Minta után - óvatosan

Minta után - óvatosan

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

Mielőtt megveszünk bármilyen terméket, szeretjük azt alaposan szemrevételezni, körbejárni, megtapintani. A kereskedelmi cégek pedig szívesen mutatják meg nekünk kínálatukat. Ezt a célt szolgálják látványosan a bemutatótermek. De vajon milyen előírásoknak kell megfelelniük ezeknek az üzleteknek ahhoz, hogy valóban megfontolt döntést hozhassunk?

 

 

Manapság a termékek bemutatása és raktározása jellemzően nem egy telephelyen valósul meg. A kereskedelmi cégek a termékbemutatást behozzák a belvárosba, a raktározást azonban a külvárosban, nagyobb raktárakban oldják meg. Ennek következményeként a vásárlás és a termék átadásának időpontja eltér egymástól.

 


Bemutatótermek, mintaboltok
Fogyasztóvédelmi szempontból lényeges, hogy a vásárlónak a bemutatótermekben, mintaüzletekben történő vásárláskor is meg kell tudni győződnie minden olyan dologról, amely hozzásegíti a termék kiválasztásához, és megerősíti meggyőződését abban, hogy a kívánságának megfelelő termékhez jut hozzá.
A termék megtekintésén, kipróbálásán kívül azonban a hatályos jogszabályokban előírt formájú és tartalmú dokumentumoknak is rendelkezésre kell állniuk. Ezek a dokumentumok a gyártó által kiadott megfelelőségi igazolás, esetleg a tanúsító szervezet által kiállított megfelelőségi nyilatkozat, a magyar nyelvű használati, kezelési útmutató, és a termékhez adandó jótállási feltételeket tartalmazó jótállási jegy.
Mindezek segítik ugyanis a laikus vásárlót a felelősségteljes döntés meghozatalában, a nemkívánatos következmények elkerülésében. A magyar nyelvű használati-kezelési útmutatóból derülhet ki például, hogy a vásárló nem rendelkezik a termék kezeléséhez, karbantartásához szükséges ismeretekkel, lehetőségekkel (tárolási körülmények, speciális karbantartási tudnivalók).

Nélkülözhetetlen dokumentumok
A vásárlókat a termék jellegéről, tulajdonságairól, használatának, kezelésének módjáról és minőségi jellemzőiről írásban, magyar nyelven és közérthetően tájékoztatni kell - mondja ki a használati-kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról szóló 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet.
A gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat tartalma is fontos lehet, ebből derül ki, hogy a gyártó vagy meghatalmazott magyarországi képviselőjének írásbeli nyilatkozata szerint a termék megfelel-e a vonatkozó rendelet előírásainak. Például egy háztartási gép, mint villamossági termék esetében a vonatkozó rendelet, az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet előírásainak. Természetesen a különböző termékek Magyarországon csak akkor hozhatók forgalomba, ha azok rendeltetésszerű használat mellett nem veszélyeztetik a vásárlók biztonságát, és a vagyonbiztonságot sem. Amennyiben a jogszabály a forgalomba hozatal feltételének az arra feljogosított tanúsító szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvány meglétéhez köti, annak is rendelkezésre kell állnia. Ezek ismerete szintén szükséges a termék megvásárlásának eldöntéséhez.
Fontos továbbá meggyőződni a jótállási feltételekről is a vásárlás előtt: a jótállási idő tartamáról, a szervizháttérről, elérhetőségéről.
Felmerül tehát a kérdés, hogy abban az esetben, ha a vásárló mintaboltban megtekintés alapján vásárolja meg a terméket, a helyszínen rendelkezésre kell-e állnia a fenti dokumentációknak, illetve bármely, a jogszabályokban előírt egyéb dokumentációknak, a válasz egyértelműen igen.

