Fogyasztóvédelem - százezer bejelentés

Fogyasztóvédelem - százezer bejelentés

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek 2005. évi tevékenységének alapjául az éves Ellenőrzési és Vizsgálati Program szolgált. A program témakörein kívül elvégeztük azokat az ellenőrzéseket is, melyek a fogyasztói megkárosítások, hátrányokozás elleni fellépés, az élet és egészség védelme érdekében a hatóságoktól azonnali cselekvést igényeltek. Ennek megfelelően az elmúlt évben az - FVF által elrendelve - 58 vizsgálatot és ellenőrzést végeztünk, míg helyi kezdeményezésként a felügyelőségek 174 ellenőrzést folytattak le.

 

 

A piacfelügyeleti ellenőrzések során a veszélygyanús termékek mintavételezését, majd laboratóriumi vizsgálatát követően az elmúlt évben kimagaslóan sok, 310 termékféleségről kellett megállapítanunk, hogy veszélyezteti a fogyasztók életét, egészségét, vagy vagyoni biztonságát.

 

A veszélyes termékek gyorsriasztási rendszereit gördülékenyen, hatékonyan működteti az FVF. Az EU tagországaival összehasonlítva is igen eredményesen dolgozik, kiemelkedő eredményeket ér el.

 

A szolgáltatási tevékenységek ellenőrzésének kiemelt célja volt a fogyasztók vagyoni érdekeinek hatékony védelme. Reklámfelügyeleti eljárásaink számának emelkedését a piacgazdaságra jellemző kommunikáció rendkívül intenzív módja, ezzel a jogsértések esélyének növekedése indokolta.

 

A területi felügyelőségeken és a Főfelügyelőség Fogyasztó-kapcsolati Irodájában is emelkedett a fogyasztói megkeresések száma, amely 2005-ben meghaladta a 100.000 esetet. Az informatikai fejlődésnek köszönhetően egyre többen választották és igényelték panaszos, vagy egyéb ügyükben az elektronikus levél általi tájékoztatást.

 

Kiemelten kezeltük a fogyasztók tájékoztatását. Az általános tájékoztató tevékenységen kívül, mely magában foglalja nem csak az aktuális ellenőrzések tapasztalatairól való tájékoztatást, a fogyasztók esetleges széles körét érintő megkárosítások, súlyos forgalmazási mulasztások közreadását, hanem forgalmazók, gyártók, szakmai szervezetek által kezdeményezett szakmai konzultációkat is tartottunk. Bízunk abban, hogy ezzel is elősegítettük a jogkövető magatartás erősödését.

 


PIACFELÜGYELET

2005-ben legfőbb célkitűzésünk a veszélyes termékek piacról történő kiszűrése, a fogyasztók biztonságának szavatolása volt, amelyet hatékonyabbá tett a kockázatelemzési és az ellenőrzési módszerek továbbfejlesztése.
Piacfelügyeleti munkánk eredményeként 310 termékféleségről állapítottuk meg - laboratóriumi vizsgálatot követően -, hogy nem biztonságosak. Más tagországokkal összehasonlítva, a magyar állami fogyasztóvédelem a felderített termékek számát tekintve az élmezőnyben foglal helyet. A vámáruk piacfelügyeleti ellenőrzése fontos szerepet tölt be a nem biztonságos, illetve okmányhiányos termékek felderítésében - az import szállítmányok vámkezelése során -, és a kereskedelmi forgalomba történő bekerülésének megakadályozásában.
2005-ben 57.863 veszélyes és 167.379 okmányhiányos áru vámkezelését akadályoztuk meg.

MÛSZAKI TERMÉKEK

A műszaki termékek ellenőrzése során kiemelt figyelmet fordítottunk a termékbiztonság ellenőrzésére, a címkézési követelmények, magyar nyelvű tájékoztatók vizsgálatára. Az ellenőrzések kiterjedtek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által korábban vizsgált és veszélyesnek minősített termékek, valamint a RAPEX-ből érkező veszélyes termékek keresésére.

