Kézimixerteszt

Kézimixerteszt

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Talán az egyik legegyszerűbb, leginkább használatos háztartási készülék a kézimixer. Kiválasztásakor ezért nem is mérlegelünk hosszasan. Vagy úgy gondoljuk, hogy az „olcsó ugyanazt tudja, mint a drága”, vagy azt, hogy „a drága és márkás nem lehet olyan rossz”... De vajon jól döntünk-e a véletlenszerű vásárlással - A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság összehasonlító vizsgálatából sok minden kiderül.

 

 

Az üzletek a kézimixerek fajtáinak tucatját kínálják. A gépek közismert vagy ismeretlen márkajelzéssel, esetleg valamilyen fantázianévvel származhatnak a Távol-Keletről vagy európai országokból. A vizsgálat során a „többféle funkció több pénzért” elvének háttérbe szorításával, csak a kézben tartott - alapvetően az azonos feladatokra, habverésre, tésztakeverésre készített - gépek közül válogattunk. Törekedtünk arra, hogy a nagyobb vásárlói rétegeknek megfelelően, többségében a közepes árszínvonalú, ismertebb márkajelzésű mixerek szerepeljenek. A sokféleség érdekében a termékeket szakboltban, szakáruházban, bevásárlóközpontokban vásároltuk.

 

 

Adattábla és útmutató
A kézimixer biztonságos és rendeltetésének megfelelő használatához alapvető követelmény, hogy a készülék adattábláján a kötelezően előírt jelöléseket feltüntessék, továbbá megfelelő tartalmú, magyar nyelvű használati útmutatót kapjunk hozzá.
A készülékeken szerepelnie kell a „CE” jelölésnek, amely az európai normáknak való megfelelőséget jelenti.
A mellékelt magyar nyelvű használati útmutatónak tartalmaznia kell a gép összeállításához, működtetéséhez, a tartozékok használatához, és tisztításához szükséges leírást, a biztonságos és rendeltetésszerű használathoz szükséges minden információt.

Alapvető elvárások
A felhasználók többsége egy általános kezelési gyakorlattal rendelkezik, ennek következtében az adott géppel szemben igényei is megfogalmazódnak. Jogos elvárás a közérthető kezelési útmutatón kívül az, hogy a géppel történő munka minimális előkészületet igényeljen, a gépbe a keverőszárakat könnyen lehessen behelyezni, a hálózati csatlakozó vezeték megfelelő hosszúságú legyen, az elvégzendő művelethez kiválasztható legyen a fordulatszám. A készüléket stabilan lehessen elhelyezni a munkafelületen a habverés vagy tésztakeverés közben előforduló rövid szünetekben. Elvárható, hogy a csatlakozó vezeték ne legyen útban munka közben, továbbá a gépnek jó fogása és alacsony zajszintje legyen. A mixerek között esetenként kis tömegbeli különbségek mérhetők, ez például a hosszabb ideig tartó tésztakeverésnél már jelentőséget kaphat. A vásárlók számára manapság már nemcsak a háztartási gépek megbízható működése és hosszú élettartama, de ergonómiai kialakítása is lényeges szempont. A használhatóság mellett a készülékektől alapvető követelményként elvárjuk azt is, hogy biztonságosan működjenek, és ne veszélyeztessék sem használóikat, sem környezetüket, még a használatban előforduló gondatlan kezelés esetén sem. Ez a követelmény vonatkozik a villamos biztonságra, a mechanikai sérülés veszélyére és a tűzveszélyre is. A készülék szigetelési hiba esetén se okozzon áramütést, ne legyen rajta éles él, sorja, továbbá meghibásodás esetén ne gyulladjon ki. A háztartási készülékek baleseti kockázatának mindig meghatározható, alacsony szinten kell lennie.