Katalógusból - más a helyzet
Más a helyzet a minta szerinti vétel szabályainak alkalmazása tekintetében, ha az értékesítés katalógus útján történik. Ebben az esetben a vásárló nincs a termékkel fizikai kapcsolatban, azt nem érintheti meg, nem próbálhatja ki, és csak a termék átvételekor derül ki, hogy azt a terméket vásárolta-e meg, amelyet akart. Ebben az esetben tipikusan kisebb méretű, csomagban elküldhető termékekről van szó, amelyek értéke is jelentéktelenebb a bemutatótermekben vásárolható termékekénél. A minta szerinti vétel generális szabályozását a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. tv. 372. §-a tartalmazza. Ennek (1) bekezdése szerint a minta szerinti vétel esetében az eladó a mintának megfelelő dolgot köteles szolgáltatni.
A csomagküldő szolgáltatás szabályozására emellett külön speciális jogszabályban is sor került. Éppen a vásárlás különleges jellege miatt ez esetben a jogalkotó megengedte a termék átvételétől számított nyolc munkanapon belül a rendkívüli elállási jog alkalmazását akkor is, ha az eladó a mintának (katalógusnak) megfelelő terméket szolgáltatott. A vásárlónak lehetősége van az adásvételt nem megtörténtté nyilvánítani a postaköltség megfizetésének terhe mellett, és elállni a szerződéstől azután, hogy a terméket kézbe vette, és meg tudott győződni arról, hogy a katalógus alapján kialakult vásárlási akarata ekkor már nincs meg.

Rendkívüli felmondás
Itt van a legnagyobb különbség a kétféle vásárlási mód között; míg ugyanis az első esetben a vásárlás előtt lehetősége van meggyőződnie a vásárlónak a termék tulajdonságairól, természetesen csak akkor, ha az ezt tanúsító és tartalmazó dokumentumok a vásárlás helyszínén rendelkezésre állnak, míg a katalógus alapján történő minta szerinti vásárlás esetén erre nincs lehetőség, ezért a jogalkotó megadta a rendkívüli felmondás lehetőségét a vásárlónak. Erre a bemutatóteremben történő vásárlás, illetve a felek közti egybehangzó akaratnyilatkozat megtörténte után a szerződés megkötését követően már nincs lehetőség.
Megállapítható tehát, hogy a bemutatótermi vásárlás esetén lényegbevágó a megfelelő dokumentumok rendelkezésre bocsátása, amely hatósági szempontból ellenőrizhető, a kereskedő részéről pedig kötelezően betartandó, mint a termék értékesítésének feltételét jelentő előírás.

Az adásvételi szerződés megkötése előtt kell olyan helyzetbe kerülnie a vásárlónak, amely alapján felelős döntést tud hozni a termék megvásárlásáról, és amely egyúttal védelmet nyújthat számára annak elkerülésére, hogy a nem megfelelően előkészített döntése alapján olyan terméket vásárol meg, amelyre nem is volt szüksége, vagy utólag derül ki, hogy a termék igénybevételéhez szükséges feltételekkel nem is rendelkezik. Márpedig így például elállási jogával sem élhet, mert nem mutatható ki a termék hibája. Ezért kell tehát a bemutatótermekben, mintaboltokban is a helyszínen tartani valamennyi termék esetében a cikkben ismertetett dokumentumokat, és ezért kérik azt számon jogosan a fogyasztóvédelmi felügyelők is egy esetleges ellenőrzés során.
Ezeken a helyszíneken általában az adásvételi szerződés megköttetik, az ajánlati helyzetben lévő kereskedő és a saját felelős döntése alapján azt elfogadó vásárló között a szerződés létrejön, s egyúttal a felek kötelembe is kerülnek. Ebből a helyzetből viszont a vásárló csak a jogszabályokban felsorolt esetekben tud szabadulni, amely a kicserélés, javítás, árcsökkentés és elállás jogát jelenti, de csak a jogszabályban meghatározott feltételek bekövetkezte esetében.

Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}