Az elmúlt év során elvégzett néhány vizsgálatunk és ellenőrzésünk tapasztalatai:

Harmadik országból importált csatlakozó dugók és aljzatok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a 79/1998. (IV.29.) Korm. rendelet alapján:
- a 190 kereskedelmi egység ellenőrzése az általános kereskedelmi szabályok betartásának, a címkézési és tájékoztatási követelmények teljesülésének, valamint a termékbiztonság igazolásának a vizsgálatára irányult. A vizsgálat során a legtöbb hiányosságot a címkézéssel kapcsolatban - 422 terméknél - találtuk (10,6%). Az összes vizsgált hálózati csatlakozóhoz, hosszabbítóhoz, elosztóhoz viszonyítva a hibásan, vagy hiányosan feltüntetett műszaki adatokat tartalmazó termékek aránya alacsony volt. A nagyáruházakban jellemző, hogy az árakat a tároló polcra írják ki, a többi üzletben egyedi árfeltüntetést alkalmaznak. A kirakati árfeltüntetés hiányát 6 alkalommal kifogásoltuk. A kereskedelemből vett és megvizsgált 16 mintáról elmarasztaló szakvélemény született.

Harmadik országból importált lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése a nagyforgalmazóknál:
- vizsgálatot összesen 217 kereskedelmi egységben végeztünk. A 407 kifogásolt típus esetében összesen 807 hiányosságot állapítottunk meg, tehát a lámpatestek nagy része két, vagy több követelményt nem teljesített. 114 olyan lámpatestet találtunk, amikről a szabvány által megkövetelt jelölések gyakorlatilag teljesen hiányoztak, tehát nem rendelkeztek adattáblával. A névleges feszültséget 25, a névleges teljesítményt 7, az érintésvédelmi osztályt 31 lámpatesten nem, vagy nem megfelelően tüntették fel. 138 lámpatest típusnak nem volt megfelelő használati-kezelési útmutatója.
A 27 laboratóriumi vizsgálatra küldött minta esetében elmarasztaló szakvélemény született, mert - esetenként több szempontból - nem feleltek meg a biztonsági követelményeknek.

Az év végi ünnepekhez kapcsolódó termékek forgalmazásának vizsgálata, különös tekintettel a díszvilágítású fényfüzérek ellenőrzésére:
- az ellenőrzés során 155 üzletben ellenőriztük a díszvilágítású fényfüzérek forgalmazását és 86 üzletben kellett valamilyen hiba, hiányosság miatt intézkedni. A letiltott 61 terméktípust elkoboztuk és szabálysértési bírsággal, vagy további hiányosság esetén fogyasztóvédelmi bírsággal szankcionáltuk a felelősöket. A korábbi évek negatív tapasztalatai alapján növeltük a laboratóriumi vizsgálatra mintavételezett díszvilágítású fényfüzérek számát. Az elvégzett vizsgálat megállapította, hogy a mintavételezett termékek egyike sem felelt meg a követelményeknek.

Digitális fényképezőgépek forgalmazásának ellenőrzése:
- augusztusban a sok vásárlói panasz tárgyát képező digitális fényképezőgépek forgalmazási körülményeit vizsgáltuk. Összesen 85 digitális fényképezőgép típust vizsgáltunk, és 28 típusnál állapítottunk meg egy, vagy több hiányosságot.

VEGYI ÉS ÉPÍTÕIPARI TERMÉKEK

A vitamintartalmú kozmetikai készítmények, vízkőoldók, a zsákos kiszerelésű építési termékek és szaniterek területén tartottunk országos piacfelügyeleti ellenőrzést. Vizsgálatot folytattunk továbbá a babaápoló készítmények és fertőtlenítőszerek témakörében. A kozmetikai termékeknél az egészségügyi megfelelőség, a gyártó által vállalt vitamintartalom és a címkézési követelmények teljesülése volt az ellenőrzés tárgya. A vegyipari termékek vizsgálatánál kiemelt szempont a biztonsági adatlapnak való megfelelőség és a beltartalmi értékek vizsgálata volt. Az építési termékek esetében az ellenőrzés a megfelelőség igazolások meglétére, érvényességére, a jelölések és a tárolás szabályszerűségére irányult. Megállapítható, hogy az utóbbi években tartott ismételt ellenőrzések és azok során alkalmazott szankciók következtében főleg az építési termékek esetében tapasztalható javulás.

