Változások a gépjármű-felelősségbiztosításban

Változások a gépjármű-felelősségbiztosításban

FaceBook  Twitter  rjon neknk!

A 2010. január 1-jén hatályba lépett új szabályozás több ponton is lényeges változást eredményez az eddigi kárrendezési eljáráshoz képest, legalábbis a jogalkotó szándéka szerint.Az első, egyik legfontosabb változás, hogy a biztosítási időszak ezentúl a díjfizetés gyakoriságától függetlenül az az időtartam, amelyre a megállapított díj vonatkozik.

 

serult auto

 

Megszűnik tehát a biztosítási időszak naptári évhez kötöttsége. Biztosítónk legkésőbb 50 nappal a biztosítási időszak lejárta előtt egyénileg is értesít bennünket a biztosítási évfordulóról és a következő biztosítási időszakra várható díjtarifánkról.    

A Kártalanítási Alapból fizetnek, ha csődbe megy egy biztosító

Az új jogszabálynak köszönhetően a jövőben elkerülhetővé válik az a visszásság, hogy az érvényes biztosítással rendelkező biztosítottnak kelljen helyt állnia az általa okozott kárért. A törvény létrehozta ugyanis a Kártalanítási Alapot. Ezt az alapot a biztosítók töltik fel pénzzel arra az esetre, ha a biztosítóval szemben felszámolási eljárás indulna. Megmarad természetesen emellett a Kártalanítási Számla is, amely alapvetően a biztosítással nem rendelkező és az ismeretlen járművek által okozott károk megtérítésére szolgál.

Milyen adatokat kell átadni, ha baleset történik?

Egy baleset során a törvény megköveteli a résztvevőktől, hogy bizonyos adataikat már a helyszínen adják át egymásnak. Ezek az adatok: a szerződő üzemben tartó nevét (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, továbbá cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát), születési helyét, idejét, anyja nevét és lakcímét (székhelyét, telephelyét); a gépjármű hatósági jelzését (rendszámát) és alvázszámát; a biztosító nevét, a biztosítást igazoló okirat számát. Ezen adatok átadásának kikényszerítéséhez a kiérkező rendőr segítségét is igénybe lehet venni. Amennyiben erre nem kerül sor, az új törvény értelmében a károsult a kötvénynyilvántartást végző szervezettől a későbbiekben már kizárólag az üzembentartó személyes adatairól kérhet felvilágosítást, a biztosítójáról már nem. Idegenhibás baleseteknél ezért még fontosabb a rendőrség értesítése, mivel a rendőrségi törvény szerint továbbra is adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az intézkedő rendőrnek a vétlen károsult felé. Az így megszerzett adatok kezelésére az eddigieknél szigorúbb szabályok vonatkoznak, továbbításuk csak szűk, meghatározott körben lehetséges.
Ezentúl a biztosítási eseményt 5 munkanapon belül kell bejelenteni a biztosítónak. Külföldön történt káresemény bejelentésének határidejét a hazaérkezés időpontjától kell számítani.

Mennyi idő alatt kell megtéríteni a kárt?

Részben módosult a biztosító helytállási kötelezettségének (a kártérítés kifizetésének) határideje. Ha minden irat rendelkezésre áll a kárrendezéshez, akkor 15 napon belül meg kell téríteni a károsult kárát. Ennek hiányában is legkésőbb 90 napon belül részleges kártérítést kell nyújtani, vagy indokoltan el kell utasítani a károsult kárigényét.
További újdonság, hogy az elhunyt biztosított örököseivel szemben a biztosító vagy a Kártalanítási Számla kezelője már nem érvényesíthet megtérítési igényt, így adott esetben csak a saját károkozásunkért kell helyt állnunk.

Mi történik, ha elfelejtettük befizetni a díjat?

