Új szabályok szerint építkezünk

Új szabályok szerint építkezünk

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Hasonlóan a tavalyihoz, ebben az évben is új szabályozásokkal kell megismerkedniük azoknak, akik építkezésre adják a fejüket, de azoknak is, akik felújításban, korszerűsítésben gondolkodnak. Sok esetben az egyszerűbb és gyorsabb ügymenetet célozzák a módosítások - ilyen például az építés-, valamint szakhatósági integrált eljárás -, amitől a szakemberek egy része a beruházások élénkülését várják.

 

 

Két, az építkező magánszemélyeket és építési vállalkozókat, beruházókat érintő rendelkezés tekintetében újabb szabályozásokat határozott meg a kormány 2009. október 1. napjától: egyfelől a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (KET), valamint az építési engedélyről szóló 25/2009. (IX.30) NFGM rendeletet.
Gyorsabb ügyintézés a közigazgatásban
A KET az illetékes önkormányzat számára kötelező érvényű, az építéshatósági eljárás során keletkezett ügyiratok elintézési határidejében történt változásokat tartalmazza. Ide sorolható a végzés, határozat meghozatala, más társhatóságok megkeresése, a hiánypótlásra történő felhívás, a szakhatósági megkeresés.
Korábban az építéshatóságnak az építési engedélyezésre irányuló kérelem hivatalba érkezésétől - iktatástól - számított 60 nap állt rendelkezésére az I. fokú határozat meghozatalára, az új rendelkezés szerint ez 45 munkanapban lett meghatározva. Egy hagyományos családi házra tehát 45 munkanap alatt szerezhetünk építési engedélyt. Nem így a Makész által minősített könnyűszerkezetes házakra. Itt ugyanis már 30 napot elegendő várnunk a döntésre.

Jó ha tudjuk, hogy míg a határozat elleni fellebbezésre korábban 15 napon belül, az új rendelkezés szerint 10 munkanapon belül van lehetőségünk. Egy társhatóság, például a földhivatal megkeresése tulajdoni lap megküldésére 8 napon belüli határidőről 5 munkanapra módosult.
Építési engedély, egyszerűbben
Az NFGM rendelet az építési engedélyezés, bejelentéshez kötött építési tevékenységeket határozza meg. (Részletesen a 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. melléklete tartalmazza.)
Az építési engedélyezési eljárás ügymenete mellett új fogalomként meg kell tanulnunk, mit jelent az egyszerűsített építési engedélyezési eljárás, milyen munkálatokat folytathatunk pusztán bejelentés mellett, és melyek az engedélyezés és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek.
Építmény építése, műemlék építmény homlokzatán végzett átalakítás, födémre vagy tetőre szerelt bármely berendezés építésiengedély-köteles. Ezen munkálatokról és az építési napló megnyitásáról az építkezés megkezdését követő öt munkanapon belül tájékoztatni kell az építésügyi hatóságot. Ha felújítani, korszerűsíteni szeretnénk, vagy használatbavételi engedéllyel nem rendelkező, kivitelezés alatt álló építmények tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatását tervezzük, akkor azok egyszerűsített építési engedélyezési eljárást vonnak maguk után.
De mit jelent a gyakorlatban az egyszerűsített jelző - Az egyszerűsített építési engedélyezési eljárás nem azt jelenti, hogy nem kell tervdokumentációt összeállítani, ha nem azt, hogy egyes építési tevékenységre az engedélyt a korábbi 30 nap helyett 10 munkanapon belül kell kézhez kapnunk. Életszerű példa, hogy a tervdokumentációban megjelölthöz képest módosítanánk: a főfalakat nem szilikát téglából, hanem vályogból szeretnénk. Ekkor a bejelentést követően az építéshatóságnál 10 munkanapon belül megkapjuk az engedélyt. Bejelentésre egyszerűsített eljárásban bírálja el az építéshatóság azt is, ha két egymás mellett működő üzlethelyiség közös falának a lebontásával egy nagyobb alapterületű üzletet alakítanánk ki.
A bejelentés is elegendő
A változások pozitívuma, hogy azonnal, engedélyeztetés nélkül megkezdhetjük az építkezést bizonyos esetekben. Igaz ez a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló épületek tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása, építményen belül építési munkával nem járó emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek egyesítése, leválasztása esetén, és akkor is, ha a telkünk természetes terepszintjét 2 méter magasságig vagy annál kisebb mértékben véglegesen megváltoztatjuk.
Mindössze bejelentéshez kötött az ötven négyzetméternél kisebb, emberi tartózkodásra nem alkalmas építmény, például melléképület, garázs, kerti medence, illetve harminc négyzetmétert meg nem haladó kereskedelmi vagy vendéglátó építmény építése.
Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy most aztán szabad a vásár, szabad az építkezés! A helyi építési szabályok, a település rendezési terve, az országos építési követelmények továbbra is kötelező érvényűek. A hatóság ellenőrzi is az építkezést, és ha valamiben kivetni valót talál, bírságolhat, sőt, le is bontathatja az épületet.Még bejelenteni sem kell
Engedélyezés és bejelentés nélkül is folyhatnak munkák a ház körül. A meglévő építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése semmilyen hatósági papírmunkával nem jár. Az utólagos hőszigetelés, a homlokzati nyílászárók cseréje, a kerítés építése, a telek természetes terepszintjének maximum egy méterre rugó, végleges jellegű megváltoztatása, a fóliasátor építése is ebbe a kategóriába tartozik.
Ha felépült
Ha túlvagyunk a munka nehezén, befejeződött az építkezés, akkor az építési engedéllyel, illetve bejelentéssel felépített épület „belakása“ előtt használatbavételi engedély kérelmet, illetve bejelentést kell benyújtanunk az építési hatósághoz. A földhivatal felé is van kötelezettségünk: kérelmet és záradékolt változási vázrajzot várnak tőlünk. Az építkezés végeztével kötelesek vagyunk a környezetvédelmi szakhatósághoz beadni azt az igazoló lapot, mely szerint az építkezés során keletkezett törmeléket, hulladékot szabályszerűen kezeltük és szállíttattuk el, és erre az építkezés megkezdése előtt szerződést kötöttünk például egy szemétteleppel.
Gyakorló szakemberként úgy gondolom, hogy a változások javarészt az ügyfelek, az építkezők akaratával megegyezően, a gyakran bürokratikus útvesztők lerövidítését célozták meg, természetesen nem mentesítve az építkezőt sem a szabályok alól.