Vitamintartalmú kozmetikai készítmények piacfelügyeleti ellenőrzése laboratóriumi vizsgálattal egybekötve:
- a vizsgálat során az ellenőrzött 283 kereskedelmi egység közül 207 üzletben merült fel kifogás. Az ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a magyar nyelvű használati-kezelési útmutató tartalma a kozmetikumok jelentős részénél túlzó, vagy nem megengedett gyógyhatásokra utaló, illetve az idegen nyelvűvel nem megegyező.
A fellelt lejárt minőségmegőrzési idejű kozmetikumok száma 136, melyek előfordultak mind áruházláncokban, mind kiskereskedésekben.

Háztartási vízkőoldók forgalmazásának, címkézésének és beltartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése:
- a területi felügyelőségek az ellenőrzött kis- és nagykereskedelmi egységek 45%-ában találtak forgalmazási hiányosságot.
A laboratóriumi vizsgálat szerint a vízkőoldók savtartalma megfelelt a címkén/biztonsági adatlapban közölt gyártói vállalásnak, a termékek vízkőoldó hatását megfelelőnek találtuk.

Zsákos kiszerelésű építési termékek piacfelügyeleti ellenőrzése:
- a működési feltételek tekintetében az összes ellenőrzött kereskedelmi egység 35%-ában merült fel kifogás. Az ellenőrzés tapasztalatai szerint 3 megyében, összesen 4 telepen forgalmaztak azbesztcement hullámpalákat. A termékek forgalmazását és felhasználását mindhárom érintett felügyelőség megtiltotta.

A cementek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött utóellenőrzése:
- az utóellenőrzés során az ismételten ellenőrzött telepeken csupán a vizsgált tételek 3%-ához nem tudták bemutatni a megfelelőség igazolást. A vizsgálat során 6 féle ukrán cementből vettünk mintát a vízoldható króm(VI.) tartalom ellenőrzése céljából. A laboratóriumi eredmények alapján 5 minta vízoldható Króm(VI.) tartalma meghaladta a jogszabály által előírt értéket. A kifogásolt cementek forgalmazását megtiltottuk, a forgalomból való kivonásukról közleményben adtunk tájékoztatást.

Építési célú termékek piacfelügyeleti ellenőrzése az építésfelügyelettel közösen:
- az építésfelügyeleti vizsgálatok a helyi önkormányzatok által megadott építkezések helyszínén, a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a helyszínen talált építési termékek gyártóinál, importálóinál, forgalmazóinál történtek. Az építésfelügyeleti ellenőrzés az építési tervnek való megfelelőségre, az építési napló tartalmára és a felhasznált anyagok dokumentációjára terjedt ki. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés során a forgalmazott termékek 26%-a nem rendelkezett megfelelőség igazolással, a meglévő igazolások nagy része hiányos volt, nem tartalmazta az előírt adatokat.

Kádak, zuhanyfülkék, szaniteráruk piacfelügyeleti ellenőrzése:
- a tapasztalatok szerint a vizsgált termékek 33-43%-a nem rendelkezett megfelelőség igazolással, a magyar nyelvű jelölést 21-39%-ban nem tüntették fel a termékek csomagolásán. A legtöbb probléma továbbra is a megfelelőség igazolások vásárlónak történő átadása terén tapasztalható. A 106 próbavásárlás során csak 18 esetben adtak megfelelőség igazolást a termék mellé.

Különféle hatóanyagtartalmú háztartási (konyhai és fürdőszobai) fertőtlenítőszerek címkézésének, beltartalmának, fertőtlenítő hatásának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése:
- a különféle hatóanyag-tartalmú fertőtlenítő hatású háztartási tisztítószerek forgalomból vett mintadarabjain ellenőriztük a termékek jelölésére, biztonságosságára vonatkozó jogszabályi előírások teljesülését és antimikrobás hatását. Az ellenőrzött termékcímkék 60 %-a nem felelt meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A címkén deklarált antimikrobás hatás értékelése során a mikrobiológiai vizsgálati eredményeket a termékek 87%-ánál találtuk megfelelőnek.

Grillgyújtók és napozótejek ellenőrzése az áruházláncokban:
- a forgalmazott 6 féle (31 tétel) grillgyújtó termék 75%-ánál állapítottunk meg hiányosságot. Az ellenőrzött termékek 29%-ánál (9 tétel) a minőségmegőrzési idő nem volt feltüntetve, vagy lejárt. Az ellenőrzött 514 napozótej tétel 5%-ánál tapasztaltunk címkézési hiányosságot: a magyar nyelvű tájékoztatás teljes, vagy takarásból adódó részleges hiányát, az összetevők feltüntetésének hiányát, illetve a gyártási, vagy a minőségmegőrzési idő nem egyértelmű jelölését.

