Kézimixerteszt

Kézimixerteszt

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Talán az egyik legegyszerűbb, leginkább használatos háztartási készülék a kézimixer. Kiválasztásakor ezért nem is mérlegelünk hosszasan. Vagy úgy gondoljuk, hogy az „olcsó ugyanazt tudja, mint a drága”, vagy azt, hogy „a drága és márkás nem lehet olyan rossz”... De vajon jól döntünk-e a véletlenszerű vásárlással - A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság összehasonlító vizsgálatából sok minden kiderül.

 

 

Az üzletek a kézimixerek fajtáinak tucatját kínálják. A gépek közismert vagy ismeretlen márkajelzéssel, esetleg valamilyen fantázianévvel származhatnak a Távol-Keletről vagy európai országokból. A vizsgálat során a „többféle funkció több pénzért” elvének háttérbe szorításával, csak a kézben tartott - alapvetően az azonos feladatokra, habverésre, tésztakeverésre készített - gépek közül válogattunk. Törekedtünk arra, hogy a nagyobb vásárlói rétegeknek megfelelően, többségében a közepes árszínvonalú, ismertebb márkajelzésű mixerek szerepeljenek. A sokféleség érdekében a termékeket szakboltban, szakáruházban, bevásárlóközpontokban vásároltuk.

 

 

Adattábla és útmutató
A kézimixer biztonságos és rendeltetésének megfelelő használatához alapvető követelmény, hogy a készülék adattábláján a kötelezően előírt jelöléseket feltüntessék, továbbá megfelelő tartalmú, magyar nyelvű használati útmutatót kapjunk hozzá.
A készülékeken szerepelnie kell a „CE” jelölésnek, amely az európai normáknak való megfelelőséget jelenti.
A mellékelt magyar nyelvű használati útmutatónak tartalmaznia kell a gép összeállításához, működtetéséhez, a tartozékok használatához, és tisztításához szükséges leírást, a biztonságos és rendeltetésszerű használathoz szükséges minden információt.

Alapvető elvárások
A felhasználók többsége egy általános kezelési gyakorlattal rendelkezik, ennek következtében az adott géppel szemben igényei is megfogalmazódnak. Jogos elvárás a közérthető kezelési útmutatón kívül az, hogy a géppel történő munka minimális előkészületet igényeljen, a gépbe a keverőszárakat könnyen lehessen behelyezni, a hálózati csatlakozó vezeték megfelelő hosszúságú legyen, az elvégzendő művelethez kiválasztható legyen a fordulatszám. A készüléket stabilan lehessen elhelyezni a munkafelületen a habverés vagy tésztakeverés közben előforduló rövid szünetekben. Elvárható, hogy a csatlakozó vezeték ne legyen útban munka közben, továbbá a gépnek jó fogása és alacsony zajszintje legyen. A mixerek között esetenként kis tömegbeli különbségek mérhetők, ez például a hosszabb ideig tartó tésztakeverésnél már jelentőséget kaphat. A vásárlók számára manapság már nemcsak a háztartási gépek megbízható működése és hosszú élettartama, de ergonómiai kialakítása is lényeges szempont. A használhatóság mellett a készülékektől alapvető követelményként elvárjuk azt is, hogy biztonságosan működjenek, és ne veszélyeztessék sem használóikat, sem környezetüket, még a használatban előforduló gondatlan kezelés esetén sem. Ez a követelmény vonatkozik a villamos biztonságra, a mechanikai sérülés veszélyére és a tűzveszélyre is. A készülék szigetelési hiba esetén se okozzon áramütést, ne legyen rajta éles él, sorja, továbbá meghibásodás esetén ne gyulladjon ki. A háztartási készülékek baleseti kockázatának mindig meghatározható, alacsony szinten kell lennie.

