Gépjárműkár járulékos kiadása: a bérgépkocsi költsége

Több károsult szembesül azzal, hogy amíg gépjárművét a baleset következtében szervizelik, addig csak bérelt autóval tud közlekedni. De vajon milyen alapon számolható el a bérgépkocsi költsége a károkozói felelősségbiztosítóval, milyen feltételek szükségesek ehhez?

 

 

Hasonlóan más járulékos kárigényekhez, a bérgépkocsi költsége sem jár automatikusan. Amíg az értékcsökkenés alapja szakértői kérdés, addig a bérelt gépjármű szükségességét és összegszerűségét a károsultnak kell bizonyítania, mégpedig olyan bizonyítékokkal, amelyek az ő életkörülményeiből vagy gazdasági tevékenységéből adódnak.

Ha feltétlenül szükséges

A bérgépkocsit a biztosító abban az esetben téríti meg, amennyiben a károsult igazolni tudja, hogy annak használata elengedhetetlenül és szükségszerűen fennáll. Tehát – a teljesség igénye nélkül – vagy a munkájának ellátásához szükséges (mert pl. az ország különböző területein dolgozik, és rövid idő alatt kell megoldania a közlekedést, amely tömegközlekedéssel egyébként kivitelezhetetlen lenne), vagy valamely családtag, rokon segítéséhez szükséges (például beteg személy szállításához). Fontos kitétel, hogy a bérgépkocsi-költség megtérítésének nem képezheti indokát az, ha a körülményekből megállapítható, hogy az autó egyébként kényelmi szempontokat szolgálna, vagy egyébként más, szívességi használatt al ingyenesen megoldható lett volna – a kieső időben – a gépjármű-használat. Ugyanis, amennyiben egy családban több autó is van, és ezek használata egyébként megoldható lenne, akkor a biztosító a bérgépkocsi költségét szükségtelenül felmerült költségnek ítéli meg, és nem fi zeti ki (káron szerzés tilalma).

Nem mindegy, milyen autót bérelünk, és meddig

Azon túl, hogy a károsult bizonyítja a bérgépkocsi szükségességének jogalapját, a költség összegét is meg kell határoznia, és igazolnia kell. Ez számlával, bérleti szerződéssel történhet meg, amelyet szintén meg kell küldeni a biztosító részére. Fontos, hogy a biztosító a sérült gépjárműhöz hasonló kategóriájú gépjármű bérlési díját téríti, így ha valaki egy középkategóriájú autó helyett luxus gépjárművet bérel, azzal kell számolnia, hogy a biztosító a bérleti díj teljes összegét bizonyosan nem téríti meg.

Kitétel továbbá az is, hogy a biztosító – a kialakult bírósági gyakorlat alapján – kizárólag az úgynevezett optimális javítási időtartamra teljesíti a kifi zetést. Ez elsősorban azt jelenti, hogy amennyiben a károsult gépjárműre eső tényleges javítási időtartam objektíve egy-két nap, akkor az ezen felüli napokra eső rész (például, amíg a kocsi egy garázsban javítatlanul állt) nem követelhető megalapozott an.

A kérdés összetett sége miatt minden esetben javasoljuk a károsultaknak, hogy amennyiben bérgépkocsit vennének igénybe, annak feltételeit a biztosítóval feltétlenül előre egyeztessék, így nagyobb eséllyel elkerülhetők az ebből eredő jogviták is.

Dr. Burján Zsuzsanna

 


Ezt követő cikkünk:
Ezt megelőző cikkünk:

Hozzászólások

0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop