Váltsak-e gázszolgáltatót?

Váltsak-e gázszolgáltatót?

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A hatályos jogi szabályozás értelmében a lakossági fogyasztók előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy válasszanak a különböző kereskedők ajánlatai közül, és vándoroljanak a jobb tarifák reményében. Feltéve, ha találnak kedvező ajánlatot a piaci kínálatban.

 

 

 

Hogyan működik? 

Egymástól jogilag elkülönülten működnek a gázvezetékek üzemeltetői (elosztók) és a földgáz értékesítői (szabadpiaci kereskedők és egyetemes szolgáltatók). A kereskedő értékesíti a földgázt, az elosztó feladata pedig eljuttatni azt minden háztartáshoz. A meglévő gázhálózaton keresztül nemcsak egyetlen kereskedő szolgáltathat a fogyasztóknak, hanem annyi, ahány arra engedélyt kap a Magyar Energia Hivataltól. Több szolgáltató egymáshoz képest kedvezőbb ajánlatokkal állhat elő, elkezdődhet a verseny a fogyasztókért. A szolgáltatóváltáshoz tehát nem kell új csatlakozási pontokat létesíteni, a gázmérő is a régi marad: csupán egy szabályozott, jogi folyamatot kell türelmesen végigjárnunk.

A kereskedőváltás lépései

A folyamat megértéséhez szükséges néhány alapvető jogviszonyt tisztázni. A fogyasztónak az eredeti kereskedőjével (ami rendszerint a régi közüzemi szolgáltatója, új elnevezéssel: egyetemes szolgáltató) fennáll egy szolgáltatói szerződése. Ahhoz, hogy a fogyasztó a jövőben mástól, egy új kereskedőtől vásárolhassa a földgázt, fel kell mondania a meglévő szerződését, el kell számolnia a fogyasztásával, tartozásaival, majd szerződést kell kötnie az új kereskedővel. Az új kereskedő a fogyasztást onnantól kezdve számlázza ki a saját tarifái szerint, amikor a fogyasztó régi szerződése megszűnt, és az új szerződés életbe lépett.

1. lépés: szerződés felmondása a régi kereskedőnél, az új előkészítése

A fogyasztó jogosult a szerződését egyoldalúan felmondani, ezt írásban kell elküldenie az eredeti kereskedőjének. Mivel a kereskedővel való elszámolás bonyolult, a szerződés csak a felmondást követő 2. hónap első napján szűnik meg. Vagyis akár június 1-jén, akár június 30-án mondjuk fel a szerződést, akkor is augusztus 1-jén szűnik meg a szerződés az eredeti kereskedővel, emiatt érdemes a szerződést mindig hónap végén felmondani. A szolgáltató csak akkor fogadja el a felmondást, ha annak időpontjában a fogyasztónak nincs fennálló, lejárt tartozása. Az új kereskedővel a régi szerződés tervezett megszűnésének napjától (pl. augusztus 1.) kezdődően kell szerződni, azonban az új szerződés előkészítését már a régi szerződés írásbeli felmondása előtt érdemes megkezdeni, nehogy végül szolgáltató nélkül maradjunk. Feltétlenül tájékozódni kell a szolgáltatás feltételeiről is.

2. lépés: előlegszámla rendezése

Miután az eredeti szolgáltatónk kézhez vette az írásos felmondást, kötelessége azt 8 munkanapon belül visszaigazolni nekünk. A visszaigazolással egy időben köteles tájékoztatást adni az elszámolás részletes feltételeiről, és megküldeni nekünk az előlegszámlát. Az előlegszámla egy becsült számla, amit a szolgáltató a saját maga „bebiztosításául” állít ki, hiszen a szerződés csak 1-2 hónap múlva szűnik meg, a lakossági felhasználó pedig addig is fogyasztja a gázt. Az előlegszámla kibocsátását a jogszabályok is lehetővé teszik. A gyakorlatban a szolgáltató a kereskedőváltás napjára nézve előre megbecsüli a várható fogyasztás mennyiségét, a becslés alapját az előző év hasonló időszakának fogyasztási jellemzői képezik. Tehát ha a fogyasztó június 30-án e-mailben felmond, neki július 10-ig kapnia kell egy visszaigazolást arról, hogy augusztus 1-jén megszűnik a szerződése, továbbá kap mellé egy előlegszámlát, aminek mértékét az előző év augusztusi fogyasztása és az ún. fogyasztási jelleggörbék határozzák meg.
Az előlegszámlát a kereskedőváltást megelőző 15. napig köteles a fogyasztó megfizetni, esetünkben július 15-ig. Ha a fogyasztó elmulasztja a fizetési határidőt, az eredeti szerződése fennmarad, nem szűnik meg, emiatt az új szolgáltatóhoz sem tud „átigazolni”.

3. lépés: végleges elszámolás

Miután a fogyasztó régi szerződése megszűnt, és már egy új kereskedőtől vásárolja a gázt, az eredeti szolgáltató és a fogyasztó a kereskedőváltást követő 8 napon belül kötelesek egymással teljes körűen elszámolni. Vagyis utólag mód van a megbecsült fogyasztás ténylegeshez való igazítására: ha a fogyasztó azt észleli, hogy az eredeti kereskedő túlbecsülte a fogyasztást, tehát az óra a vártnál kevesebben állt a szerződés megszűnésekor, akkor jelezheti a régi szolgáltató felé, általában a szerződés megszűnését követő 2. napig. Fordított eset is előfordul: ha a szolgáltató munkatársa a kereskedőváltás napján leolvassa az órát, és megállapítja, hogy kevesebbet becsült (mert az óra többet mutat a becsültnél), akkor ő is korrekciót kezdeményezhet.
A korrekciók a végleges elszámoló számlában öltenek testet. A végső elszámolás részletes szabályai azonban kereskedőnként eltérhetnek, mivel azt az egyes üzletszabályzatok tartalmazzák. A jogszabály azonban kimondja, hogy csak akkor lehet minden tartozást rendezettnek tekinteni, ha az előlegszámla és a végleges elszámoló számla is teljesítve van.

Csak saját felelősségünkre!

A lakossági fogyasztók rendszerint csak a kedvezőbb tarifák reményét tartják szem előtt, amikor kereskedőt váltanak, míg az egyetemes szolgáltatáshoz fűződő garanciákat és minőségi előírásokat nem. Az egyetemes szolgáltatásról tudni kell, hogy egy sajátos földgáz-kereskedelmi mód, amire különleges jogszabályi előírások vonatkoznak, legtöbbször a fogyasztók javára. Amennyiben a fogyasztó átlép az egyetemes szolgáltatótól egy szabadpiaci kereskedőhöz, jogszabályi garanciákat veszít, a másik oldalról azonban kedvezőbb gázárat nyerhet. A fogyasztónak ennek mérlegelésével kell eldöntenie, hogy érdemesnek tartja-e a kilépést a szabadpiacra.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Átadták a Nemzeti Táncszínházat

Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. Az évek óta tartó nagyszabású kulturális beruházásokkal Budapest immár Európa egyik kulturális ékkövévé vált, és hol van még a sor vége – Operaház, Nemzeti Múzeum kertje, Liget Projekt. A Millenáris Parkban most átadott Nemzeti Táncszínház nemcsak a magyar táncszakma számára jelent mérföldkövet, befogadó otthona lesz a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek. A Nemzeti Táncszínház a hazai táncszíntér legfontosabb központjaként 2001 óta szolgálja a magyar kultúrát, befogadó színházként az intézmény közel negyven magyar, professzionális társulattal dolgozik együtt. A néptáncon át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs táncon keresztül az interaktív gyermekelőadásokig, műfaji sokszínűséggel kívánja fenntartani a táncszínházba járó közönség érdeklődését. Évente közel 300 előadást mutatnak be, hazai előadásaik éves nézőszáma megközelíti a százezer főt. A közel hétezer négyzetméteres Nemzeti Táncszínházat ZDA Zoboki Építésziroda tervei alapján a Millenáris Park E épületében, a volt GANZ művek egykori ipari épületéből alakították ki, új főhomlokzattal és előcsarnokkal. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek, a kivitelezésre kiírt legjobb pályázatot a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyújtotta be. A beruházás összköltsége 4.6 milliárd forint volt. A beruházás során létrehoztak egy 368 főt befogadó nagytermet, 120 fős kistermet, két próbatermet, kamaratermet, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket és öltözőket. Az épületben helyet kapott még egy hangstúdió is, és egy szezontól függetlenül folyamatosan nyitva tartó kávézó. A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak megfelelő, kifejezetten táncelőadásokra tervezett épület nagytermében speciális színpadot és mobil nézőteret alakítottak ki, Red Dot Design-díjas székekkel. A tervezők célja kettős volt: egyrészt kiemelni a meglévő ipari műemléképület erényeit, másrészt úgy alakítani át a teret, hogy az megfeleljen a táncszakma szerteágazó jelenlegi és jövőbeli igényeinek is. Az egybefüggő, pillérek nélküli előcsarnok felett kapott helyet a térben lebegő kisterem. A különleges mérnöki megoldásnak köszönhetően a terem csonka kúpként lóg be az előcsarnok fölé: a termet tartó 1500 tonnás vasbeton szerkezethez közel 200 tonna betonacélt építettek be, a tartók geometriáját finoman lekövető fa-álmennyezet pedig 13 ezer darab faelem felhasználásával készült. Fotó forrása: Hlinka Zsolt {igallery id=4799|cid=1011|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

A Közlekedési Múzeum új épülete

A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki a nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét, amelyre 13 magyar és külföldi pályamű érkezett, és az első díjat a világhírű amerikai Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. A kormány döntése értelmében a Közlekedési Múzeum régi városligeti épülete újjáépítését követően a Magyar Innováció Házának ad majd otthont, az ország egyik leglátogatottabb múzeumának számító Közlekedési Múzeum új épületét pedig a volt Északi Járműjavító Dízelcsarnokának bővítésével hozzák létre. A terület közvetlenül kapcsolódik az egykori járműjavító úgynevezett Eiffel-csarnokában már épülő Opera Műhelyházhoz. E két beruházás együttesen Budapest legnagyobb barnamezős kulturális városfejlesztése, amely a mintegy hét hektáron megvalósuló programjával alapvetően változtatja meg a Kőbánya és a belváros közötti jelenlegi rozsdaövezetet, és néhány év alatt új közösségi és kulturális központtá alakul át. A legkorszerűbb kiállítástechnológiával újjáépített üzemcsarnok különleges helytörténeti és építészeti emlék marad, ám ezzel a funkcióváltással véglegesen bekapcsolódik a főváros vérkeringésébe és Budapestet a nemzetközi múzeumi élet élvonalába helyezi. A pozitív változás a környező városrészek felértékelődését is magával hozza, ami hosszú távon előmozdíthatja Kőbánya egészének megújulását. További fontos cél volt, hogy a múzeum ne csak a családoknak szóljon, hanem szakértőknek is - jegyezte meg. Kristin Feireiss azt mondta: a nyertes pályamű egy olyan kiemelkedő alkotás, amely egyesíti egyetlen épületkomplexumon belül a történelmet, a jelent és a jövőt. A szintén zsűritag Pieter Jonckers, a belga nemzeti vasúti múzeum igazgatója úgy fogalmazott: a nyertes terv lenyűgözte őket, "bátorságot mutatott, nyíltságot, ambíciót, becsvágyat, valamint vízióval is rendelkezett". Budapest, Magyarország és a világ megérdemli ezt a múzeumot, amely "elképesztő, lélegzetelállító hely lesz" - jelentette ki. Képek forrása: Diller Scofidio {igallery id=4799|cid=1016|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}

Miért lelkesedünk 2019-ben?

Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Az Ambiente trend előrejelzéseit évről évre világméretű kutatások előzik meg. Az enteriőr dizájn fejlődését e trendek felismerése, a színek, stílusok, anyagok és az ezekhez társuló érzetek meghatározása nagyban befolyásolja. Mi ezért látogattunk el idén is a frankfurti Ambiente 2019 kiállításra. Napról napra szaklapok, dizájnerek és influencerek kínálnak egyedi és a szüntelen megújulás szükségességét hirdető megoldásokat egy-egy felmerülő kérdésben. Egyre erőteljesebb azonban az a réteg, aki pontos célját megfogalmazva nyugalmat és tudatosságot keres a viszonylag gyorsan változó enteriőrtrendek között. 2019-ben azonban az Ambiente dizájner kutatói szerint létezik egy közös nevező, amely a fenntarthatóság – természetközeliség – újrahasznosíthatóság metatrendje lesz. Az Ambiente 2019 három nagyon fontos kategóriára osztott trendjei elsősorban azt mutatták be, hogy a közös nevezővel létrehozott eredmények milyen attraktívak és változatosak lehetnek. 1. Ízléses rezidencia A tökéletes szaktudással, kifogástalan kivitelezéssel, gazdag színekkel, érzéki anyagokkal, tiszta vonalakkal és tökéletes arányokkal létrehozott nyugodt, időtlen elegancia trendje. A kiválasztott kedvenc darabok egyszeri alkotások, pontos célok mentén készültek.Minden kifinomult, elegáns, árnyalt, érzéki, ugyanokkor nem szokványos. A legtöbbet használt anyagok a nemes fák, a bőr, abouclé, a bársony, a velúr és a porcelán. Felületekben pedig a színes üveg, a dombornyomott, csiszolt, strukturáltfa és fémfelületek kapnak központi szerepet. 2. Csendes, nyugodt környezet Természetes, diszkrét, puha, lágy, szemlélődésre hívó, nyugtató enteriőr. Egyszerűen szép környezet, ahol a természetes, egyszerű, egyben hasznos termékek kielégítik a nyugalomra és az őszinteségre vágyók igényeit,a lágy színek pedig hozzájárulnak a stresszmentesített otthonhoz. Az anyagok és a kreativitás tiszteletben tartása mind a tervezés, mind a gyártás során nagy jelentőséggel bír.A természetes alapanyagokatkísérleti modern és hagyományos kézműves technikákkal kombináltan dolgozzák fel. Az enteriőr jellemző textíliái a gyapjú, a selyem, a kender és a vászon, valamint a fa, kő, szalma, agyag és kerámia gyakran az újrahasznosítás eredményei. A környezet fenntartható, innovatív, egyszerű és őszinte.   3. Örömteli enteriőr A stylingnak ezekben az enteriőrökben óriási a szerepe: mint önkifejezés merész színkombinációkkal és a véletlenszerű felfedezés varázsával alkot. A homogenitásnak, egységességnek itt nincs esélye. A dolgok rendezetlen módon keverednek, és játékosan a változatosságot ünneplik kompromisszumtól mentesen és örömtelin. Minden színes, vidám, élénk, gondtalan, merész, kicsit őrült, játékos és spontán. A minták keveréke ugyanolyan szokatlan, mint az anyagok sokfélesége: a botanikai motívumok, a geometriai és a túlméretezett figurák, a vintage nyomatok, illusztratív kárpitok és az innovatívan újrahasznosított műanyagok frissítő és meglepő módon párosulnak.A környezet kreatív, sokoldalú, nem szokványos, illusztrált, virágos, mintás és élénk. Japanstyle szekció Külön figyelemre méltó volt a kiállítás Japanstyle szekciója, amely szokatlan anyagkombinációival, felületeivel szerkesztőségünket levette a lábáról! A japán kultúrából idén bőven töltekezhetett a közönség. Színekben az algaszínek (norizöld), a cseresznyevirág, a cseresznyefa vörösesbarna árnyalatai, az alumíniumszürke, a szénfekete, a yamabuki sárga és a khaki szilvaszín, felületekben a nori alga felületéhez hasonló préselt, fémesen csillogó tört felületek – különösen alumíniumból és papírból – hódítottak és vonultak végig a különböző szekciókon. A kiállítás kiemelt partnere India volt, akik egyedi kézműves technikáikkal készített textiljeikkel, fém és fonott áruival vonzották a látogatókat. A Mi Otthonunk kedvenc dizájnere Pravinsinh Solanki indiai formatervező volt, aki kézműves, ragasztás és illesztés nélküli fából faragott és hasított vállfáival lenyűgözött bennünket! Élmény volt a madarak inspirálta remekműveket kézbe vennünk!   {igallery id=4799|cid=1013|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}