Teljesítmény, fokozatok
A készülékeken feltüntetett teljesítményadat a készüléknek a hálózatból felvett teljesítményéről tájékoztat. A vásárlók szívesebben választják a nagyobb teljesítményű készülékeket. Ez a szemlélet a gépek hatásfoka miatt nem mindig jó, ugyanis a kézben gyorsan felmelegedő készülék árulkodik arról, hogy a teljesítmény egy része nem kívánt fűtésre megy el. A habveréshez alacsony nyomatékú magas fordulatszám, a tésztakeveréshez nagyobb nyomaték és alacsonyabb fordulat szükséges. Ezekről a lényeges jellemzőkről csak a használat során tudunk meggyőződni. A tesztben szereplő készülékek maximális üresjárati (terheletlen) fordulatszámát 230V, 50Hz névleges hálózati feszültségen mértük. A kézimixerek terheletlen maximális fordulatszáma a percenkénti 900 és 1600 fordulat között van. Valamennyi, a tesztben szereplő készüléket a fordulatszám megválasztásához szükséges fokozatkapcsolóval látták el. Egyes gyártók többletfunkciókkal és kiegészítő elemekkel is ellátják készülékeiket. A használat során ezekről kiderülhet, hogy nagyon hasznosnak, de feleslegesnek is bizonyulhatnak. Az állvány és keverőtál használata időt és fáradságot takarít meg a felhasználónak, a géptestbe illeszthető rúdmixer a darabolási, keverési munkákban hasznos eszköz, amelyek megléte azonban a készülékek alapvető minőségi paramétereit jelen esetben nem befolyásolják.

Kezelhetőség, méret, tudnivalók
A teszt során a minősített jellemzők vizsgálatakor a kezelhetőség az egyik legfontosabb tényező. A mixer a konyhai munka során kézben tartott készülék, ezért a fogantyú kialakítása döntő jelentőségű. Kézre állónak és jól kiegyensúlyozottnak kell lennie. A be-kikapcsolás, a keverőszár kioldása, rögzítése és a fordulatszám beállítása, kezelhetőség fontos szempont. A külső megjelenésnek és a jó kezelhetőségnek összhangban kell lennie. Az előző a jó eladhatóság, az utóbbi a kényelmesebb munka feltétele. A háztartási készülékek rendeltetésszerű használatához szükséges a kötelezően előírt használati útmutató. A használati útmutató megfelelőségét annak tartalma és közérthetősége dönti el. Tartalmaznia kell minden előírt, a termék rendeltetésszerű használata szempontjából lényeges tudnivalót magyar nyelven, és a fogyasztó számára közérthetően. Az értékelés során figyelembe vettük a tartalmi követelmények mellett a szemléltető ábrákat, a nyelvhelyességet és a közérthetőséget.
Higiénia, biztonság
A készülék jó tisztíthatósága a higiéniai követelmények kielégítésén túl időmegtakarítást is eredményez, különösen akkor, ha a gépet az ételek előkészítése során több ízben is használnunk kell. A tisztíthatóság függ a szerkezeti felépítéstől (keverőszárak hossza, kialakítása), a burkolat felületminőségétől, a szellőzőnyílások méretétől, elhelyezésétől, továbbá az illesztési hézagoktól, sarkoktól. Az élelmiszer-feldolgozás alapvető higiéniai követelménye, hogy a feldolgozandó élelmiszer ne szennyeződjön a készülék burkolatára tapadt „lemoshatatlan” ételmaradékoktól. A villamos készülékek jó tisztíthatósága biztonsági szempontból is lényeges, mert a szennyeződések lerakódása a nehezen tisztítható helyeken növeli a balesetveszélyt és a meghibásodás kockázatát. A felcserélhető keverőszár és a keverőszárak befogadására a burkolaton kialakított nyílások együttesen azt eredményezhetik, hogy az élelmiszerek a keverés során olyan helyre is bejuthatnak, ahol mechanikai, illetve villamos szempontból meghibásodást, esetleg a meghibásodás következményeképpen áramütést eredményezhetnek.

