Váltsak-e gázszolgáltatót?

Váltsak-e gázszolgáltatót?

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A hatályos jogi szabályozás értelmében a lakossági fogyasztók előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy válasszanak a különböző kereskedők ajánlatai közül, és vándoroljanak a jobb tarifák reményében. Feltéve, ha találnak kedvező ajánlatot a piaci kínálatban.

 

 

 

Hogyan működik? 

Egymástól jogilag elkülönülten működnek a gázvezetékek üzemeltetői (elosztók) és a földgáz értékesítői (szabadpiaci kereskedők és egyetemes szolgáltatók). A kereskedő értékesíti a földgázt, az elosztó feladata pedig eljuttatni azt minden háztartáshoz. A meglévő gázhálózaton keresztül nemcsak egyetlen kereskedő szolgáltathat a fogyasztóknak, hanem annyi, ahány arra engedélyt kap a Magyar Energia Hivataltól. Több szolgáltató egymáshoz képest kedvezőbb ajánlatokkal állhat elő, elkezdődhet a verseny a fogyasztókért. A szolgáltatóváltáshoz tehát nem kell új csatlakozási pontokat létesíteni, a gázmérő is a régi marad: csupán egy szabályozott, jogi folyamatot kell türelmesen végigjárnunk.

A kereskedőváltás lépései

A folyamat megértéséhez szükséges néhány alapvető jogviszonyt tisztázni. A fogyasztónak az eredeti kereskedőjével (ami rendszerint a régi közüzemi szolgáltatója, új elnevezéssel: egyetemes szolgáltató) fennáll egy szolgáltatói szerződése. Ahhoz, hogy a fogyasztó a jövőben mástól, egy új kereskedőtől vásárolhassa a földgázt, fel kell mondania a meglévő szerződését, el kell számolnia a fogyasztásával, tartozásaival, majd szerződést kell kötnie az új kereskedővel. Az új kereskedő a fogyasztást onnantól kezdve számlázza ki a saját tarifái szerint, amikor a fogyasztó régi szerződése megszűnt, és az új szerződés életbe lépett.

1. lépés: szerződés felmondása a régi kereskedőnél, az új előkészítése

A fogyasztó jogosult a szerződését egyoldalúan felmondani, ezt írásban kell elküldenie az eredeti kereskedőjének. Mivel a kereskedővel való elszámolás bonyolult, a szerződés csak a felmondást követő 2. hónap első napján szűnik meg. Vagyis akár június 1-jén, akár június 30-án mondjuk fel a szerződést, akkor is augusztus 1-jén szűnik meg a szerződés az eredeti kereskedővel, emiatt érdemes a szerződést mindig hónap végén felmondani. A szolgáltató csak akkor fogadja el a felmondást, ha annak időpontjában a fogyasztónak nincs fennálló, lejárt tartozása. Az új kereskedővel a régi szerződés tervezett megszűnésének napjától (pl. augusztus 1.) kezdődően kell szerződni, azonban az új szerződés előkészítését már a régi szerződés írásbeli felmondása előtt érdemes megkezdeni, nehogy végül szolgáltató nélkül maradjunk. Feltétlenül tájékozódni kell a szolgáltatás feltételeiről is.

2. lépés: előlegszámla rendezése

Miután az eredeti szolgáltatónk kézhez vette az írásos felmondást, kötelessége azt 8 munkanapon belül visszaigazolni nekünk. A visszaigazolással egy időben köteles tájékoztatást adni az elszámolás részletes feltételeiről, és megküldeni nekünk az előlegszámlát. Az előlegszámla egy becsült számla, amit a szolgáltató a saját maga „bebiztosításául” állít ki, hiszen a szerződés csak 1-2 hónap múlva szűnik meg, a lakossági felhasználó pedig addig is fogyasztja a gázt. Az előlegszámla kibocsátását a jogszabályok is lehetővé teszik. A gyakorlatban a szolgáltató a kereskedőváltás napjára nézve előre megbecsüli a várható fogyasztás mennyiségét, a becslés alapját az előző év hasonló időszakának fogyasztási jellemzői képezik. Tehát ha a fogyasztó június 30-án e-mailben felmond, neki július 10-ig kapnia kell egy visszaigazolást arról, hogy augusztus 1-jén megszűnik a szerződése, továbbá kap mellé egy előlegszámlát, aminek mértékét az előző év augusztusi fogyasztása és az ún. fogyasztási jelleggörbék határozzák meg.
Az előlegszámlát a kereskedőváltást megelőző 15. napig köteles a fogyasztó megfizetni, esetünkben július 15-ig. Ha a fogyasztó elmulasztja a fizetési határidőt, az eredeti szerződése fennmarad, nem szűnik meg, emiatt az új szolgáltatóhoz sem tud „átigazolni”.

3. lépés: végleges elszámolás

Miután a fogyasztó régi szerződése megszűnt, és már egy új kereskedőtől vásárolja a gázt, az eredeti szolgáltató és a fogyasztó a kereskedőváltást követő 8 napon belül kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. Vagyis utólag mód van a megbecsült fogyasztás ténylegeshez való igazítására: ha a fogyasztó azt észleli, hogy az eredeti kereskedő túlbecsülte a fogyasztást, tehát az óra a vártnál kevesebben állt a szerződés megszűnésekor, akkor jelezheti a régi szolgáltató felé, általában a szerződés megszűnését követő 2. napig. Fordított eset is előfordul: ha a szolgáltató munkatársa a kereskedőváltás napján leolvassa az órát, és megállapítja, hogy kevesebbet becsült (mert az óra többet mutat a becsültnél), akkor ő is korrekciót kezdeményezhet.
A korrekciók a végleges elszámoló számlában öltenek testet. A végső elszámolás részletes szabályai azonban kereskedőnként eltérhetnek, mivel azt az egyes üzletszabályzatok tartalmazzák. A jogszabály azonban kimondja, hogy csak akkor lehet minden tartozást rendezettnek tekinteni, ha az előlegszámla és a végleges elszámoló számla is teljesítve van.

Csak saját felelősségünkre!

A lakossági fogyasztók rendszerint csak a kedvezőbb tarifák reményét tartják szem előtt, amikor kereskedőt váltanak, míg az egyetemes szolgáltatáshoz fűződő garanciákat és minőségi előírásokat nem. Az egyetemes szolgáltatásról tudni kell, hogy egy sajátos földgáz-kereskedelmi mód, amire különleges jogszabályi előírások vonatkoznak, legtöbbször a fogyasztók javára. Amennyiben a fogyasztó átlép az egyetemes szolgáltatótól egy szabadpiaci kereskedőhöz, jogszabályi garanciákat veszít, a másik oldalról azonban kedvezőbb gázárat nyerhet. A fogyasztónak ennek mérlegelésével kell eldöntenie, hogy érdemesnek tartja-e a kilépést a szabadpiacra.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}