Zongora, ház, dezodor

Kényelem és biztonság
Fókuszban a fenntartható jövő
Szeged – napenergia

A Családjogi törvény rendelkezése szerint a házasság megkötésével a házastársak között a házasság élet-közösség idejére házastársi vagyonközösség keletkezik. A házastársi vagyonközösség két legfontosabb eleme: a házassági kötelék és a házastársi életközösség létrejötte és fennállása.

 

 

A házassági kötelék fennállása a házastársi vagyonközösség keletkezéséhez nem elegendő, szükség van arra is, hogy a házastársi életközösség ténylegesen létrejöjjön. Ha a felek csupán házasságot kötöttek, de nem léptek életközösségre, a házastársi vagyonközösség nem jön létre. Ilyen a színleges házasság, közkeletűen a "névházasság. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a felek a házasság megkötése után nem kezdik meg az életközösségben való együttélést.

 

Megszüntethető vagyonközösség

A Csjt.. 31. §-ának (2) bekezdése értelmében a házassági életközösség megszűnésekor a házastársi vagyonközösség véget ér, és bármelyik házastárs követelheti a vagyon megosztását. A házastársi vagyonközösség ilyen esetben attól függetlenül ér véget, hogy valamelyik fél kéri-e a házasság felbontását, és ha igen, a házasságot a bíróság felbontja-e. Tehát a házastársi vagyonközösség megszűntetése iránti igény a házassági életközösség megszűnése esetén a házassági kötelék fennállása alatt is érvényesíthető. Az életközösség átmeneti jellegű megszakadása – ha vagyonmegosztás nem történik -, a vagyonközösséget nem szűnteti meg.

Különvagyon, közös vagyon

A Családjogi törvény értelmében a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a házastársi életközösség fennállása alatt szereztek, kivéve, ha azokat a Csjt. valamilyen rendelkezése különvagyonhoz tartozónak nyilvánít.
A házastárs különvagyonához tartozik a házasságkötés előtt szerzett vagyontárgy, a házasságkötés után, a házasságkötés fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékban kapott vagyontárgyak, a házasságkötés alkalmából adott ajándék (nászajándék, menyasszonytáncból befolyó pénz) már a házastársak közös vagyonába tartozik. Szintén a nászajándékhoz hasonló szempontok érvényesülnek a szokásos alkalmi ajándékok jogi sorsának eldöntésénél is. A személyes jellegű alkalmak (pl. születésnap, névnap, diplomaszerzés) viszont annak a házastársnak szólnak, akihez az alkalom fűződik. Így ezen utóbbiak a házastárs különvagyonába kerülnek.
Házastárs különvagyonába tartozik még a személyes használatra szolgáló tárgyak, a ruhaneműek, a mindennapi elfoglaltsághoz szükséges tárgyak, a testápoló és egészségügyi cikkek. Nem válnak azonban személyes használatra szolgáló tárggyá egyes dolgok azért, mert azokat csak az egyik házastárs használja. Például a zongora nem jut a különvagyonba azon a címen, hogy csak az egyik házastárs tud zongorázni.
A házastárs külön vagyonába tartozik még a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy.
A házastársak által közösen használt, elhasználódott és pótolt, közös életvitelt szolgáló tárgyak közös vagyonná válnak.
A házastárs munkabére, egyéb jövedelme: általában mindenféle keresménye szintén közös vagyonba kerül, Mint ahogyan mindazon vagyontárgy vagy vagyoni érték, amelyet a házastárs a házassági együttélés alatt akár jogügylettel, akár egyéb jogi tény alapján szerzett (kivéve az öröklést és az ajándékozási szerződésen alapuló szerzést).

Magányos adásvétel

A jogügyleten alapuló szerzés adásvételi szerződés által megy végbe. Ha az adásvételi szerződést a házastársak együtt kötik meg, minden rendben van. Gyakori eset azonban, hogy az eladóval szemben fennálló jogviszonyban vevőként csak a házastársak egyike szerepel. Például csak a férj köti meg az eladóval az adásvételi szerződést, és ő veszi át a dolgot is. Ebben az esetben tulajdonossá válik a szerződéskötésben részt nem vevő másik házastárs is. Ugyanez a helyzet az ingatlan tulajdonjogának megszerzésében is. Az adásvételi szerződésnél vevőként gyakran csak az egyik házastárs vesz részt, és egyedül őt jegyzik be tulajdonosként az ingatlannyilvántartásba is. Ennek ellenére – ha a vásárlás nem különvagyoni pénzen történt – az ingatlan tulajdonosa lesz a másik házastárs is.

Ezt követő cikkünk:
Ezt megelőző cikkünk:

Hozzászólások

0
    0
    Az Ön Kosara
    Your cart is emptyReturn to Shop