Új szabályok szerint építkezünk

Új szabályok szerint építkezünk

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Hasonlóan a tavalyihoz, ebben az évben is új szabályozásokkal kell megismerkedniük azoknak, akik építkezésre adják a fejüket, de azoknak is, akik felújításban, korszerűsítésben gondolkodnak. Sok esetben az egyszerűbb és gyorsabb ügymenetet célozzák a módosítások - ilyen például az építés-, valamint szakhatósági integrált eljárás -, amitől a szakemberek egy része a beruházások élénkülését várják.

 

 

Két, az építkező magánszemélyeket és építési vállalkozókat, beruházókat érintő rendelkezés tekintetében újabb szabályozásokat határozott meg a kormány 2009. október 1. napjától: egyfelől a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (KET), valamint az építési engedélyről szóló 25/2009. (IX.30) NFGM rendeletet.
Gyorsabb ügyintézés a közigazgatásban
A KET az illetékes önkormányzat számára kötelező érvényű, az építéshatósági eljárás során keletkezett ügyiratok elintézési határidejében történt változásokat tartalmazza. Ide sorolható a végzés, határozat meghozatala, más társhatóságok megkeresése, a hiánypótlásra történő felhívás, a szakhatósági megkeresés.
Korábban az építéshatóságnak az építési engedélyezésre irányuló kérelem hivatalba érkezésétől - iktatástól - számított 60 nap állt rendelkezésére az I. fokú határozat meghozatalára, az új rendelkezés szerint ez 45 munkanapban lett meghatározva. Egy hagyományos családi házra tehát 45 munkanap alatt szerezhetünk építési engedélyt. Nem így a Makész által minősített könnyűszerkezetes házakra. Itt ugyanis már 30 napot elegendő várnunk a döntésre.

Jó ha tudjuk, hogy míg a határozat elleni fellebbezésre korábban 15 napon belül, az új rendelkezés szerint 10 munkanapon belül van lehetőségünk. Egy társhatóság, például a földhivatal megkeresése tulajdoni lap megküldésére 8 napon belüli határidőről 5 munkanapra módosult.
Építési engedély, egyszerűbben
Az NFGM rendelet az építési engedélyezés, bejelentéshez kötött építési tevékenységeket határozza meg. (Részletesen a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklete tartalmazza.)
Az építési engedélyezési eljárás ügymenete mellett új fogalomként meg kell tanulnunk, mit jelent az egyszerűsített építési engedélyezési eljárás, milyen munkálatokat folytathatunk pusztán bejelentés mellett, és melyek az engedélyezés és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek.
Építmény építése, műemlék építmény homlokzatán végzett átalakítás, födémre vagy tetőre szerelt bármely berendezés építésiengedély-köteles. Ezen munkálatokról és az építési napló megnyitásáról az építkezés megkezdését követő öt munkanapon belül tájékoztatni kell az építésügyi hatóságot. Ha felújítani, korszerűsíteni szeretnénk, vagy használatbavételi engedéllyel nem rendelkező, kivitelezés alatt álló építmények tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatását tervezzük, akkor azok egyszerűsített építési engedélyezési eljárást vonnak maguk után.
De mit jelent a gyakorlatban az egyszerűsített jelző - Az egyszerűsített építési engedélyezési eljárás nem azt jelenti, hogy nem kell tervdokumentációt összeállítani, ha nem azt, hogy egyes építési tevékenységre az engedélyt a korábbi 30 nap helyett 10 munkanapon belül kell kézhez kapnunk. Életszerű példa, hogy a tervdokumentációban megjelölthöz képest módosítanánk: a főfalakat nem szilikát téglából, hanem vályogból szeretnénk. Ekkor a bejelentést követően az építéshatóságnál 10 munkanapon belül megkapjuk az engedélyt. Bejelentésre egyszerűsített eljárásban bírálja el az építéshatóság azt is, ha két egymás mellett működő üzlethelyiség közös falának a lebontásával egy nagyobb alapterületű üzletet alakítanánk ki.
A bejelentés is elegendő
A változások pozitívuma, hogy azonnal, engedélyeztetés nélkül megkezdhetjük az építkezést bizonyos esetekben. Igaz ez a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló épületek tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása, építményen belül építési munkával nem járó emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek egyesítése, leválasztása esetén, és akkor is, ha a telkünk természetes terepszintjét 2 méter magasságig vagy annál kisebb mértékben véglegesen megváltoztatjuk.
Mindössze bejelentéshez kötött az ötven négyzetméternél kisebb, emberi tartózkodásra nem alkalmas építmény, például melléképület, garázs, kerti medence, illetve harminc négyzetmétert meg nem haladó kereskedelmi vagy vendéglátó építmény építése.
Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy most aztán szabad a vásár, szabad az építkezés! A helyi építési szabályok, a település rendezési terve, az országos építési követelmények továbbra is kötelező érvényűek. A hatóság ellenőrzi is az építkezést, és ha valamiben kivetni valót talál, bírságolhat, sőt, le is bontathatja az épületet.Még bejelenteni sem kell
Engedélyezés és bejelentés nélkül is folyhatnak munkák a ház körül. A meglévő építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése semmilyen hatósági papírmunkával nem jár. Az utólagos hőszigetelés, a homlokzati nyílászárók cseréje, a kerítés építése, a telek természetes terepszintjének maximum egy méterre rugó, végleges jellegű megváltoztatása, a fóliasátor építése is ebbe a kategóriába tartozik.
Ha felépült
Ha túlvagyunk a munka nehezén, befejeződött az építkezés, akkor az építési engedéllyel, illetve bejelentéssel felépített épület „belakása“ előtt használatbavételi engedély kérelmet, illetve bejelentést kell benyújtanunk az építési hatósághoz. A földhivatal felé is van kötelezettségünk: kérelmet és záradékolt változási vázrajzot várnak tőlünk. Az építkezés végeztével kötelesek vagyunk a környezetvédelmi szakhatósághoz beadni azt az igazoló lapot, mely szerint az építkezés során keletkezett törmeléket, hulladékot szabályszerűen kezeltük és szállíttattuk el, és erre az építkezés megkezdése előtt szerződést kötöttünk például egy szemétteleppel.
Gyakorló szakemberként úgy gondolom, hogy a változások javarészt az ügyfelek, az építkezők akaratával megegyezően, a gyakran bürokratikus útvesztők lerövidítését célozták meg, természetesen nem mentesítve az építkezőt sem a szabályok alól.

Csak az elkeseredett építkezők a megmondhatói, hogy milyen károkat okozhatnak a bizalmukkal visszaélő vállalkozók. Talán kevesebb botrányos történet születik, ha 2010 elején életbe lép a szabályozás, mely szerint csak regisztrált építőipari vállalkozók tevékenykedhetnek a piacon. Jövőre a kamarák a cégek alapadatain túlmenően azok előéletét - bírság, késedelem - is nyilvántartják. Meghatározzák e rendeletben azt is, hogy mi a működés minimális emberi és technikai feltétele.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a Nemzeti Táncszínházat

Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. A Nemzeti Táncszínház a hazai táncszíntér legfontosabb központjaként 2001 óta szolgálja a magyar kultúrát, befogadó színházként az intézmény közel negyven magyar, professzionális társulattal dolgozik együtt. A néptáncon át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs táncon keresztül az interaktív gyermekelőadásokig, műfaji sokszínűséggel kívánja fenntartani a táncszínházba járó közönség érdeklődését. Évente közel 300 előadást mutatnak be, hazai előadásaik éves nézőszáma megközelíti a százezer főt. A közel hétezer négyzetméteres Nemzeti Táncszínházat ZDA Zoboki Építésziroda tervei alapján a Millenáris Park E épületében, a volt GANZ művek egykori ipari épületéből alakították ki, új főhomlokzattal és előcsarnokkal. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek, a kivitelezésre kiírt legjobb pályázatot a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyújtotta be. A beruházás összköltsége 4.6 milliárd forint volt. A beruházás során létrehoztak egy 368 főt befogadó nagytermet, 120 fős kistermet, két próbatermet, kamaratermet, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket és öltözőket. Az épületben helyet kapott még egy hangstúdió is, és egy szezontól függetlenül folyamatosan nyitva tartó kávézó. A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak megfelelő, kifejezetten táncelőadásokra tervezett épület nagytermében speciális színpadot és mobil nézőteret alakítottak ki, Red Dot Design-díjas székekkel. A tervezők célja kettős volt: egyrészt kiemelni a meglévő ipari műemléképület erényeit, másrészt úgy alakítani át a teret, hogy az megfeleljen a táncszakma szerteágazó jelenlegi és jövőbeli igényeinek is. Az egybefüggő, pillérek nélküli előcsarnok felett kapott helyet a térben lebegő kisterem. A különleges mérnöki megoldásnak köszönhetően a terem csonka kúpként lóg be az előcsarnok fölé: a termet tartó 1500 tonnás vasbeton szerkezethez közel 200 tonna betonacélt építettek be, a tartók geometriáját finoman lekövető fa-álmennyezet pedig 13 ezer darab faelem felhasználásával készült. Fotó forrása: Hlinka Zsolt {igallery id=4799|cid=1011|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

A Közlekedési Múzeum új épülete

A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeum régi városligeti épülete újjáépítését követően a Magyar Innováció Házának ad majd otthont, az ország egyik leglátogatottabb múzeumának számító Közlekedési Múzeum új épületét pedig a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokának bővítésével hozzák létre. A terület közvetlenül kapcsolódik az egykori járműjavító úgynevezett Eiffel-csarnokában már épülő Opera Műhelyházhoz. E két beruházás együttesen Budapest legnagyobb barnamezős kulturális városfejlesztése, amely a mintegy hét hektáron megvalósuló programjával alapvetően változtatja meg a Kőbánya és a belváros közötti jelenlegi rozsdaövezetet, és néhány év alatt új közösségi és kulturális központtá alakul át. A legkorszerűbb kiállítástechnológiával újjáépített üzemcsarnok különleges helytörténeti és építészeti emlék marad, ám ezzel a funkcióváltással véglegesen bekapcsolódik a főváros vérkeringésébe és Budapestet a nemzetközi múzeumi élet élvonalába helyezi. A pozitív változás a környező városrészek felértékelődését is magával hozza, ami hosszú távon előmozdíthatja Kőbánya egészének megújulását. További fontos cél volt, hogy a múzeum ne csak a családoknak szóljon, hanem szakértőknek is - jegyezte meg. Kristin Feireiss azt mondta: a nyertes pályamű egy olyan kiemelkedő alkotás, amely egyesíti egyetlen épületkomplexumon belül a történelmet, a jelent és a jövőt. A szintén zsűritag Pieter Jonckers, a belga nemzeti vasúti múzeum igazgatója úgy fogalmazott: a nyertes terv lenyűgözte őket, "bátorságot mutatott, nyíltságot, ambíciót, becsvágyat, valamint vízióval is rendelkezett". Budapest, Magyarország és a világ megérdemli ezt a múzeumot, amely "elképesztő, lélegzetelállító hely lesz" - jelentette ki. Képek forrása: Diller Scofidio {igallery id=4799|cid=1016|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Miért lelkesedünk 2019-ben?

Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Napról napra szaklapok, dizájnerek és influencerek kínálnak egyedi és a szüntelen megújulás szükségességét hirdető megoldásokat egy-egy felmerülő kérdésben. Egyre erőteljesebb azonban az a réteg, aki pontos célját megfogalmazva nyugalmat és tudatosságot keres a viszonylag gyorsan változó enteriőrtrendek között. 2019-ben azonban az Ambiente dizájner kutatói szerint létezik egy közös nevező, amely a fenntarthatóság – természetközeliség – újrahasznosíthatóság metatrendje lesz. Az Ambiente 2019 három nagyon fontos kategóriára osztott trendjei elsősorban azt mutatták be, hogy a közös nevezővel létrehozott eredmények milyen attraktívak és változatosak lehetnek. 1. Ízléses rezidencia A tökéletes szaktudással, kifogástalan kivitelezéssel, gazdag színekkel, érzéki anyagokkal, tiszta vonalakkal és tökéletes arányokkal létrehozott nyugodt, időtlen elegancia trendje. A kiválasztott kedvenc darabok egyszeri alkotások, pontos célok mentén készültek.Minden kifinomult, elegáns, árnyalt, érzéki, ugyanokkor nem szokványos. A legtöbbet használt anyagok a nemes fák, a bőr, abouclé, a bársony, a velúr és a porcelán. Felületekben pedig a színes üveg, a dombornyomott, csiszolt, strukturáltfa és fémfelületek kapnak központi szerepet. 2. Csendes, nyugodt környezet Természetes, diszkrét, puha, lágy, szemlélődésre hívó, nyugtató enteriőr. Egyszerűen szép környezet, ahol a természetes, egyszerű, egyben hasznos termékek kielégítik a nyugalomra és az őszinteségre vágyók igényeit,a lágy színek pedig hozzájárulnak a stresszmentesített otthonhoz. Az anyagok és a kreativitás tiszteletben tartása mind a tervezés, mind a gyártás során nagy jelentőséggel bír.A természetes alapanyagokatkísérleti modern és hagyományos kézműves technikákkal kombináltan dolgozzák fel. Az enteriőr jellemző textíliái a gyapjú, a selyem, a kender és a vászon, valamint a fa, kő, szalma, agyag és kerámia gyakran az újrahasznosítás eredményei. A környezet fenntartható, innovatív, egyszerű és őszinte.   3. Örömteli enteriőr A stylingnak ezekben az enteriőrökben óriási a szerepe: mint önkifejezés merész színkombinációkkal és a véletlenszerű felfedezés varázsával alkot. A homogenitásnak, egységességnek itt nincs esélye. A dolgok rendezetlen módon keverednek, és játékosan a változatosságot ünneplik kompromisszumtól mentesen és örömtelin. Minden színes, vidám, élénk, gondtalan, merész, kicsit őrült, játékos és spontán. A minták keveréke ugyanolyan szokatlan, mint az anyagok sokfélesége: a botanikai motívumok, a geometriai és a túlméretezett figurák, a vintage nyomatok, illusztratív kárpitok és az innovatívan újrahasznosított műanyagok frissítő és meglepő módon párosulnak.A környezet kreatív, sokoldalú, nem szokványos, illusztrált, virágos, mintás és élénk. Japanstyle szekció Külön figyelemre méltó volt a kiállítás Japanstyle szekciója, amely szokatlan anyagkombinációival, felületeivel szerkesztőségünket levette a lábáról! A japán kultúrából idén bőven töltekezhetett a közönség. Színekben az algaszínek (norizöld), a cseresznyevirág, a cseresznyefa vörösesbarna árnyalatai, az alumíniumszürke, a szénfekete, a yamabuki sárga és a khaki szilvaszín, felületekben a nori alga felületéhez hasonló préselt, fémesen csillogó tört felületek – különösen alumíniumból és papírból – hódítottak és vonultak végig a különböző szekciókon. A kiállítás kiemelt partnere India volt, akik egyedi kézműves technikáikkal készített textiljeikkel, fém és fonott áruival vonzották a látogatókat. A Mi Otthonunk kedvenc dizájnere Pravinsinh Solanki indiai formatervező volt, aki kézműves, ragasztás és illesztés nélküli fából faragott és hasított vállfáival lenyűgözött bennünket! Élmény volt a madarak inspirálta remekműveket kézbe vennünk!   {igallery id=4799|cid=1013|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}