A díjfizetés szabályai – reagálva a gyakori panaszokra – szintén változnak, mivel bevezetésre került az ún. „türelmi idő”. Azaz ha az esedékes biztosítási díjat nem fizetjük meg, a biztosítónk a díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltéig írásos felszólítást (figyelmeztetést) küld részünkre (igazolható módon!), figyelmeztetve a következményekre. A teljesítésre az esedékességtől számított 60 nap áll rendelkezésünkre, de a késedelem idejére kamatot kell fizetnünk. Ha a türelmi idő alatt sem fizetjük be a díjat, a szerződés a díj esedékességétől számított hatvanadik napon megszűnik, amiről írásos értesítést kell kapnunk. Nincs minden veszve akkor, ha a türelmi időt önhibánkon kívül (ezt igazolnunk kell) mulasztottuk el, mert a megszűnésről való tudomásszerzést követő 15 napon (de legfeljebb 2 hónapon) belül kérhető a szerződés és a bonus-fokozat visszaállítása. E lehetőséggel csak akkor élhetünk, ha a díjnemfizetés alatt a gépjármű nem vett részt a közúti forgalomban, illetve azzal kárt nem okoztak.

 


Cikkek
& ÉrdekessÉgek

Magyar Zene Háza – Európa legjobb középülete

Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. Európa legjobb középületének díját kapta a Liget Budapest Projekt részeként megvalósuló Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenyén, az International Property Awards-on, s ezzel a beruházás a világ legjobbjának járó díj esélyesei közé is bekerült. A 26 éves International Property Awards nemzetközi verseny neves szakmai díját nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítélte oda tíz különböző kategóriában a Londonban megrendezett ceremónián. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget. A Magyar Zene Háza épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének. A kontinens legkiválóbbjaként pedig a világ 10 régiójának kategóriagyőzteseivel együtt jelölték a “World’s Best” díjra is, amelyről december 2-án dönt a zsűri. A Liget Budapest Projekt újabb nemzetközileg is egyedülálló fejlesztése került a világ legjobbjai közé. „Az új zenei ismeretterjesztő központ, amely egyben Budapest egyik ikonikus épülete is lesz, 2021 végén nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre. Az épület háromnegyed éven belül szerkezetkész lesz” – hangsúlyozta Sághi Attila, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese. A Magyar Zene Háza a gazdag magyar zenei hagyományt viszi közelebb minden hazai és külföldi látogatójához a 21. századi technikán alapuló interaktív kiállításokkal, zenepedagógiai műhelyekkel, zenei és a zenéhez kötődő eseményekkel és az egykori zenepavilonok hangulatát idéző szabadtéri koncertekkel. Az épület a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében kap helyet, a hajdan volt, évekig használaton kívüli lerobbant Hungexpo irodaházak helyén. Az eddig a látogatók elől elzárt, 10.000 négyzetméter nagyságú területen épül fel a mintegy 3.000 négyzetméter alapterületű új intézmény, így többezer négyzetméternyi, megújított zöldfelületet kapnak vissza a parkhasználók. A világhírű építész környezetbarát épülete kifejezetten törekszik arra, hogy a külső és belső tér között teremtett folytonossággal, harmonikus átmenetet alakítson ki a természetes és a mesterséges környezet között, és hogy egyben maximálisan szolgálja a ház egyedi funkciójából fakadó igényeket. Sou Fujimoto, a Magyar Zene Háza tervezője hangsúlyozta: „A Liget Budapest Projekt kivételes fejlesztés, és példaként szolgálhat a jövő városfejlesztői számára, hiszen a zöld és az épített környezet kivételes összhangját valósítja meg.” Mint mondta, nagyon izgalmas feladat volt megtervezni az épületet, mivel itt nem csak egy épületet hozunk létre, hanem aktiváljuk a park élményt is a házban. Stuart Shield, az International Property Awards elnöke kiemelte: „A Liget Budapest Projekt Európa legjelentősebb kulturális beruházása, amelynek során a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósul meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Néprajzi Múzeum tavalyi sikere után a projekt az idén ismét eredményesen szerepel az International Property Awards széleskörű nemzetközi megmérettetésen.” A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. A nemzetközi figyelem tavaly is Európa legnagyobb kulturális beruházására irányult, mert az új Néprajzi Múzeum nemcsak Európa legjobbja, hanem a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is elnyerte. 2017-ben Cannes-ban, a MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektjeként bizonyult a legjobbnak. A Liget Budapest Projekt tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósuljon meg, egy vonzóbb városi parkot vehessenek majd birtokba az idelátogatók, amellyel Budapest jelentősen megerősíti pozícióit az európai kulturális térképen. Nemzeti közgyűjteményeink számára a Liget Budapest Projekt száz év óta nem látott intézményfejlesztési lehetőséget biztosít. www.ligetbudapest.hu  