VESZÉLYES, LETILTOTT, VISSZAHÍVOTT TERMÉKEK

Műszaki termékek:
- a laboratóriumi vizsgálattal egybekötött termékbiztonsági ellenőrzések eredményeit a következő diagram szemlélteti:


Vegyipari és építőipari termékek:
- a termékkör ellenőrzése során végzett laboratóriumi vizsgálataink eredményét az alábbi diagram szemlélteti.

INFORMÁCIÓCSERE A VESZÉLYES TERMÉKEK KISZÛRÉSE ÉRDEKÉBEN

Információcsere az FVF és a területi felügyelőségek között:
- a tevékenységet a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR) támogatja, melyben nem csak az FVF által vizsgált termékek, hanem az EU RAPEX rendszeréből érkező riasztások, továbbá a társhatóságok riasztásai is szerepelnek. A KPIR adatbázisa több száz veszélyes terméket tartalmaz. Minden újonnan bekerülő termékről értesítjük a területi felügyelőségeket is, amelyek ellenőrzéseik során kiemelt figyelmet fordítanak a nem forgalmazható, veszélyes termékek felkutatására. A megtalált termékekről a felügyelőségeknek 30 napon belül kell jelzést küldeniük a Főfelügyelőségre.

Ez alapján az alábbi találati eredmények születtek.
A fenti adatok csak a 30 napon belül történő megtalálás eredményességét szemléltetik. A letiltott termékek megtalálása számos esetben hónapokkal később is lehetséges.

Információcsere az Európai Bizottság és az FVF között:
- a tevékenységet az Unió információs rendszere (RAPEX) és a KPIR, valamint a KPIR társhatósági modulja támogatja. 2005-ben a RAPEX rendszerbe összesen 715 súlyosan veszélyes termékre vonatkozó riasztás került. Ebből 138 riasztást Magyarország küldött. Ezen kívül 33 nem súlyosnak minősülő értesítést regisztráltak, amelyből 15 az EU-ból, 18 Magyarországról származik.
Az EU-ból érkező riasztások esetében a gyártó vagy forgalmazó 296 esetben tett önkéntes intézkedést (forgalomból való kivonás, fogyasztótól való visszahívás, javítás, csere).
A beérkezett riasztások fordítás után az FVF Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerébe (KPIR) kerülnek. Magyarországon az illetékes piacfelügyeleti hatóságok összesen 11 esetben találtak olyan veszélyes terméket, amelyről a tagállamok előzőleg a RAPEX rendszerbe riasztást küldtek.
A rendszerből érkező, súlyos kockázatú RAPEX riasztások közül az FVF 51 riasztást (többnyire gépjárműre és tartozékaira, tűzijátékra, beltéri távirányító egységre vonatkozó) továbbított az illetékes piacfelügyeleti társhatóságoknak. Terméktípus szerinti megoszlásban a beérkezett, súlyosnak minősülő riasztások legnagyobb hányada (34%-a) villamossági termék, illetve (27%-a) játék. A veszély jellegét tekintve a tagállamoktól érkezett riasztások többsége áramütés- (30%), illetve sérülésveszélyre (25%) utalt. A magyar kezdeményezésű, súlyosnak minősülő riasztások legjelentősebb veszélyforrása a háztartási gépeknél, lámpatesteknél előforduló áramütés, az öngyújtóknál égés, valamint a játékpisztolyok által okozható sérülés (15%) volt.
A RAPEX riasztásokon kívül a súlyos és nem súlyosan veszélyes termékekről az ágazati irányelvek védzáradéka szerint az FVF külön eljárás keretében küldött értesítést. 73 esetben a kisfeszültségű irányelv szakbizottságát, 47 alkalommal a játékbizottságot tájékoztatta. Az EU-ból érkező riasztások növekvő tendenciáját jelzi, hogy 2004-ben összesen 235 súlyosnak és 4 nem súlyosnak minősülő riasztást kapott az FVF, illetve, hogy a magyar kezdeményezésű riasztások száma a tavalyi év adataihoz képest háromszorosára nőtt.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}