Teljesítmény, fokozatok
A készülékeken feltüntetett teljesítményadat a készüléknek a hálózatból felvett teljesítményéről tájékoztat. A vásárlók szívesebben választják a nagyobb teljesítményű készülékeket. Ez a szemlélet a gépek hatásfoka miatt nem mindig jó, ugyanis a kézben gyorsan felmelegedő készülék árulkodik arról, hogy a teljesítmény egy része nem kívánt fűtésre megy el. A habveréshez alacsony nyomatékú magas fordulatszám, a tésztakeveréshez nagyobb nyomaték és alacsonyabb fordulat szükséges. Ezekről a lényeges jellemzőkről csak a használat során tudunk meggyőződni. A tesztben szereplő készülékek maximális üresjárati (terheletlen) fordulatszámát 230V, 50Hz névleges hálózati feszültségen mértük. A kézimixerek terheletlen maximális fordulatszáma a percenkénti 900 és 1600 fordulat között van. Valamennyi, a tesztben szereplő készüléket a fordulatszám megválasztásához szükséges fokozatkapcsolóval látták el. Egyes gyártók többletfunkciókkal és kiegészítő elemekkel is ellátják készülékeiket. A használat során ezekről kiderülhet, hogy nagyon hasznosnak, de feleslegesnek is bizonyulhatnak. Az állvány és keverőtál használata időt és fáradságot takarít meg a felhasználónak, a géptestbe illeszthető rúdmixer a darabolási, keverési munkákban hasznos eszköz, amelyek megléte azonban a készülékek alapvető minőségi paramétereit jelen esetben nem befolyásolják.

Kezelhetőség, méret, tudnivalók
A teszt során a minősített jellemzők vizsgálatakor a kezelhetőség az egyik legfontosabb tényező. A mixer a konyhai munka során kézben tartott készülék, ezért a fogantyú kialakítása döntő jelentőségű. Kézre állónak és jól kiegyensúlyozottnak kell lennie. A be-kikapcsolás, a keverőszár kioldása, rögzítése és a fordulatszám beállítása, kezelhetőség fontos szempont. A külső megjelenésnek és a jó kezelhetőségnek összhangban kell lennie. Az előző a jó eladhatóság, az utóbbi a kényelmesebb munka feltétele. A háztartási készülékek rendeltetésszerű használatához szükséges a kötelezően előírt használati útmutató. A használati útmutató megfelelőségét annak tartalma és közérthetősége dönti el. Tartalmaznia kell minden előírt, a termék rendeltetésszerű használata szempontjából lényeges tudnivalót magyar nyelven, és a fogyasztó számára közérthetően. Az értékelés során figyelembe vettük a tartalmi követelmények mellett a szemléltető ábrákat, a nyelvhelyességet és a közérthetőséget.
Higiénia, biztonság
A készülék jó tisztíthatósága a higiéniai követelmények kielégítésén túl időmegtakarítást is eredményez, különösen akkor, ha a gépet az ételek előkészítése során több ízben is használnunk kell. A tisztíthatóság függ a szerkezeti felépítéstől (keverőszárak hossza, kialakítása), a burkolat felületminőségétől, a szellőzőnyílások méretétől, elhelyezésétől, továbbá az illesztési hézagoktól, sarkoktól. Az élelmiszer-feldolgozás alapvető higiéniai követelménye, hogy a feldolgozandó élelmiszer ne szennyeződjön a készülék burkolatára tapadt „lemoshatatlan” ételmaradékoktól. A villamos készülékek jó tisztíthatósága biztonsági szempontból is lényeges, mert a szennyeződések lerakódása a nehezen tisztítható helyeken növeli a balesetveszélyt és a meghibásodás kockázatát. A felcserélhető keverőszár és a keverőszárak befogadására a burkolaton kialakított nyílások együttesen azt eredményezhetik, hogy az élelmiszerek a keverés során olyan helyre is bejuthatnak, ahol mechanikai, illetve villamos szempontból meghibásodást, esetleg a meghibásodás következményeképpen áramütést eredményezhetnek.

Habverés, tésztakeverés
A funkciók tekintetében a habverést és a tésztakeverést vizsgáltuk. A habverés lényege tojásfehérje vagy tejszín térfogatának megnövelése levegő hozzákeverésével. A tojáshabverés vizsgálatokhoz azonos csomagolási keltezésű, 55-60 g bruttó tömegű, friss tojást vásároltunk. A legjobb eredményt adó időtartam- és fokozatbeállítás meghatározásához előzetes vizsgálatokat végeztünk. A hab minőségét késpróbával ellenőriztük. A habok számított fajlagos tömegét használtuk fel a tojáshabverés funkció értékelésekor.
A kisebb fajlagos térfogat jelenti a hatékonyabb habverést. A habveréshez féltartós, 33% zsírtartalmú tejszínt használtunk fel. Az értékelésnél a habveréshez szükséges időt és a hab fajlagos tömegét vettük figyelembe. A tésztakeverésnél a feldolgozandó anyagokat sima falú műanyag keverőtálban közepes fordulaton kezdve, a fordulatot növelve kevertük az anyagokat, amíg az állaguk egyenletessé nem vált, és a tészta el nem vált a tál falától. Az értékelést a tésztakeveréshez szükséges idő alapján végeztük. Ha keverés közben a keverőszárak a tésztában a legnagyobb sebességi fokozaton elakadnak, a gép a „nem megfelelő” minősítést kapja.

A minősítés
A minősítést minden egyes minősített jellemzőnél 5 pontos rendszerben végeztük el. Az összesített pontszámban a minősített paraméterek pontértékei eltérő súlyozó faktorral szerepeltek. A minősített jellemzők közül - kiemelt fontosságuk miatt - a kezelhetőséget 2-es, a funkcionális jellemzőket 3-as súlyozó faktorral vettük figyelembe. Az összesített pontszámok alapján a kézimixerek értékelése a következők szerint történt:

összesített pontszám minősítés
4,51-5,00 kiváló
3,51-4,50 jó
2,51-3,50 közepes
2,00-2,50 még megfelelő
2,00 alatt nem megfelelő

A tesztben 14 különböző típusú és márkajelzésű, a kereskedelmi forgalomban kapható kézimixert vizsgáltunk meg. Ezek közül 6 db Kínából, 8 db európai gyártásból származik az adattáblák feliratai alapján. A kézimixerek minősített jellemzőinek számszerű értékelését a (mellékelt) táblázatban foglaltuk össze. Az összesített pontrendszer alapján 9 db jó, 2 db gép közepes minősítést kapott. A tesztben nem vett részt 3 db, mert nem feleltek meg egy biztonsági előírásnak. Kiváló minősítést egyik készülék sem ért el, a kiválasztott mixerek a középkategóriába sorolhatók, a minősítés eredménye is erre utal. A jó minősítést elértek éllovasai az AEG, a Bosch és a Philips gyártmányok, közöttük minimális különbség mutatkozott.
A további jó minősítési kategóriába sorolt készülékekre jellemző a nem egyenletes funkcionális teljesítmény, mely fontos mutató a használatban. A tésztakeverés meglepően sok gépnél ért el csak „még megfelelő” eredményt (5 db). Valószínűsíthető ok a dagasztószár geometriája és a motor nem megfelelő nyomatéka. A két közepesre minősített mixer a tojáshabverésben és a tésztakeverésben mutatott gyenge eredményeik miatt maradtak le. Az ergonómiai kialakítás vizsgálati szempontjait figyelembe véve a vizsgáló személyek általában jónak ítélték a készülékek kezelhetőségét. A tájékoztatók, használati útmutatók általában jónak mondhatók, e tekintetben három készülék minősítése volt közepes. A minősített jellemzők összesítésében kiegyensúlyozottságot mutatott az első három helyezett, a jó minősítést elért készülékek között a pontszám szerinti különbségek kicsik. A közepes minősítést elért készülékek is csak néhány tized ponttal maradtak le a jó kategóriától.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Új parkrészek átadása a Városligetben

A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszanyerte régi fényét a Városliget egyik legkülönlegesebb növényeit felvonultató, ismeretterjesztő parkeleme, a botanikus kert, amelyet az újranyitásra Mőcsényi Mihályról, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozójáról neveztek el. A parkrészt a FŐKERT 100 éves jubileuma alkalmából adták át, 1967-ben. A bemutatókertnek szánt területen gyógy- és fűszernövények, konyhakerti növények, szőlő, gyümölcs, egynyári virágok, vízi-, mocsári és sziklakerti növények is helyet kaptak. A kert központi elemeként egy esőkunyhó szolgált, de látványosságai közé tartozott a forrás táplálta csobogós vízrendszer és a pergola a két vízmedencével. A felújítás során az eredeti, a Főkert tervtárában fellelhető 1967-es és 1969-es kertépítészeti tervek, valamint az 1980-as megvalósulási terv nyújtottak segítséget. Így a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert területe déli irányban megnőtt, a Királydomb felé eső oldalon, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast, melyhez kiegészítésképpen kerti tipegős útvonal kapcsolódik, segítve a parkrész bebarangolását. Helyet kapott a területen egy különböző felületekből álló KNEIPP ösvény is, melynek mezítlábas használata javítja az egyensúlyérzéket, jótékony hatással van testtartásunkra. Újra az eredeti nyomvonala mentén kanyarog a területet behálózó, hangulatos patakrendszer, melyet forrás táplál, és visszatértek a nyílt vizeket és a mocsári élővilágot bemutató medencék is. A megújult Mőcsényi Mihály Botanikus kertbe mintegy 335 különböző fajtájú új növényt ültettek el, több mint 35.000 példányszámban. Az esőbeálló leromlott állapotú épülete helyett egy új, modern épület került, mely vendéglátói, kiszolgálói és ismertterjesztői funkciót kapott. Új kutyaparadicsom A városligeti parkfejlesztés második ütemében egy újabb tematikus kutyás élménypark is várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. A mintegy félhektáros új kutyaparadicsomot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel alakították ki, területét biztonságos kerítés határolja, melyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeztek el. A parkrész különlegessége, hogy külön elkülönített részt kaptak a kistestű és a nagytestű kutyák, így elkerülhetőek lesznek a konfliktusok, ütközések. A tervezők mindkét részen terepalakulatokkal megmozgatott játéktereket alakítottak ki ügyességi elemekkel, alagutakkal, ugró akadályokkal, szlalom pályákkal. A gazdik és a kutyusok kényelméről kombinált használatú ivókutak és padok gondoskodnak, a terület tisztán tartását pedig több mint egytucat kutyapiszok gyűjtő segíti. Fontos megjegyezni, hogy a Városligetben – néhány elzárt terület kivételével – továbbra is biztosított a szabadon kutyázás lehetősége. Természetesen az új Kutyás élménypark teljes növényzetet újjávarázsolták, a területén 6 új lombos fát ültettek el és több mint tízezer cserjét és évelőt is elhelyeztek, így a Hermina úti „testvéréhez” csatlakozva Budapest egyik leghangulatosabb kutyabarát helye jött létre. Futás a Ligetbe(n) A futás ma már a legnépszerűbb tömegsportok közé tartozik: az országban százezrek, a fővárosban tízezrek húznak naponta futócipőt. Kimondottan nekik készült a Városligeti Futókör. „A Városligeti Sportcentrum őszi átadását követően a park Budapest legsokoldalúbb sporthelyévé vált, melynek kínálata tovább erősödik. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre a pesti oldalon is a Margitszigeti futópályához hasonló alternatívát tudunk kínálni, ami ráadásul modern és biztonságos szolgáltatásokkal várja a sportág szerelmeseit. A futókört a következő napokban vehetik birtokba a sportolók” – mondta el Gyorgyevics Benedek. A Városligeti Futókör tervezése során a folyamatosan egyeztettek a budapesti futókat képviselő szervezetekkel, hogy a pálya vonalvezetés, burkolata a sportolók igényei szerint alakítsák ki. Mindezeknek köszönhetően a kiváló minőségű, 2 kilométer hosszúságú, színezett – az izületeket kímélő - rekortán borítású pálya teljes hosszában kivilágított. A fák között kanyargó, rendkívül hangulatos vonalvezetésű pálya belépési pontjainál bemelegítő területeket helyeztek el a sérülések elkerülése végett, a nyomvonal mellett pedig számos ivókút szolgáltatja a frissítőt. A sportolók kényelmét a Városligeti Sportcentrum női, férfi és akadálymentesített öltözői szolgálják. www.ligetbudapest.hu  