Megújul a Lánchíd és környéke

A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. A tervek szerint novemberben kezdődhetnek meg a Lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró, valamint a budai váralagút felújítási munkálatai, amelyet várhatóan 23 milliárd 366 millió forintból valósítanak meg. Az elfogadott javaslat szerint a Lánchidat 12 milliárd 146 millió forintból, a Széchenyi István tér alatti aluljárót 5 milliárd 220 millióból, a budai váralagutat 6 milliárd forintból újítják fel. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vizsgálata szerint a járda szélesítése a láncok jelentős statikai megerősítését és ezzel együtt jelentős többletköltséget indukált volna, ezért a járdák felújítása a jelenlegivel azonos módon, 2,2 méter szélességben valósul meg, az e célra megállapított egymilliárd forint többletköltséget pedig a kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest – Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják. A Lánchídon a felújítást követően nem lehet kerékpárral közlekedni, de a felújított Alagútban mindkét irányban külön biciklisáv készül, így a hangzavar nem akadályozza egymás közlekedését. A jellegzetes mozaikburkolatot visszabontják, az alapot megerősítik és új mozaikot építenek, a szellőzést ventilátorok segítik. Mivel a Lánchíd és az Alagút is UNESCO Világörökség oltalma alatt áll, a látványon nem változtathatnak: visszaépítik a világháború utáni helyreállításkor elhagyott láncdobokat, eredeti helyére kerül Sina báró és gróf Széchenyi István címerpajzsa is. A közvilágítást ledesre cserélik, az eredetileg háromágú kandelábereket újragyártják, hogy a világháború előtti pompájukban ragyogjanak. A teljes, több elemből álló rekonstrukciót 2022. május 31-ig be kívánják befejezni.  

Nemzeti Hauszmann Program

Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Az elmúlt több mint hatvan évben a budai Vár kiszakadt a város szövetéből, egyfajta díszletté vált. A Várkapitányság Zrt. irányításával zajló Nemzeti Hauszmann Program célja, hogy a budai Vár több legyen, mint turisztikai látványosság, ezért „a világ legszebb fővárosának legszebb városrészét” visszaadják a magyar embereknek. Ennek érdekében először rendbe teszik a várbeli utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. Az Orbán-kormány több határozatában határozta meg Nemzeti Hauszmann Terv név alatt a budai Várnegyed megújításáért indított tízéves, átfogó rekonstrukciós programot. A Nemzeti Hauszmann Terv keretében újjáépült a budai várpalota több része is: a Lovarda, a Csikós udvar, a Főőrségi épület, a Stöckl-lépcső és a Szent István-termet is restaurálják. A következő hároméves fejlesztési ciklusban megindul a Várnegyed 1945 után lerombolt épületeinek újratervezése és a Budavári Palota teljes építészeti "átvilágítása". Megvalósul a Palota út és a Csikós-, Hunyadi udvar közötti terület akadálymentesítése, továbbá északi irányban egy új, több száz férőhelyes mélygarázs is épül. A Szent István-terem 2021. augusztus 20-án nyílik meg a közönség előtt, a Főőrségi épületet és a korábban teljesen lerombolt Lovardát idén nyáron át is adják. A vár látogatói a Hunyadi-udvarról is megközelíthető főőrségi épület szolgáltatásait élvezhetik először, hiszen a Lovarda körül egy ideig még zajlanak az akadálymentesítési munkák. A Dísz tér déli fele a kormány döntése értelmében újra régi fényében tündökölhet, a tér helyreállítása után pedig a Szent György tér krisztinavárosi oldalán lévő rommező is eltűnhet, az egykori királyi külügyminiszté¬rium épülete pedig korhű külsővel, de modern belsővel, irodaházként születik újjá. {igallery id=4799|cid=1043|pid=1|type=category|children=0|showmenu=0|tags=|limit=0}