Tartási szerződések

Tartási szerződések

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A tartási szerződések komoly és jelentős szerepet töltenek be az idős, magatehetetlen, súlyos betegségben szenvedő személyek tartása körében. A tartási szerződés szabályait a Polgári Törvénykönyv szabályozza, azonban az ott rögzített rendelkezéseket a bírói gyakorlat több vonatkozásban is alakította, értelmezte.

 

eltartas

 

A tartási szerződés ismérvei

A szerződés ismérve a járadékszerűség, vagyis, hogy az eltartó szolgáltatásai időszakonként rendszeresen ismétlődnek. Így az eltartó naponta nyújtja – a folyamatosan biztosított lakáson túlmenően – az élelmezést, fűtést, világítást, szükség szerint az ápolást, kezelést, időszakonként rendszeresen a pénzbeli szolgáltatást, amennyiben tartási szerződéssel vegyes életjáradéki szerződés megkötésére került sor. További fontos ismérv, hogy az eltartott a neki járó szolgáltatást csak személyesen veheti igénybe, hiszen ezek az ő létfenntartását szolgálják. Ugyanakkor a kötelezett is személyesen tartozik teljesíteni a szolgáltatást, azt az eltartott mástól elfogadni nem is köteles. Így a tartási szerződéseknek az egyéb szerződésekkel szemben van egy különös eleme is, ez pedig a bizalmi viszony.

A szerződés tartalma és formája

A Polgári Törvénykönyv 586. §-a rögzíti, hogy tartási szerződés alapján az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani, így az eltartó köteles élelmezni, lakást, fűtést, világítást, mosást, ruházatot biztosítani az eltartott számára, betegségében orvosi kezeléséről, ápolásról, gondozásról gondoskodni, és halála után illően eltemettetni.
Az eltartott a számára nyújtott tartási szolgáltatásért az ingatlan tulajdonjogát átruházza az eltartóra. Ebben az esetben az átruházással egyidejűleg az ingatlan-nyilvántartásba a tartásra jogosult javára tartási jogot, míg az eltartó tulajdonjogát tartás jogcímén jegyzik be. A tartás ellenértéke lehet még ingóság tulajdonának az átruházása is. Készpénz ellenében vállalt tartás ritkábban fordul elő. Ez a helyzet akkor, amikor idős emberek pénzzé teszik ingatlanukat vagy ingóságaikat is, és az így kapott nagyobb összegű pénzt gyermeküknek vagy másnak átadva kötnek tartási szerződést, esetleg megtakarított vagy örökölt pénzüket adják át tartás fejében. Természetesen a tartási szerződés eltartója nemcsak természetes személy, hanem jogi személy is lehet. A tartási szerződés érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges.

A szerződés időtartama

A tartási szerződés rendeltetése, hogy ellenszolgáltatás fejében – vagy anélkül – az eltartott létfenntartását, megélhetését biztosítsa. Ha az eltartott meghal, a szerződés a célját betöltötte, rendeltetése megszűnik. A tartási szerződés tehát a jogosult haláláig áll fenn. E szabály alól természetesen lehet kivétel. A szerződő felek számára lehetőség van arra, hogy meghatározott időre szóló tartási szerződésben állapodjanak meg, így a tartási szerződés ekkor már az eltartott halála előtt megszűnhet.
Az eltartó halálával azonban a tartási kötelezettség nem mindig szűnik meg. Méltánytalan is volna, mert előfordulhat, hogy a jogosult az eltartási szerződéssel egész vagyonát átruházza, az eltartó pedig rövidesen meghal. Ilyenkor meg kell állapítani, hogy az eltartásra jogosult által nyújtott vagyonértékkel szemben az eltartó milyen értékű tartást teljesített a haláláig. Ha a tartási szolgáltatások értéke elérte vagy meg is haladta az eltartott által nyújtott vagyoni értéket, a tartási szerződés megszűnik, a kötelezett jogutódai semmivel sem tartoznak. Ellenkező esetben tartási kötelezettségük a nem fedezett különbözet erejéig fennmarad.

Tartási szerződés módosítása, megszüntetése

Természetesen a szerződő felek közös megállapodással a szerződés tartama alatt módosíthatják a tartási szerződésüket. Amennyiben az eltartó és az eltartott ebben nem tudnak megállapodni, a bíróság a tartási szerződést módosíthatja, amelynek során mindkét fél érdekeit figyelembe kell vennie. Ha valamelyikük magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált, akár az eltartó, akár az eltartott kérheti a bíróságtól a szerződés végleges vagy akár időleges átváltoztatását életjáradéki szerződéssé. Ha pedig a szerződés célja ilyen módon sem valósítható meg, akár a szerződés megszüntetését is. A megszüntetés természetesen a felek közötti megfelelő elszámolással történik.

Otthonházban nyújtott gondozás

A tartási szerződést el kell határolni az otthonházban nyújtott gondozási szerződésektől, amelyek önállóan nem nevesített szerződéstípust képeznek jogunkban. A gondozóotthon (idősotthon) fenntartója arra köt megállapodást a jogosulttal, hogy ellenérték fejében gondozást nyújt. Az ellenérték rendszerint két részből tevődik össze, és mindkét rész kifejezetten pénzszolgáltatás. E két díjtétel egyike egy egy összegű (rendszerint jelentős mértékű) díj, amelyet beköltözéskor vagy azt közvetlenül megelőzően kell az otthon részére megfizetni. A másik díjtétel pedig rendszeres díjfizetést jelent, amikor a díj mértékét a felek meghatározhatják akár határozott összegben, akár pedig a gondozást igénybevevő mindenkori társadalombiztosítási pénzbeli ellátásának (nyugdíjának) százalékos mértékében.

A gyakorlatban egyre inkább kikristályosodó szerződéstípus részét képezi szokásosan a gondozásra szoruló részére nyújtott valamilyen fajta dologi biztosíték, elsősorban használati jog kikötése azon az ingatlanon vagy ingatlanhányadon, ahol a gondozásra szolgáló otthon található, tehát ahol a gondoskodást ténylegesen igénybe veszi.
A használat jogának szerződéses kikötése esetén e jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése szükséges. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a gondozóotthonnal vagy idősotthonnal szemben folytatott végrehajtási eljárás során a használat joga nem akadálya a végrehajtási árverésnek. Sőt, a használat jogát az árverést követően az ingatlan-nyilvántartásból is törölni kell, éppen ezért ez nem jelent valódi dologi biztosítékot a gondozott számára. Célszerű tehát a szerződésben haszonélvezeti jogot kikötni a jogosult javára, hiszen ez az idegen dologbeli jog egy esetleges ingatlanárverést követően sem törölhető, így az eltartott számára legalább lakhatása biztosított lesz. Az otthonházban nyújtott gondozási szerződés időtartama is bizonytalan, általában az eltartott élete végéig szól.

E szerződések jellemző kikötése továbbá a felmondási jog biztosítása is. Ezzel a joggal tipikusan az otthon jogosult élni a házirendjének biztosítása, végsősoron a gondozásban részesülők kulturált együttélésének védelme érdekében. Fontos tudnivaló, hogy az ilyen szerződéseknek életjáradéki szerződéssé való átalakítására a jelenlegi bírói gyakorlat szerint nincs lehetőség.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}