Új kilátó a Naplás-tó partján

A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A XVI. kerületi Naplás-tó környezetében új kilátót építtet a Pilisi Parkerdő Zrt. azzal a céllal, hogy a pesti oldali városi erdők ökológiai és turisztikai értékét fejlessze. A beruházás értékét növeli, hogy a környék az utóbbi évtizedekben ipari övezetből intenzíven alakult át lakó és pihenő övezetté. A Naplás-tó Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize, valójában a Szilas-patak árvízvédelmi tározója Cinkota mellett, amely mára a fővárosiak egyik kedvenc pihenőhelyévé nőtte ki magát, nem mellesleg pedig színes állat- és növényvilága miatt is érdemes meglátogatni. A tó és közvetlen környezete 1997 óta természetvédelmi terület, a cinkotai parkerdővel és a Merzse-mocsárral együtt számos vízimadár fontos pihenőhelye a tavaszi és őszi madárvonulási időszakban. A kilátó megvalósítását a fővárosi Tér-Köz pályázat és a XVI. kerületi önkormányzat finanszírozása tette lehetővé, terveit a Robert Gutowski Architects készítette, a kivitelező pedig a Prédikálószéki-kilátót is építő Fitotron System Kft. A terepi munkálatok a szükséges engedélyek birtokában augusztus első hetében indultak, a várható befejezés és átadás idén ősszel lesz. A kilátó koncepciójának megfogalmazása során a helyszín adottságait figyelembe véve fontos szempont volt, hogy a kilátó a fák fölé magasodjon, ezzel teljes panorámás kilátást téve lehetővé a környékre. Ez az átalakulás az erdők funkcióját és az erdei turisztikai lehetőségeket is megváltoztatja: szerencsésen felértékelődnek, ökológiai és turisztikai szempontból egyaránt méltó helyükre kerülhetnek a főváros pesti oldalának erdőterületei. {igallery id=4799|cid=1102|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Új Duna-híd épül

Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Miközben Budapest belvárosi szakaszán megközelítőleg egy kilométerenként található átkelési lehetőség, délebbre csaknem tíz kilométer választja el egymástól a Rákóczi hidat és az M0 gyűrű déli hídját, ráadásul a déli városrészek között a mai napig nincs a városhatáron belüli közvetlen összeköttetés. Csepel immár hetven éve vár arra, hogy Budapesten belül végre átkelő épüljön a budai kerületek felé. Az új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány, s míg a Rákóczi híd építésekor a villamos vonal kiépítését csak a híd átadása után húsz évvel pótolták Újbudára, addig az új Duna-híd esetében a hídon átvezető villamos vonalat már a híddal együtt tervezteti a kormány. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelő államtitkár szerint az új híd önmagában is 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros autóforgalmát. A budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épülő híddal közvetlen villamos összeköttetés jön létre Buda, Csepel és Dél-Pest között. A tervezendő négy kilométer hosszú villamos vonal Budán a Fehérvári úti villamos pályáról leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7-es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap. Az utazási idő rövidülésével az érintett településrészek lakói könnyebben jutnak el a szomszédos kerületbe dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni; a felesleges kerülők megszűnésével pedig az autók károsanyag-kibocsátása is csökken.