Csak az elkeseredett építkezők a megmondhatói, hogy milyen károkat okozhatnak a bizalmukkal visszaélő vállalkozók. Talán kevesebb botrányos történet születik, ha 2010 elején életbe lép a szabályozás, mely szerint csak regisztrált építőipari vállalkozók tevékenykedhetnek a piacon. Jövőre a kamarák a cégek alapadatain túlmenően azok előéletét - bírság, késedelem - is nyilvántartják. Meghatározzák e rendeletben azt is, hogy mi a működés minimális emberi és technikai feltétele.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyát

2021. július 21-től látogathatók a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának kastélyterei, amelyet a hétvégén adtak át. A fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának tereiben látható kiállításokhoz hasonló méretű és rangú kastélyfelújítás a kastély újjáéledése óta nem volt. 2021. július 21-től látogathatók a fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának kastélyterei, amelyet a hétvégén adtak át. A fertődi Esterházy-kastély nyugati szárnyának tereiben látható kiállításokhoz hasonló méretű és rangú kastélyfelújítás a kastély újjáéledése óta nem volt. A fertődi Esterházy-kastély patkó alakú főépületének emeletes nyugati szárnyában egykor az Esterházyakkal rokon családok lakosztályai sorakoztak, illetve a főbejáratig futó földszintes térsorral (nyugati patkó) összekapcsolva néhány inasszoba mellett itt kaptak helyet a különböző hercegi gyűjtemények, például a könyvtár és a porcelán gyűjtemény. A szárnyból nyugat felé húzódó hosszú, nagy belmagasságú tér volt a képtár, amelyben a műalkotások száma – az egykori krónikás szerint – 350 körül lehetett. A fertődi Esterházy-kastély felújítását 2013-ban a helyszínen Orbán Viktor miniszterelnök hirdette meg. A magyar kormányt az a cél vezérelte, hogy az ország legnagyobb barokk kastélya visszanyerje régi pompáját, de az az elképzelés is vezette, hogy a megújított épület, a magyar kultúrának ne csak egy szimbolikus, hanem egy valódi, élő helyszíne legyen. Ehhez a célhoz pedig az egymásra épülő fejlesztések sora vezetett el, hogy a kastély egykori régi pompájához méltóan fogadhassa a magyar és külföldi látogatókat. A rekonstrukció kivitelezési munkálatai 2016. tavaszán kezdődtek meg a 3H Építésziroda Kft. tervezésében, illetve a West Hungária Bau Kft. ZÁÉV Zrt. kivitelezésében. Az I. nagy ütem építési eleme a földszintes épületrész, az úgynevezett patkószárny felújítását tartalmazta, ezen belül is két egymásra épülő kivitelezés történt meg. Az I. ütem alatt elkészítették a II. ütemhez szükséges infrastruktúrát. Közel 1100 négyzetméterben megvalósult a képtár, valamint a porcelán kabinet, a patkószárny egybenyíló kiállító térsora és kiszolgáló helyiségek kialakítása. Az első szakasz 1,6 milliárd forint kormányzati támogatásból valósult meg, további kormányzati támogatással csaknem 1,8 milliárd forint a fejlesztésre szánt forrás. A munkálatok során mindösszesen 1274,85 négyzetméteres terület újult meg. Eszterháza nagyon hosszú időn keresztül Európa egyik virágzó kulturális központja volt, amely az átadó ünnepség után újra betöltheti ezt a szerepet. A megnyitott Arcok és tekintetek - Esterházy-képtár, a közel 400 műtárgyat bemutató Esterházy-porcelánkabinet, továbbá az IDŐVONZATOK - MODULATED TIME, BOLDI szobrászművész és Incze Mózes festőművész kortárs kiállítása méltó és grandiózus az eszterházai csodavilághoz.   További információk a fertődi Esterházy-kastély Facebook-oldalán és az eszterhaza.hu weboldalon.  

