Állati károk, azaz kárt okozó házi kedvencek

Egyre gyakrabban okoz gondot azoknak a gépjárműveknek a kárrendezése, amelyek sérülései háziállatokkal történő ütközések eredményei. Ilyenkor a károsult komoly problémákkal szembesül kárának megtérítése során. A kérdés, hogy milyen lépéseket lehet ilyen esetekben tenni, illetve milyen irányban érvényesíthető a kárigény?

 

 

Egyre több az olyan eset, amelynek során a károkozó nem más, mint egy házi kedvenc. Első hallásra viccesnek is tűnhet, azonban gondoljunk bele, hogy milyen gyakori eset a sétáltatás közben a közútra kifutó kutya, vagy szintén az utcára a kertből kisurranó macska. Ezek az esetek, ha balul sülnek el, sajnos nemcsak az állatok halálát eredményezhetik, hanem komoly anyagi terhet is róhatnak a figyelmetlen gazdára akkor, ha a balesettel összefüggésben gépjárműkár és ebből eredő személyi sérülés is bekövetkezett.

A háziállatok által okozott károkat az általános szerződésen kívüli károkozásért való felelősség szabályai szerint kell megítélni. Mentesülni a felelősség alól az állattartó akkor fog, ha bizonyítja, hogy megtett minden olyan óvintézkedést, mely tőle az adott körülmények között elvárható volt, azaz például, ha az ajtót egyébként mindig zárta, és a macskát sosem engedte a lakáson, házon kívülre, de éppen kitört az ablak, melyen a macska ki tudott mászni.

Az állat által okozott kárért a tulajdonos a felelős
Példával szemléltetve az esetet: a macska kisurran a kertből az utcára, és az ott közlekedő autó elüti az állatot. A gépjárműben kár keletkezik, de a macska szerencsésen megúszta a találkozást. Ideális esetben a macska gazdája beazonosítható, és a helyszínen is elérhető, azonban a felelősségét semmiképpen nem ismeri el, azt hangoztatva, hogy a macskát nem tudja bezárni, kordában tartani. Ez a tulajdonos azonban nem tudja, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezése előírja, hogy az általános, kártérítési szabályok szerint, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól az, aki bizonyítja, hogy az adott helyzetben úgy járt el, ahogy az általában elvárható. A polgári jogi szabályok alapján a háziállatok által okozott károkért azok tulajdonosai az általános szabályok szerint felelősek. A Ptk. 351.§-a ugyanis kimondja, hogy „aki állatot tart, az általános szabályok
szerint felel azért a kárért, amelyet az állat másnak okoz.” Ha a felelősség alól az állattartó nem tudja magát kimenteni, akkor a kárt megtéríteni közvetlenül ő köteles. Itt jöhet szóba a lakásbiztosítás, és annak felelősségbiztosítási alakzata, vagy külön az állattartói felelősséghez kapcsolódó rendelkezései, mely sokak számára egyenlő azzal, hogy innentől kezdve a károsult csak a biztosítóval szemben kénytelen további lépéseket tenni, és ők mentesülnek a helytállás alól. Ez az elgondolás azonban téves, ugyanis a hatályos polgári jogi szabályozás alapján a károsult az igényét (kivéve a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást) nem jogosult közvetlenül a károkozói lakásbiztosítóval szemben érvényesíteni, hanem kizárólag az állattartóval szemben érvényesítheti. Tehát az állat által okozott kár közvetlenül a tulajdonossal, illetve az állat birtokosával szemben érvényesíthető.

A bizonyítási kötelezettség a károsultat terheli
A fentiektől függetlenül azonban a jelen káreseménnyel és kárigénnyel kapcsolatosan is érvényes az a tétel, hogy a bizonyítási kötelezettség a károsultat terheli, mind a követelés jogalapja, mind pedig összegszerűsége tekintetében. Így különösen fontos, hogy a balesetet követően még a helyszínen a későbbi igényérvényesítéshez szükséges bizonyítékokat rögzítsék. Célszerű tanúnyilatkozatokat beszerezni azoktól, akik az esetet látták. Ha lehetőség van az állat gazdáját beazonosítani, kkor célszerű tőle – írásban, jegyzőkönyv formájában – egy felelősségelismerő nyilatkozatot beszerezni. Ha súlyos, személyi sérüléssel járó baleset történt, vagy vita van a felek között, esetleg nem állapítható meg az állattartó személye, akkor ki kell hívni a rendőrséget annak érdekében, hogy hivatalos jegyzőkönyv készüljön (ez utóbbinak a casco biztosítóknál folytatott kárrendezés során is jelentősége van). A károsultnak kell öszszegszerűsíteni a kárigényét is.

 


Ezt megelőző cikkünk:

Hozzászólások

0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop