológiai vizsgálati eredményeket a termékek 87%-ánál találtuk megfelelőnek.

Grillgyújtók és napozótejek ellenőrzése az áruházláncokban:
- a forgalmazott 6 féle (31 tétel) grillgyújtó termék 75%-ánál állapítottunk meg hiányosságot. Az ellenőrzött termékek 29%-ánál (9 tétel) a minőségmegőrzési idő nem volt feltüntetve, vagy lejárt. Az ellenőrzött 514 napozótej tétel 5%-ánál tapasztaltunk címkézési hiányosságot: a magyar nyelvű tájékoztatás teljes, vagy takarásból adódó részleges hiányát, az összetevők feltüntetésének hiányát, illetve a gyártási, vagy a minőségmegőrzési idő nem egyértelmű jelölését.

VESZÉLYES, LETILTOTT, VISSZAHÍVOTT TERMÉKEK

Műszaki termékek:
- a laboratóriumi vizsgálattal egybekötött termékbiztonsági ellenőrzések eredményeit a következő diagram szemlélteti:


Vegyipari és építőipari termékek:
- a termékkör ellenőrzése során végzett laboratóriumi vizsgálataink eredményét az alábbi diagram szemlélteti.

INFORMÁCIÓCSERE A VESZÉLYES TERMÉKEK KISZÛRÉSE ÉRDEKÉBEN

Információcsere az FVF és a területi felügyelőségek között:
- a tevékenységet a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) támogatja, melyben nem csak az FVF által vizsgált termékek, hanem az EU RAPEX rendszeréből érkező riasztások, továbbá a társhatóságok riasztásai is szerepelnek. A KPIR adatbázisa több száz veszélyes terméket tartalmaz. Minden újonnan bekerülő termékről értesítjük a területi felügyelőségeket is, amelyek ellenőrzéseik során kiemelt figyelmet fordítanak a nem forgalmazható, veszélyes termékek felkutatására. A megtalált termékekről a felügyelőségeknek 30 napon belül kell jelzést küldeniük a Főfelügyelőségre.

Ez alapján az alábbi találati eredmények születtek.
A fenti adatok csak a 30 napon belül történő megtalálás eredményességét szemléltetik. A letiltott termékek megtalálása számos esetben hónapokkal később is lehetséges.

Információcsere az Európai Bizottság és az FVF között:
- a tevékenységet az Unió információs rendszere (RAPEX) és a KPIR, valamint a KPIR társhatósági modulja támogatja. 2005-ben a RAPEX rendszerbe összesen 715 súlyosan veszélyes termékre vonatkozó riasztás került. Ebből 138 riasztást Magyarország küldött. Ezen kívül 33 nem súlyosnak minősülő értesítést regisztráltak, amelyből 15 az EU-ból, 18 Magyarországról származik.
Az EU-ból érkező riasztások esetében a gyártó vagy forgalmazó 296 esetben tett önkéntes intézkedést (forgalomból való kivonás, fogyasztótól való visszahívás, javítás, csere).
A beérkezett riasztások fordítás után az FVF Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerébe (KPIR) kerülnek. Magyarországon az illetékes piacfelügyeleti hatóságok összesen 11 esetben találtak olyan veszélyes terméket, amelyről a tagállamok előzőleg a RAPEX rendszerbe riasztást küldtek.
A rendszerből érkező, súlyos kockázatú RAPEX riasztások közül az FVF 51 riasztást (többnyire gépjárműre és tartozékaira, tűzijátékra, beltéri távirányító egységre vonatkozó) továbbított az illetékes piacfelügyeleti társhatóságoknak. Terméktípus szerinti megoszlásban a beérkezett, súlyosnak minősülő riasztások legnagyobb hányada (34%-a) villamossági termék, illetve (27%-a) játék. A veszély jellegét tekintve a tagállamoktól érkezett riasztások többsége áramütés- (30%), illetve sérülésveszélyre (25%) utalt. A magyar kezdeményezésű, súlyosnak minősülő riasztások legjelentősebb veszélyforrása a háztartási gépeknél, lámpatesteknél előforduló áramütés, az öngyújtóknál égés, valamint a játékpisztolyok által okozható sérülés (15%) volt.
A RAPEX riasztásokon kívül a súlyos és nem súlyosan veszélyes termékekről az ágazati irányelvek védzáradéka szerint az FVF külön eljárás keretében küldött értesítést. 73 esetben a kisfeszültségű irányelv szakbizottságát, 47 alkalommal a játékbizottságot tájékoztatta. Az EU-ból érkező riasztások növekvő tendenciáját jelzi, hogy 2004-ben összesen 235 súlyosnak és 4 nem súlyosnak minősülő riasztást kapott az FVF, illetve, hogy a magyar kezdeményezésű riasztások száma a tavalyi év adataihoz képest háromszorosára nőtt.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a Nemzeti Táncszínházat

Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. A Nemzeti Táncszínház a hazai táncszíntér legfontosabb központjaként 2001 óta szolgálja a magyar kultúrát, befogadó színházként az intézmény közel negyven magyar, professzionális társulattal dolgozik együtt. A néptáncon át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs táncon keresztül az interaktív gyermekelőadásokig, műfaji sokszínűséggel kívánja fenntartani a táncszínházba járó közönség érdeklődését. Évente közel 300 előadást mutatnak be, hazai előadásaik éves nézőszáma megközelíti a százezer főt. A közel hétezer négyzetméteres Nemzeti Táncszínházat ZDA Zoboki Építésziroda tervei alapján a Millenáris Park E épületében, a volt GANZ művek egykori ipari épületéből alakították ki, új főhomlokzattal és előcsarnokkal. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek, a kivitelezésre kiírt legjobb pályázatot a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyújtotta be. A beruházás összköltsége 4.6 milliárd forint volt. A beruházás során létrehoztak egy 368 főt befogadó nagytermet, 120 fős kistermet, két próbatermet, kamaratermet, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket és öltözőket. Az épületben helyet kapott még egy hangstúdió is, és egy szezontól függetlenül folyamatosan nyitva tartó kávézó. A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak megfelelő, kifejezetten táncelőadásokra tervezett épület nagytermében speciális színpadot és mobil nézőteret alakítottak ki, Red Dot Design-díjas székekkel. A tervezők célja kettős volt: egyrészt kiemelni a meglévő ipari műemléképület erényeit, másrészt úgy alakítani át a teret, hogy az megfeleljen a táncszakma szerteágazó jelenlegi és jövőbeli igényeinek is. Az egybefüggő, pillérek nélküli előcsarnok felett kapott helyet a térben lebegő kisterem. A különleges mérnöki megoldásnak köszönhetően a terem csonka kúpként lóg be az előcsarnok fölé: a termet tartó 1500 tonnás vasbeton szerkezethez közel 200 tonna betonacélt építettek be, a tartók geometriáját finoman lekövető fa-álmennyezet pedig 13 ezer darab faelem felhasználásával készült. Fotó forrása: Hlinka Zsolt {igallery id=4799|cid=1011|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

A Közlekedési Múzeum új épülete

A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeum régi városligeti épülete újjáépítését követően a Magyar Innováció Házának ad majd otthont, az ország egyik leglátogatottabb múzeumának számító Közlekedési Múzeum új épületét pedig a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokának bővítésével hozzák létre. A terület közvetlenül kapcsolódik az egykori járműjavító úgynevezett Eiffel-csarnokában már épülő Opera Műhelyházhoz. E két beruházás együttesen Budapest legnagyobb barnamezős kulturális városfejlesztése, amely a mintegy hét hektáron megvalósuló programjával alapvetően változtatja meg a Kőbánya és a belváros közötti jelenlegi rozsdaövezetet, és néhány év alatt új közösségi és kulturális központtá alakul át. A legkorszerűbb kiállítástechnológiával újjáépített üzemcsarnok különleges helytörténeti és építészeti emlék marad, ám ezzel a funkcióváltással véglegesen bekapcsolódik a főváros vérkeringésébe és Budapestet a nemzetközi múzeumi élet élvonalába helyezi. A pozitív változás a környező városrészek felértékelődését is magával hozza, ami hosszú távon előmozdíthatja Kőbánya egészének megújulását. További fontos cél volt, hogy a múzeum ne csak a családoknak szóljon, hanem szakértőknek is - jegyezte meg. Kristin Feireiss azt mondta: a nyertes pályamű egy olyan kiemelkedő alkotás, amely egyesíti egyetlen épületkomplexumon belül a történelmet, a jelent és a jövőt. A szintén zsűritag Pieter Jonckers, a belga nemzeti vasúti múzeum igazgatója úgy fogalmazott: a nyertes terv lenyűgözte őket, "bátorságot mutatott, nyíltságot, ambíciót, becsvágyat, valamint vízióval is rendelkezett". Budapest, Magyarország és a világ megérdemli ezt a múzeumot, amely "elképesztő, lélegzetelállító hely lesz" - jelentette ki. Képek forrása: Diller Scofidio {igallery id=4799|cid=1016|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Miért lelkesedünk 2019-ben?

Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Napról napra szaklapok, dizájnerek és influencerek kínálnak egyedi és a szüntelen megújulás szükségességét hirdető megoldásokat egy-egy felmerülő kérdésben. Egyre erőteljesebb azonban az a réteg, aki pontos célját megfogalmazva nyugalmat és tudatosságot keres a viszonylag gyorsan változó enteriőrtrendek között. 2019-ben azonban az Ambiente dizájner kutatói szerint létezik egy közös nevező, amely a fenntarthatóság – természetközeliség – újrahasznosíthatóság metatrendje lesz. Az Ambiente 2019 három nagyon fontos kategóriára osztott trendjei elsősorban azt mutatták be, hogy a közös nevezővel létrehozott eredmények milyen attraktívak és változatosak lehetnek. 1. Ízléses rezidencia A tökéletes szaktudással, kifogástalan kivitelezéssel, gazdag színekkel, érzéki anyagokkal, tiszta vonalakkal és tökéletes arányokkal létrehozott nyugodt, időtlen elegancia trendje. A kiválasztott kedvenc darabok egyszeri alkotások, pontos célok mentén készültek.Minden kifinomult, elegáns, árnyalt, érzéki, ugyanokkor nem szokványos. A legtöbbet használt anyagok a nemes fák, a bőr, abouclé, a bársony, a velúr és a porcelán. Felületekben pedig a színes üveg, a dombornyomott, csiszolt, strukturáltfa és fémfelületek kapnak központi szerepet. 2. Csendes, nyugodt környezet Természetes, diszkrét, puha, lágy, szemlélődésre hívó, nyugtató enteriőr. Egyszerűen szép környezet, ahol a természetes, egyszerű, egyben hasznos termékek kielégítik a nyugalomra és az őszinteségre vágyók igényeit,a lágy színek pedig hozzájárulnak a stresszmentesített otthonhoz. Az anyagok és a kreativitás tiszteletben tartása mind a tervezés, mind a gyártás során nagy jelentőséggel bír.A természetes alapanyagokatkísérleti modern és hagyományos kézműves technikákkal kombináltan dolgozzák fel. Az enteriőr jellemző textíliái a gyapjú, a selyem, a kender és a vászon, valamint a fa, kő, szalma, agyag és kerámia gyakran az újrahasznosítás eredményei. A környezet fenntartható, innovatív, egyszerű és őszinte.   3. Örömteli enteriőr A stylingnak ezekben az enteriőrökben óriási a szerepe: mint önkifejezés merész színkombinációkkal és a véletlenszerű felfedezés varázsával alkot. A homogenitásnak, egységességnek itt nincs esélye. A dolgok rendezetlen módon keverednek, és játékosan a változatosságot ünneplik kompromisszumtól mentesen és örömtelin. Minden színes, vidám, élénk, gondtalan, merész, kicsit őrült, játékos és spontán. A minták keveréke ugyanolyan szokatlan, mint az anyagok sokfélesége: a botanikai motívumok, a geometriai és a túlméretezett figurák, a vintage nyomatok, illusztratív kárpitok és az innovatívan újrahasznosított műanyagok frissítő és meglepő módon párosulnak.A környezet kreatív, sokoldalú, nem szokványos, illusztrált, virágos, mintás és élénk. Japanstyle szekció Külön figyelemre méltó volt a kiállítás Japanstyle szekciója, amely szokatlan anyagkombinációival, felületeivel szerkesztőségünket levette a lábáról! A japán kultúrából idén bőven töltekezhetett a közönség. Színekben az algaszínek (norizöld), a cseresznyevirág, a cseresznyefa vörösesbarna árnyalatai, az alumíniumszürke, a szénfekete, a yamabuki sárga és a khaki szilvaszín, felületekben a nori alga felületéhez hasonló préselt, fémesen csillogó tört felületek – különösen alumíniumból és papírból – hódítottak és vonultak végig a különböző szekciókon. A kiállítás kiemelt partnere India volt, akik egyedi kézműves technikáikkal készített textiljeikkel, fém és fonott áruival vonzották a látogatókat. A Mi Otthonunk kedvenc dizájnere Pravinsinh Solanki indiai formatervező volt, aki kézműves, ragasztás és illesztés nélküli fából faragott és hasított vállfáival lenyűgözött bennünket! Élmény volt a madarak inspirálta remekműveket kézbe vennünk!   {igallery id=4799|cid=1013|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}