Új parkrészek átadása a Városligetben

A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projekt keretében megújult a botanikus kert, az új kutyás élménypark, és a két kilométer hosszú, kivilágított Városligeti Futókör – jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, amellyel immár több mint 150 000 m² zöldfelület újult meg, és közel 500 új, egészséges fát ültettek el. A Liget Budapest Projektnek köszönhetően visszanyerte régi fényét a Városliget egyik legkülönlegesebb növényeit felvonultató, ismeretterjesztő parkeleme, a botanikus kert, amelyet az újranyitásra Mőcsényi Mihályról, a tájrendezés magyarországi oktatásának megalapozójáról neveztek el. A parkrészt a FŐKERT 100 éves jubileuma alkalmából adták át, 1967-ben. A bemutatókertnek szánt területen gyógy- és fűszernövények, konyhakerti növények, szőlő, gyümölcs, egynyári virágok, vízi-, mocsári és sziklakerti növények is helyet kaptak. A kert központi elemeként egy esőkunyhó szolgált, de látványosságai közé tartozott a forrás táplálta csobogós vízrendszer és a pergola a két vízmedencével. A felújítás során az eredeti, a Főkert tervtárában fellelhető 1967-es és 1969-es kertépítészeti tervek, valamint az 1980-as megvalósulási terv nyújtottak segítséget. Így a Mőcsényi Mihály Botanikus Kert területe déli irányban megnőtt, a Királydomb felé eső oldalon, a parki sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakítottak egy lugast, melyhez kiegészítésképpen kerti tipegős útvonal kapcsolódik, segítve a parkrész bebarangolását. Helyet kapott a területen egy különböző felületekből álló KNEIPP ösvény is, melynek mezítlábas használata javítja az egyensúlyérzéket, jótékony hatással van testtartásunkra. Újra az eredeti nyomvonala mentén kanyarog a területet behálózó, hangulatos patakrendszer, melyet forrás táplál, és visszatértek a nyílt vizeket és a mocsári élővilágot bemutató medencék is. A megújult Mőcsényi Mihály Botanikus kertbe mintegy 335 különböző fajtájú új növényt ültettek el, több mint 35.000 példányszámban. Az esőbeálló leromlott állapotú épülete helyett egy új, modern épület került, mely vendéglátói, kiszolgálói és ismertterjesztői funkciót kapott. Új kutyaparadicsom A városligeti parkfejlesztés második ütemében egy újabb tematikus kutyás élménypark is várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. A mintegy félhektáros új kutyaparadicsomot könnyen megközelíthető helyen, az Ajtósi Dürer sor-Stefánia út kereszteződéséhez közel alakították ki, területét biztonságos kerítés határolja, melyen több, zsilipes rendszerű bejáratot helyeztek el. A parkrész különlegessége, hogy külön elkülönített részt kaptak a kistestű és a nagytestű kutyák, így elkerülhetőek lesznek a konfliktusok, ütközések. A tervezők mindkét részen terepalakulatokkal megmozgatott játéktereket alakítottak ki ügyességi elemekkel, alagutakkal, ugró akadályokkal, szlalom pályákkal. A gazdik és a kutyusok kényelméről kombinált használatú ivókutak és padok gondoskodnak, a terület tisztán tartását pedig több mint egytucat kutyapiszok gyűjtő segíti. Fontos megjegyezni, hogy a Városligetben – néhány elzárt terület kivételével – továbbra is biztosított a szabadon kutyázás lehetősége. Természetesen az új Kutyás élménypark teljes növényzetet újjávarázsolták, a területén 6 új lombos fát ültettek el és több mint tízezer cserjét és évelőt is elhelyeztek, így a Hermina úti „testvéréhez” csatlakozva Budapest egyik leghangulatosabb kutyabarát helye jött létre. Futás a Ligetbe(n) A futás ma már a legnépszerűbb tömegsportok közé tartozik: az országban százezrek, a fővárosban tízezrek húznak naponta futócipőt. Kimondottan nekik készült a Városligeti Futókör. „A Városligeti Sportcentrum őszi átadását követően a park Budapest legsokoldalúbb sporthelyévé vált, melynek kínálata tovább erősödik. Nagy örömünkre szolgál, hogy végre a pesti oldalon is a Margitszigeti futópályához hasonló alternatívát tudunk kínálni, ami ráadásul modern és biztonságos szolgáltatásokkal várja a sportág szerelmeseit. A futókört a következő napokban vehetik birtokba a sportolók” – mondta el Gyorgyevics Benedek. A Városligeti Futókör tervezése során a folyamatosan egyeztettek a budapesti futókat képviselő szervezetekkel, hogy a pálya vonalvezetés, burkolata a sportolók igényei szerint alakítsák ki. Mindezeknek köszönhetően a kiváló minőségű, 2 kilométer hosszúságú, színezett – az izületeket kímélő - rekortán borítású pálya teljes hosszában kivilágított. A fák között kanyargó, rendkívül hangulatos vonalvezetésű pálya belépési pontjainál bemelegítő területeket helyeztek el a sérülések elkerülése végett, a nyomvonal mellett pedig számos ivókút szolgáltatja a frissítőt. A sportolók kényelmét a Városligeti Sportcentrum női, férfi és akadálymentesített öltözői szolgálják. www.ligetbudapest.hu  

Új Duna-híd épül

Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Budapesten tehermentesíteni kell a belvárost, hogy egyszerűbben és gyorsabban lehessen utazni, és hogy a kevesebb károsanyag-kibocsátásnak köszönhetően klímabarát közlekedési rendszere legyen a fővárosnak. E célt szolgálja az új dél-pesti híd, amely közvetlen összeköttetést teremt Újbuda és Csepel, valamint Ferencváros, Kispest és Kőbánya között. A tervek szerint legkésőbb 2023-ban kiírható a kivitelezői tender, majd következhet a három évig tartó építkezés. Miközben Budapest belvárosi szakaszán megközelítőleg egy kilométerenként található átkelési lehetőség, délebbre csaknem tíz kilométer választja el egymástól a Rákóczi hidat és az M0 gyűrű déli hídját, ráadásul a déli városrészek között a mai napig nincs a városhatáron belüli közvetlen összeköttetés. Csepel immár hetven éve vár arra, hogy Budapesten belül végre átkelő épüljön a budai kerületek felé. Az új Duna-híd megépítéséről 2018 decemberében határozott a kormány, s míg a Rákóczi híd építésekor a villamos vonal kiépítését csak a híd átadása után húsz évvel pótolták Újbudára, addig az új Duna-híd esetében a hídon átvezető villamos vonalat már a híddal együtt tervezteti a kormány. Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelő államtitkár szerint az új híd önmagában is 50 ezernél is több autóval csökkentheti a belváros autóforgalmát. A budai Galvani utca és a pesti Illatos út vonalában épülő híddal közvetlen villamos összeköttetés jön létre Buda, Csepel és Dél-Pest között. A tervezendő négy kilométer hosszú villamos vonal Budán a Fehérvári úti villamos pályáról leágazva a Galvani utcán át Csepelen a Weiss Manfréd útnál a H7-es HÉV-et, a Soroksári útnál a H6-os, és a Kunszentmiklós-Tass elővárosi térséget kiszolgáló 150-es vasútvonalat is keresztezve a szakaszon 5 új akadálymentes megállópárt kap. Az utazási idő rövidülésével az érintett településrészek lakói könnyebben jutnak el a szomszédos kerületbe dolgozni, tanulni vagy éppen vásárolni; a felesleges kerülők megszűnésével pedig az autók károsanyag-kibocsátása is csökken.