Habverés, tésztakeverés
A funkciók tekintetében a habverést és a tésztakeverést vizsgáltuk. A habverés lényege tojásfehérje vagy tejszín térfogatának megnövelése levegő hozzákeverésével. A tojáshabverés vizsgálatokhoz azonos csomagolási keltezésű, 55-60 g bruttó tömegű, friss tojást vásároltunk. A legjobb eredményt adó időtartam- és fokozatbeállítás meghatározásához előzetes vizsgálatokat végeztünk. A hab minőségét késpróbával ellenőriztük. A habok számított fajlagos tömegét használtuk fel a tojáshabverés funkció értékelésekor.
A kisebb fajlagos térfogat jelenti a hatékonyabb habverést. A habveréshez féltartós, 33% zsírtartalmú tejszínt használtunk fel. Az értékelésnél a habveréshez szükséges időt és a hab fajlagos tömegét vettük figyelembe. A tésztakeverésnél a feldolgozandó anyagokat sima falú műanyag keverőtálban közepes fordulaton kezdve, a fordulatot növelve kevertük az anyagokat, amíg az állaguk egyenletessé nem vált, és a tészta el nem vált a tál falától. Az értékelést a tésztakeveréshez szükséges idő alapján végeztük. Ha keverés közben a keverőszárak a tésztában a legnagyobb sebességi fokozaton elakadnak, a gép a „nem megfelelő” minősítést kapja.

A minősítés
A minősítést minden egyes minősített jellemzőnél 5 pontos rendszerben végeztük el. Az összesített pontszámban a minősített paraméterek pontértékei eltérő súlyozó faktorral szerepeltek. A minősített jellemzők közül - kiemelt fontosságuk miatt - a kezelhetőséget 2-es, a funkcionális jellemzőket 3-as súlyozó faktorral vettük figyelembe. Az összesített pontszámok alapján a kézimixerek értékelése a következők szerint történt:

összesített pontszám minősítés
4,51-5,00 kiváló
3,51-4,50 jó
2,51-3,50 közepes
2,00-2,50 még megfelelő
2,00 alatt nem megfelelő

A tesztben 14 különböző típusú és márkajelzésű, a kereskedelmi forgalomban kapható kézimixert vizsgáltunk meg. Ezek közül 6 db Kínából, 8 db európai gyártásból származik az adattáblák feliratai alapján. A kézimixerek minősített jellemzőinek számszerű értékelését a (mellékelt) táblázatban foglaltuk össze. Az összesített pontrendszer alapján 9 db jó, 2 db gép közepes minősítést kapott. A tesztben nem vett részt 3 db, mert nem feleltek meg egy biztonsági előírásnak. Kiváló minősítést egyik készülék sem ért el, a kiválasztott mixerek a középkategóriába sorolhatók, a minősítés eredménye is erre utal. A jó minősítést elértek éllovasai az AEG, a Bosch és a Philips gyártmányok, közöttük minimális különbség mutatkozott.
A további jó minősítési kategóriába sorolt készülékekre jellemző a nem egyenletes funkcionális teljesítmény, mely fontos mutató a használatban. A tésztakeverés meglepően sok gépnél ért el csak „még megfelelő” eredményt (5 db). Valószínűsíthető ok a dagasztószár geometriája és a motor nem megfelelő nyomatéka. A két közepesre minősített mixer a tojáshabverésben és a tésztakeverésben mutatott gyenge eredményeik miatt maradtak le. Az ergonómiai kialakítás vizsgálati szempontjait figyelembe véve a vizsgáló személyek általában jónak ítélték a készülékek kezelhetőségét. A tájékoztatók, használati útmutatók általában jónak mondhatók, e tekintetben három készülék minősítése volt közepes. A minősített jellemzők összesítésében kiegyensúlyozottságot mutatott az első három helyezett, a jó minősítést elért készülékek között a pontszám szerinti különbségek kicsik. A közepes minősítést elért készülékek is csak néhány tized ponttal maradtak le a jó kategóriától.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}